Kamis, 30 Desember 2010

dzikir TAUBAT

ZIKIR TAUBAT
Posted by wongalus in
==PERPUSTAKAAN UTAMA==. 86
Comments
2 Votes
Fadhilatus Syech Al-Maghfiroh
Sayyidul Walid Pangeran
Muhammad
KH.Ali Umar Toyyib Al-Palembani.
Palembang Darussalam
==Pangeran Sukemilung==
Assalamu’alaikum Wr.wb…
menyambut Tahun baru Hijriah 1
Muharam 1432 H. Mari sedulur
KWA khususnya dan seluruh
kaum muslimin dan muslimat
umumnya,kita amalkan Zikir
Taubat untuk munajat kepada
Allah SWT. Semoga kiranya
diampuni semua Dosa dan
kesalahan kita dan di Qabulkan
semua hajat, dibukakan semua
yg terkunci selama ini, dijelaskan
semua hal yang samar dan di
jauhkan dari bala bencana,
didatangkan hujan rahmat dan
rezeqi yang berlimpah. Amiin.
Al-fatehah bil-futuhi wal
munuuhi wa sholahil jasadi
warruuhi wattaubatan nashuuhi
bi annallaha yaqbalu minal
jamii- ‘i wa ya’fuu ‘anil jamii-‘i wa
yushlihu sya’nal jamii-‘i fiddiini
waddunya wal aakhiro wa ‘alaa
kulli niyyatin sholihatin
maqbuulatin fii khoiriin wa
luthfiin wa ‘afiiyatin…wa ila
hadhrotin nabiyyi Sayyidina
Muhammadin Sholallahu ‘alaihi
wassalama…al-fatehah
1. Ilahi anta maqshuudii wa
ridhoka mathluubi a ’thini
ma’rifataka wa mahabbataka.3x
2. Asyhaduan laa ilaha ilallah wa
asyhadu anna muhammadan
rosulullah.3x
3. Ash-sholatu wassalamu ‘alaika
ya sayyidi ya rasulullah qod
dhoqot hilaati adrikni wakhudz
biyaadi wakun ma- ‘ii aghitsnii
sarii’an bi ‘izzatillah.11x
4. Allahumma inni as-aluka wa
atawajjahu ilaika bi nabiyyika
sayyidina Muhammadin
Sholallahu ‘alaihi wassalama,
Annabiyyir rohmati wa syafii-‘il
ummati. Ya Sayyidi Ya Rasulullah
inni atawassalu bika ilaa robbi fii
haajatii ….( Pasang Niat )…
lituqdhoolii. Allahumma Syaffi’hu
fiyya… Allahumma Syaffi’hu fiyya…
Allahumma Syaffi’hu fii nafsii.3x
5. Allahumma inni as-aluka ( Ya
Allah hawwil haali ilaa ahsanil
haali. 66x ) mimma tuhibbu wa
tardho fiddiini wal aakhiroti wa
anta rodhin ‘anna ya robbal
‘aalamiina.
6. Astaghfirullahal ghofuurur
rohiim.33x
7. Robbighfirlii wali
walidayya.33x …..warhamhumaa
kamaa robbayaanii shoghiiro.
8. Astaghfirullaha lil mu ’miniina
wal mu’minaati. 33x…innaka
antal ghofuurur rohiim.
Kemudian meng-istighfarkan
badan jasmani dan rohani. Setiap
anggota tubuh dan titik lathifah
ditubuh kita dibacakan-
Astaghfirullahal ‘adhiim -10x
sehabis-habis nafas.
Anggota tubuh batin no Anggota
tubuh dhohir no
( Qolbu ) 2 jari dibawah susu kiri
1 Lidah / lisan 1
( Ruh ) 2 jari dibawah susu
kanan 2 ‘Ainun / Mata 2
( Sirri ) 2 jari di atas susu kiri 3
Udzunun / Telinga 3
( Khofi ) 2 jari diatas susu kanan
4 Anfun / Hidung 4
( Akhfa ) ditengah-tengah dada 5
Rijlun wa Yadun /Kaki & tangan 5
( Nathiqoh ) ditengah-tengah 2
alis 6 Bathnun / Perut 6
( Kullu Jasad ) semua jasad dari
atas sampai ujung kaki 7
Faraj / Syahwat
7
Ø Min kulli dzanbin ‘adhiimin wa
min jamii’idz dzunuubi wal
aatsam sirron wa jahron
dhohiron wa bathiinan Qoulan
wa fii ’lan sam’an wa bashoron
taubatan nashuha ( Tubnaa
ilallah wa roja ’naa ilallah,3x )
Allahumma taqobbal minnaa ya
Kariim.
Ø Allahumma anta robbii laa ilaha
illa anta kholaqtanii wa ana
‘ abduka wa ‘ana ‘alaa ‘ahdika
wawa’dika maastatho’tu wa
a’uudzu bika min syarri maa
shona’tu abuu-ulaka bini’matika
‘alayya wa abuu-u bi dzanbii
faghfirlii fa-innahu laa
yaghfirudz-dzunuubi illa anta.
Ø Allahumma inna maghfirotaka
arjaa min ‘amalii wa inna
rohmataka au-sa-‘u min
dzanbii .Allahumma inlam akun
ahlan an-ablugho rohmataka
farohmatuka ahlun an-
tablughonii li annaha wasi ’ats
kulli syaii-in Ya Arhamar rohimiin.
Ø Allahummaj ’al nafsii nafsaan
thoyyibatan muthma-innatan
thoo-i ’atan haafidhotan ti’minu
biliqoo-ika wa taqna’u bi ‘athoo-
ika wa tardhoo bi qodhoo-ika
wa takhsyaaka haqqo khosy-
yatika walaa haula wala
quwwata illa bika.
Ø Ilahii inkunta Qobilta taubati
wa Ghofarta huubii fa akrimni bi
nuril fahmi wal hifdzi hatta
ahfadho kulla maa sami ’tu minal
‘ilmi wal Qur’an.
Ø Ilahii akrimnii bihusnish-shouti
wan-naghmatii hatta man sami ’a
kalaami wa Qiro-atii yadzdadu
riq-qotan fii Qolbihi wa inkaana
qoosiyal Qolbi.
Ø Ilahii akrimnii birrizqil halaali
min haitsu laa ahtasib wa anta
khoirurroziQiin.Walhamdulillahi
robbil ‘alamiin. Amin
Selanjutnya sambil munajat
dalam hati mohon kepada Allah
apa yang kita butuhkan, bacalah
Ismu Dzat : Ya Allah. 66x.
Insya Allah…semoga tercapai
semua keinginan dan Qobul
segala
impian.Wassalam.Jazakumullah bi
ahsanal jaza. @@@

Rabu, 29 Desember 2010

macan ghaib, kolocokro ISLAM, benteng sgala musibah

MACAN GAIB
Ngatimin
mistik_sejati@yahoo.co.id
Nuwun sewu kepareng Derek
latihan dadi wong apik
nebaraken winih wonten blog
wong alus kagem sedulur
sedulur sedoyo kususipun
seluruh alam amin.
Bagi sedulur yang ingin memiliki
macan gaib, lakukanlah amalan
ini selama tiga bulan, dan apabila
selama itu belum berhasil,
silahkan dilanjutkan sampai
delapan bulan, maka insya Allah
ada macan gaib yang hadir
untuk berkhidmat kepada
sedulur yang telah mengamalkan
aurad ini dengan tekun.
Inilah aurad yang diamalkan
setiap selesai solat fardu :
1.Membaca surat Al-Fatihah 1x.
2.Membaca surat Al-Ikhlas 1x.
3.Membaca surat An-nas 1x.
4.Membaca surat Al-falaq 1x.
5.Membaca Ayat Kursi 1x.
6.Membaca doa Nurun
Nubuwwah 1x.
@

--- --- --- ---


KOLOCOKRO VERSI ISLAM
Purbo leksono Jati
purboleksonojati@yahoo.co.id

Nuwun sewu ki wong alus derek
ngebaki tempate blog amargi
katah ingkang nyuwu di
medalaken kolo cokro versi
Islam.ginane sami nyingkirake
jin,santet,yeluh,tenung,setan
untuk netralkan tempat yg
angkar mengembalikan santet
dll. Saya ijazahkan kepada
sedulur-sedulur pecinta blog kwa
seluruh dunia khususnya seluruh
alam.dengan iklas dan sempurna.
Caranya puasa 3 hari biasa sholat
hajat habis sholat tawasul hadiah
fatikah
Kepada kanjeng nabi
Muhamad,kanjeng nabi khidir
As,kanjeng Nabi sulaiman
As,malaikat mokhorobin,kanjeng
syeh abdul kodir jaelani,kanjeng
sunan kalijogo,abi wa
umi ,sedulur papatkalimo pancer,
bambang ,man ijazati
KOLO COKRO CARA ISLAM
kaf ha ya ain shod
shod kaf ha ya ain
ain shod kaf ha ya
ya ain shod kaf ha
ha ya ain shod kaf
diwirid 100 x
--- --- --- ---


DOA BENTENG DIRI DARI MUSIBAH
Purbo leksono Jati
purboleksonojati@yahoo.co.id
Doa ini untuk membentengi diri
kita dari segala musibah silahkan
sedulur2 kwa untuk
mengamalkan.sy tulis latin sj sy
tdk bisa basa arab nanti malah
salah di protes hehee aku kan
orang jawa.
YA ALLAH AKU BERLINDUNG
DENGAN ENGKAU DARI SIFAT
MALAS DAN UMUR KELIWAT TUA,
DARI SEGALA DOSA-DOSA DAN
HUTANG-HUTANG YANG
MENUMPUK,DARI BAHAYA FITNAH
KUBUR DAN ASAB KUBUR,DARI
BAHAYA FITNAH NERAKA DAN
ASAB NERAKA DAN DARI BAHAYA
FITNAH ALMASIH DATJJAL, YA
ALLAH BERSIHKAN DIRIKU DARI
KESALAHAN-KESALAHAN DENGAN
AIR SALJU DAN AIR MAWAR,DAN
BERSIHKAN DIRIKU SEPERTI
BERSIHNYA KAIN PUTIH DARI
DAKI,JAUHKANLAH AKU DARI
KEMUNAFIKAN,IRI
DENGKI,SOMBONG,TAKABUR,PERSELINGKUHAN,
DAN ILMU YANG TIDAK MANFAAT
SEPERTI JAUHNYA ANTARA TIMUR
DAN BARAT, AMIN AMIN AMIN
YAROBBAL ALAMIN. @@@

Sabtu, 25 Desember 2010

doa bada wirid amalan SUNGE RAJE

DOA BA’DA MEWIRIDKAN AMALAN
SUNGE RAJE 35 comments
2 Votes
Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com
Assalamu’alaikum Wr.wb.
DiIjazahkan kepada kami Al-Faqir
sebuah doa penutup untuk
Amalan Sunge Raje. Doa ini juga
biasa dipakai untuk menutup
amalan-amalan Ilmu Raje( Kaju
Raje, Tasik Miring, Buju ’ Panglima,
Abunawas…dll). Disarankan
memperhatikan adab-adab doa
sebelummembaca doa ini.
Ini Lafalz doa yang dimaksud ….
Bismillahirrahmannirrahiim
YA ALLAH …YA ALLAH…YA ALLAH.
YA ALLAH HUWAL JALIILUL AKBAR.
HUWAL MUHIBBATI ‘ALAL
MAKHLUQI BIL ASYHAARI.
WAKFIINA SYARRO KULLI SYARRIN.
BIHAULIKA WA QUWWATIKA INNA
LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI ’UN.
LAHAULA WALA QUWWATA ILLA
BILLAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIIM. INNA
QUWWATI NAKABAANATA KITAA
BAANATA.HAANI-AN KHOIRO
MAANI-AN ABDA. YA HAYYU YA
QOYYUM YA ‘ALIIM YA ROBBAL
‘ALAMIN YA ROZZAQ MAY-
YASYAA’U. ILAHI ANTA MAQSHUDI
WARIDHOKA MATHLUBII. WA
UFAWWIDU AMRII ILALLAH.
ALLAHU AKBAR ALLAHU JABBAR.
( YA ABDUL JABBAR.3X.). YA
JABBAR ALLAHU YA JADIIRULLAH…
ALLAHU JADIRULLAH. ALLAHU
JABBAR ALLAHU BI QUDROTIL
AKBAR. BIHAQQI ISMILLAHIL
A ’DHOMIL AKBAR.LAA HAWLAA
WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL
‘ ALIYYIL ‘ADHIIM.IDZQOOLA
YUSUFU LII ABIIHI,YA ABATI INNI
RO-AITU AHADA ‘ASYARO
KAUKABAN WASY-SYAMSA WAL
QOMARO RO-AITUHUM LI
SAAJIDIIN.INNAHU MIN SULAIMAN
WA INNAHU BISMILLAHIR
ROHMANNIROHIIM.ALA TA ’LUU
‘ALAYYA WAKTUNI MUSLIMIN.3X
Semoga bermanfaat bagi seluruh
kaum muslimin dan muslimat.
Jazakumullah bi ahsanal Jaza !!
@@

Rabu, 22 Desember 2010

syahadat TUNGGAL* KUNCI GERAK MUSUH

SYAHADAT TUNGGAL
Ahmad Yani
mundingwangi_ega@yahoo.co.id

ASYHADU SYAHADAT TUNGGAL
DI PANGKU KU ALLOH
DI JAGA KU HAWA
DI JAMIN KU NABI ADAM
DI TETEUSKEUN KU NABI KHAIDIR
BUMINA ISUN
IKI ISLAM NUNGGA WISNARA
ALLOH
ANU MENEURKEUN PANGERAN
ANU NARIMA PARA NABI
ANU NYAKSIAN BADAN KAULA
MUGA-MUGA GUSTI
KAULA MINTA MANJUR
KAMANJURAN NANA ,KA BADAN
KAULA
LAILAHAILALOH ALLOHU AKBAR

Di baca bada shalat
seikhlasnya ,berfungsi
pengharapan smoga Allah
memberikan kemanjuran dlm hal
niat dan hajat kita.

- - - - - - - - - - - - - - - -


KUNCI GERAK MUSUH
MOHAMMAD NURUL HIDAYAT
Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Assalamu'alaikum …
Apabila saudara-saudaraku
sekalian dalam keadaan terdesak
oleh serangan musuh, penjahat
dll.. silahkan gunakan bacaan ini :

SIKU SAKA YA JIBROIL
(baca 3x senafas, hentakkan
dengan keras TUMIT KAKI KANAN
ke tanah)
Khasiatnya : InsyaAlloh musuh,
penjahat dll akan terdiam kaku
seperti patung.

Kunci Pembukanya : Ambil air
kemudian disiramkan ke telapak
tangan kiri sdr sampai mengalir
ke siku lengan kiri. tetesan air
dari siku dipercikkan ke tubuh
musuh/penjahat yg kaku tsb.
Semoga bermanfaat…
Wassalam…
@@@

mandi GAIB pengasihan, keselamatan

MANDI GHOIB
KESELAMATAN
DAN PENGASIHAN
mantraghoib.m@gmail.com

Mandi Ghoib ini sangat ampuh
dan manjur, ilmu ini diturunkan
oleh nenek moyang penulis yang
berasal dari pedalaman
Kalimantan, berikut tata cara
pelaksanaannya yang sekaligus
merupakan ijazah ikhlas dari
penulis :

1.Sebelum mandi baca niat
“ Mandi Allah Mandi Muhammad
Muhammad Pangulu Sari’ saliraku
Fardlu Karana Allah Ta’ala”

2.Guyurkan air satu gayung pada
pundak sebelah kanan sambil
baca Yaa Rahman 3X Ulangan

3.Guyurkan air satu gayung pada
pundak sebelah kiri sambil baca
Yaa Rahiim 3X Ulangan

4.Terakhir Guyurkan air satu
gayung keatas ubun-ubun kepala
sambil baca Yaa Allah 3 X
Ulangan
Selesai trus mandi seperti
biasa.
Demikian mohon maaf jika
ada yang kurang
berkenan.salam. @@@

ilmu KOLOCOKRO, dan mandi NURCAHYA

ILMU KOLOCOKRO
SYEH SUBAKIR
purboleksonojati@yahoo.co.id

Aslmkm. sedulur sedulur kwa di
seluruh nusantara.nyuwun sewu
ki wong alus karena Banyaknya
peminat ilmu kolocokro versi
syeh subakir ketika di acara kwa
Semarang dibandungan gedong
songo meminta untuk
dipostingkan.

ILMU KOLO COKRO SYEH SUBAKIR
1. Ya Allah yamaroja jaromaya
2. Ya Allah yamidusu sudamiya
3. Ya Allah yaroyaro royasia
4. Ya Allah anroyani ninaroya
5. Ya Allah duyuda -duyudaya
6. Ya Allah yaumaroni nirumaya
7. Ya Allah yamiduru rudamiya
8. Ya Allah yasiyafa fayasiya
9. Ya Allah yasiyaja jayasia
10. Ya Allah yaduyuna nuyudaya

Caranya : dibaca 100 x selama 7
hari terlebih dahulu tawasul
kepada
1. kanjeng nabi muhamad,4
sahabat rosal,malaikat
muqorobin,kanjeng nabi
kidir ,kanjeng nabi sulaiman,syeh
abdul khodir jaelani,syeh
subakir,joko tunggul nogo,abi
wa umi ,sedulur 4 kita,man
ajazani

2. bermanfaat :ditakuti dari
golongan jin,setan,anti
sihir,tenung,bila di amalean
didada cébela kiri cakra akan
berputar berdenyut memutar bila
ada serangan mendadak maka
cakra akan berkerja sendiri dan
yang menyerang akan terkena
pukulan dan orang tersebut akan
lumpuh atau melempuh seluruh
tubuh seperti terkena api
( gosong) maka tolong
digunakan jangan sembarangan
akan sembuh bila orang tersebut
minta maaf dan kita beri air
putih yng kita bacakan doa ( ya
Allah Tuhan yang maha pengasih
dan penyayang kekuatan goib
kembalilah keasalmu kun
fayakun bismilah ).

3. semoga menjadi ilmu yg
bermanfaat di dunia akhirat
amiiin. @

----------------------------

AMALAN MANDI NUR
SUKMA MULIA
Rama Munding Wangi
mundingwangi_ega@yahoo.co.id

Assalamu a’laikum wr wb kpd
smua sedulur dan sesepuh
kampus tercinta KWA, sekiranya
saya yg dhoif hendak berbagi
mohon maaf dgn sgala
kekurangannya ….

BISMILLAHIROHMANIROHIM
KAULA NIAT ADUS NURUS SUKMA
MULIA ,
NGANTENG CAHAYA NGARASUK
HIRUP ,
PANGERAN SUCI HATI , WARAS
DIRI ,
NURUS SUCI KANG BERSIH
GUMILANG ,
CAHAYA NING ALLOH ,
MURUP-MURUP ROSULLULLOH ,
NEMETU CAHAYA MUHAMMAD
NURRISILULLOH ,
NURSI QODRAT PASTI YA
ROSULLULLOH , 3x

”Amalan mandi berfaedah agar
membuang aura jelek /sengkolo
dan memunculkan cahaya nur
sukma diri kita.agar cahaya dari
Allah terbangkitkan dlm diri ,bila
sudah munculkan cahaya bathin
saya kira lebih mudah utk kita
belajar ilmu spiritual amiiin…”

Tata lakunya ; -lakukan mandi
malam jum ’at (sebaiknya 7 mlm
jum’at berturut-turut)
-siapkan kembang 7 rupa
(kembang setaman)
-minyak 1000 bunga (botol kecil
uk 1 cc/secukupnya)
Cara ; campurkan kembang
setaman dan minyak tsb
secukupnya kira2 1cc ,ke dalam
wadah air / bak /kolam utk
mandi kita..baca amalan di atas 3
x lalu tiuplah ke air yg kita
siapkan utk mandi.dgn
mengharap Ridha-Nya utk
membersihkan badan ruhani
saya share utk sedulur Bolo
Wong Alus,amalan kecil ini smg
bermanfaat amin …. @@@

Selasa, 21 Desember 2010

ajian gaib JAGAD BUANA

AJIAN GAIB JAGAD BUANA

KI SULAIMAN PUTRA BUANA
star1388@ymail.com
assalamu’alaikum.mohon di
post…
Salam takzim kagem ki wong
alus.rektor.poro sesepuh dan
poro bolo alus semua
berikut saya ijzahkan amalan
yang memiliki banyak sekali
manfaat.untuk para saudaraku di
kwa.
Cara mengamalkan ajian ini
sebagai berikut: puasa sunah
biasa selama 3 hari yang di mulai
pada hari kamis kliwon atau
selasa kliwon
Ajian…
Bissmilahirohmani rohhim…baca
1x tahan nafas.
Ashadu alla illa haa ilallah
muhammadrasulullah..3x tahan
nafas.
Allahumma sholli alla muhammad
wa alla ali sayidinna
muhammad…3x tahan nafas
Ibadawlah aghitsuni ta alla wan
syuru lillah …3x tahan nafas
Yahuyu ya qoyum yadzaljalla li
wal iqram birahmatika
astaghitzhu …3x tanpa tahan
nafas
Dibaca setiap selesai sholat
fardu …khasiat umum:
1.Bela diri Gaib..
a.posisi tubuh berdiri
rentangkan tangan kemudian
baca ajian konsentrasi pada
pertemuan alis,
b.ucapkan bela diri gaib
hadirlah,tubuh akan bergerak
dngan sendirinya biarkan jngan
di lawan,
c.kmudian gerakan tubuh di
percepat hadirilah,gerakan tubuh
akan semakin cepat,
d.kemudian ucapkan nma
beladiri yg ingin di
pelajari,contoh : jurus macan
putih hadir lah.
2. Mewujudkan Kembaran Diri
a. Baca Ajian
b.Hasbiyaallah,masya
allah,sayiddaallah,takdirullah,qulhuwallah,lailla
haillawllah muhamadrasulullah
baca 21 x
c. Quddusun Robbuna Robbul
Malaikatil (Tarik nafas,tahan baca
Jibril,Mikail,Isrofil,Izroil) lepaskan
nafas baca ….waruhh
3. Menghilangkan tubuh dari
pandangan musuh..
a. Baca Ajian
b.Hasbiyaallah,masya
allah,sayiddaallah,takdirullah,qulhuwallah,lailla
haillawllah muhamadrasulullah
Quddusun Robbuna Robbul
Malaikatil Jibril,Mikail,Isrofil,Izroil
warruhh baca 3x tahan
nafas ….hanya berfungsi jika
dalam bahaya…
Untuk Hajat Khusus Membaca
pikiran orang,telepati,melihat
jarak jauh,menembus alam
gaib,dan lain2 …bersambung…….
Bukan aji dan mantra yang
ampuh, bukan batu ataupun
benda pusaka yang sakti tapi
hanya allah tak dapat dipungkiri
hanya allah penguasa semesta
alam …
salam peseduluran.
@@@

Minggu, 19 Desember 2010

pelet TIUPAN dan amalan ANTI RACUN

PELET TIUPAN

MOHAMMAD NURUL HIDAYAT
nunkyuni@gmail.com
Bismillaahirrohmanirrohiim…

Assalamu’alaikum…
Ijinkan saya kembali
membabarkan ilmu pelet/
mahabbah instan..
INNA ANNA AMANNA
TATA CARA :
-Baca 30x senafas sambil
menatap target
-setelah selesai baca 30x Hirup
sekuatnya melalui mulut (seolah-
olah
kita menelan sukma target)
tahan nafas baca lafal 3x
kemudian hembuskan/tiupkan
lewat mulut
kembali pelan-pelan sampai
nafas habis kearah target.
-target tidak boleh terhalang oleh
apapun.
(misalkan sewaktu sdr.
melafalkan bacaan tiba-tiba ada
orang
lewat/target pindah tempat
sehingga pandangan kita
terhalang, maka
harus diulang dari awal lagi)

PESAN SAYA :
Mohon amalan ini dipergunakan
seperlunya saja & JANGAN
DIGUNAKAN UNTUK
MENDHOLIMI ORANG LAIN!
Mohon maaf apabila ada yang
kurang berkenan dengan ilmu
ini.
Wassalam…
@@@AMALAN ANTI RACUN
KANG MASE
kangmase7@gmail.com

Assalamu’alaikum,
Salam takzim dan salam rahayu
untuk para semua bolo
wongalus. Perkenankan saya
berbagi ilmu yg mana telah saya
coba beberapa kali dan
alhamdulillah dpt berfungsi
dengan baik.

Bismillahirrohmanirrohim
Sang kolecer herang calik
dilawang
SangRatu jago buana
pangrisakeun pangjagakeun
Sang Ratu sang keleuwih
sesanya
Aing sang keleuwih sesa
Rep sirep kersaning Allah
Laa ilaha ilallah
Muhammadarrosulullah
Allahu akbar 3x

Dulu ilmu ini saya puasain,
Puasanya mulai asyar hari kamis
sampai asyar hari jum’at selama
7X berturut- turut. Caranya, baca
dalam dalam hati 3X lalu tiupkan
pada segelas air. Minumkan pada
pasien. Lebih utama bila pakai
kelapa ijo yg dilubangi bagian
atas.
Dapat jg untuk menetralisir
minuman/makanan yg dicurigai
mengandung teluh/pelet. Dengan
cara pegang gelas/wadah dr
makanan/minuman tsb, baca dlm
hati tahan nafas. Insya Allah
gelasnya akan pecah. Semoga
manfaat. @@@

Sabtu, 18 Desember 2010

meminta hajat, ilmu PANDANGAN MATA

AMALAN UNTUK MEMINTA HAJAT
Posted on 18 December 2010 |
28 Comments
1 Votes
PRAYOGA GEMILANG
gemilang.prayoga@yahoo.co.id
Amalan ini adalah amalan untuk
meminta hajat kepada allah agar
cepat terkabul.
adpun caranya adalah sebagai
berikut : lakukan sholat hajat 4
Rokaat 2 salam dengan tiap
rokaat sehabis fatihah membaca
surat Al ikhlas 10x dari kelipatan
Rokaatnya setelah sholat
berdolah pada Allah dengan
penuh tawadhuk.mintalah apa
yang menjadi hajatnya.
lalu bacalah surah Yaasin ayat 82.
INNAMA AMRUHU IDZA AROODA
SYAI ’AN AYYAKUULA LAHUU KUN
FAYAKUN.3000x. demikian
amalan dari saya dan mohon
maaf bila ada kata-kata saya
yang tidak kurang berkenan di
hati poro sedulur dan sekaligus
ini yang terakhir dari
saya.wassalamu alaikum wr.wb.
@@@
ILMU PELET PANDANGAN MATA
Posted on 18 December 2010 |
63 Comments
4 Votes
MOHAMMAD NURUL HIDAYAT
nunkyuni@gmail.com
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
RUPA MATA TARUH MATA
MATANNA SI (sebut nama target)
LETTE RITA MAMATAKU
NAKADO ANINNA UMANNA
BERKAT LAILAHAILLALLAH
BERKAT
MUHAMMADURROSULULLAH
CARANYA :
- baca 3x senafas
- ambil tatapan matanya & kunci
dalam diri kita.
KEGUNAAN :
InsyaAlloh dapat menarik
simpati/mahabbah dari orang
yang dimaksud seketika itu juga.
Bagi yang berminat silahkan
diamalkan, dengan ikhlas saya
ijazahkan bagi semua warga di
KWA ini.
PESAN SAYA :
Janganlah ilmu ini dipergunakan
untuk mendholimi orang lain.
Bagi yang berkenan untuk
dijadikan ISTRI/SUAMI, nanti sy
berikan KUNCInya. @@@

ilmu segala hajat malam SELASA KLIWON

ILMU SEGALA HAJAT MALAM
SELASA KLIWON
Posted on 18 December 2010 |
45 Comments
2 Votes
MOHAMMAD NURUL HIDAYAT
nunkyuni@gmail.com
A’UDZUBILLAHIMINASY
SYAITONIRROJIM
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
ASSALAMU ’ALAIKUM SALAM
DZAT TANPO ASYHADU PEGATE
ROGO LAN NYOWO
MLEBU SARONO DZIKIR CURIGO
MANJING MARONGKONG
BISMILLAH PUSAKANE GUSTI
ALLOH
TOTO TITI TUTUP TETEP MANTEP
MADEP LANGGENG
NAPAS NEPUS HU ……….ALLAH
DZIKIR : AMANTUBILLAH ….x
TATA CARA :
- mulai Jam 21.00 dibaca sampai
tertidur dalam keadaan suci dari
najis (badan, pakaian dan
tempat)
- pada kata HU (tarik nafas
panjang lewat hidung dan
simpan di dada & perut) pada
titik-titik diisi NIAT saudara, dan
lepas dengan menyebut ALLAH
(lepas nafas lewat hidung pelan
sampai habis)
- dzikir : AMANTUBILLAH baca
sebanyak-banyaknya TANPA
HITUNGAN sampai saudara
tertidur.
KEGUNAAN :
Insyaalloh segala hajat saudara
akan terlaksana sebelum MALAM
SELASA KLIWON berikutnya.
Bagi warga KWA saya ijazahkan
dengan ikhlas dan sempurna,
semoga bermanfaat.

Kamis, 16 Desember 2010

ilmu pelet 9 ROSUL

ILMU PELET 9 ROSUL
with 87 comments
3 Votes
MOHAMMAD NURUL HIDAYAT
nunkyuni@gmail.com
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
HAMBA HAMBA HAMBA BALIN
ROSULILLAH
MAMPANG MAMPAN 9 ROSULILLAH
KULEPAS 9 ROSULILLAH KEPADA SI
(sebut nama target)
MENGIKUT …. (TIKAR)
BERKAT LAILAHAILLALLOH
MUHAMMADURROSULULLOH
(baca 3x senafas, tiupkan ke
media)
SYARATNYA :
Kata TIKAR bisa diganti dengan
tembok, kaca dll dengan SYARAT
media harus menyentuh target
TIDAK BOLEH ada penghalang.
Kalau memungkinkan bisa
langsung menyentuh baju/kulit
target.
KEGUNAAN :
InsyaAlloh dapat menarik
kecintaan seseorang seketika itu
juga. Bagi yang berminat
silahkan diamalkan, dengan
ikhlas saya ijazahkan bagi semua
warga di KWA ini.
PESAN SAYA :
Janganlah ilmu ini dipergunakan
untuk mendholimi orang lain.
ILMU REDAM AMARAH
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
SEK
JUM MARAH JUM MATI
SETAN MARAH SETAN MATI
KERBAU MARAH KERBAU MATI
PUH
INNA TAWAKKALU ANNANA HATI
(sebut nama target) KEPADA AKU
KUM WAKU IKUT WAKUM HAI
(baca 3x senafas, bayangkan
target & lepas nafas ke arah
target)
KEGUNAAN :
InsyaAlloh dapat meredam
amarah seseorang.
Bagi yang berminat silahkan
diamalkan, dengan ikhlas saya
ijazahkan
bagi semua warga di KWA ini.
PESAN SAYA :
Janganlah ilmu ini dipergunakan
untuk mendholimi orang lain.
Wassalam…
@@@

ilmu DZAT BINTANG

ILMU DZAT BINTANG
with 193 comments
6 Votes
DATOK BUJANG
zainul.mirza@gmail.com
liridhoilahi taala.. afatehah ..
*Alhamdulillaahi nasta’iinuhu wa
nastaghfiruhu wa
na ’uudzubillaahi min
syuruuri anfusinaa wa min
sayyiaati a ’maalinaa may
yahdillaahu falaa
mudhillalahu wa may yudh-lil
falaa haa diyalah , *
*Asyhadu allaa ilaaha illallaahu
wahdahu laa syariikalah, wa
asyhadu anna
muhammadan ‘abduhu wa
rosuuluhu laa nabiyya ba’dah.*
*Allahumma sholli wasallim wa
baarik ‘ala muhammadin wa ‘ala
aaalihi wa
ash-haabihi ajma’iin, *
teriring salam kepada baginda
nabi saw dan para sahabat ,juga
kepada datok leluhur kami si
pahit lidah dan seluruh kerabat
dari barat sampai ke timur dalam
semesta .
dengan ridho AllahSWT wa Rosul
mengijazahkan cahaya Rabb ini
kepada yg
berhasrat di jalan Allah SWT
dzikir kunci Zat bintang sebagai
pengamal
SELAMA AMALAN DI LAFADZKAN
ADAB NYA MENJAGA WUDHU &
MENGHADAP KIBLAT
Allahu wahdahu la syarikalah
muhammadan ‘abduhu wa
rasulu tawajhah haitsu
syi ’ta fa innaka manshur 313 x.
**tiap 100 membaca istighfar 3x
dan hailalah 100x
*(HAILALAH =**lailahaillallah**
yang terahir di tutup dengan
muhammadarosullalah)*
dibaca di luar rumah menghadap
langit selama 7 malam
malam terahir membaca
syahadat 100x.
selama melakukan amalan
ambilah garam dengan ujung jari
manis bertemu ibu
jari dan simpan di ujung lidah
dan biarkan sampai habis
menyatu dg tubuh.
*DALIL Qur’an, surat 67 Al Mulk
ayat 1-5.*
” Sesungguhnya Kami telah
menghias langit yang dekat
dengan bintang-bintang
itu dan Kami jadikan bintang-
bintang itu alat pelempar ke
syaitan dan Kami
sediakan bagi mereka siksa
neraka yang menyala-nyala”.
DALIL *Qur’an surat 37 (As
Shaafaat) ayat 6-9:*
“Sesungguhnya Kami telah
menghias langit yang terdekat
dengan hiasan, yaitu
bintang-bintang dan telah
memeliharanya (sebenar-
benarnya) dari setiap
syaitan yang sangat durhaka .
syaitan itu tidak dapat
mendengarkan
(pembicaraan) para malaikat dan
mereka dilempari dari segala
penjuru untuk
mengusir mereka dan bagi
mereka siksaan yang kekal”.
Dzat bintang yang mengandung
keagungan rahmat ALLAH SWT :
1. Dzat Bintang Qomarun /kamer.
Adanya pada jam 18:00 sampai
dengan 20:00
Isinya mengandung dzat meta
kalsium/kalk
(bagus buat kesehatan tulang)
2.Dzat Bintang Thariq,
Adanya pada jam 20:00 sampai
dengan 22:00
Isinya mengandung dzat meta
oksigen
bagus buat kesehatan
pernapasan dan otak dan kulit.
3. Dzat Bintang Kawakib,
Adanya pada jam 22:00 sampai
dengan 24:00
Isinya mengandung dzat meta
ferrum/besi dan Uranium,
mempunyai daya tarik
dan daya tolak. (memperkuat
tenaga dalam: tolak dan tarik)
4. Dzat Bintang Buruj,
Adanya pada jam 00:00 sampai
dengan 02:00
Isinya mengandung Dzat meta
hidrogen
bagus buat memperkuat fisik
5. Dzat Bintang Zuhal
Adanya pada jam 02:00 sampai
dengan 04:00. Isinya
mengandung dzat meta
vitamin A yang berguna untuk
kesehatan dan ketajaman
pandangan mata.
6.Dzat Bintang Dhuha
Adanya pada jam 04:00 sampai
dengan 06:00.
Isinya mengandung dzat meta
penambah darah.
7.Dzat Bintang Dhuha (pada
waktu ini)
Adanya pada jam 06:00 sampai
dengan 11:00,
setelah selesai 7 malam tiap
sholat bacalah sholawat 3x lalu
bacalah dzikir
kunci tadi..
cara penggunaan bacalah
sholawat Tahan nafas dan
ucapkan maka biiznilahi
taala ke 7 dzat bintang tadi
berhidmat ke pada kita
wallahu a ’lam bishowab. @@@*

cara pengisian benda

CARA MEMBUAT BENDA
BERTUAH/PENGISIAN BENDA
with 40 comments
2 Votes
Prayoga Gemilang
gemilang.prayoga@yahoo.co.id
sebelumnya benda yng akan di
isi di letakkan diatas kapas yang
sudah di basahi dengan minyak
misik. bacalah :NAWAITU
TAQWALLOH WA TAQORRUBAN
ILALLOH WA GHOROTAM
MINALLOH WA TAQDIMAL AMRI
BISMILLAHIL LADZI LAA YADZURRU
MA ’AS MIHII SYAI’UN FIL ARDHI
WALA FIS SAMAA’I WAHUWAS
SAMI’UL ALIIM.baca 3x tahan
nafas
selanjutnya membaca fatihah
masing2 satu kali kepada:
1.Nabi Muhammad SAW
2.sahabat Nabi yang 4
3.Syekh Abdul Qodir jailani
4.Wali songo
5.Kyai gede suropati tegal gubuk
Cirebon
6.Sultan Hasanudin Banten
7.Mbah Hamim buntet Cirebon
ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLOH
WA ASY HADU ANNA
MUHAMMADAR ROSUULULLOH
LAA MAUJUDAN ILLALLOH WALA
MA ’BUDA ILLALLOH ANAFAS
ANUFUS ANNAFSIYAH BIL
HAKIIM.baca 3x tahan nafas.
QOOLA ROSUULULLOHI
SHOLLALLOHU ALAIHI WA SALLAM
QUL MAN JAROB.baca 9x tahan
nafas,lalu tiupkan ke benda yang
akan di isi 1x.(di ulang-ulang
sampai 11x)
AN QOBASI HAULIDUNA BABUN
NAWAA,LIPAK-LIPUK GAMAN
EMPUK KOYO KAPUK.EMPUK-EMPUK
SAKING KERSANING ALLAH.LAA
ILAAHA ILLALLOH MUHAMMADUR
ROSUULULLOH. baca 11x (sebelas
kali)
BISMILLAH-BISMILLAH MANDI
CIPTANE ALLAH
BISMILLAH-BISMILLAH MANDI
SABDANE ALLAH
BISMILLAH-BISMILLAH KANG
AMBAGI RASANE ALLAH
BISMILLAH-BISMILLAH DUH GUSTI
KANG MOHO KUWOSO,KULO
NYUWUN MUGI=MUGI ….(sebut
bendanya)…PUNIKO DIPUN ISI
KEKUATAN GHOIB,ANTI GAMAN
TAJAM,KEKUATAN ANTI PELURU
KELAWAN KEKUATNE GUSTI
ALLAH.baca 3x.tiupkan ke benda
yang di isi.
KETERANGAN:
cara ini dilakukan selama 7 hari
dengan di barengi puasa sunah
pada siang harinya.
bila ingin lebih kuat bisa di
tambah bacaan asma-asma
maupun hizib,pada bacaan
sebelum bismillah-bismillah.
demikian sedikit pengetahuan
dari saya,dan mohon maaf
apabila ada yang kurang
berkenan.wassalam. @@@

Sabtu, 11 Desember 2010

wirid NURUL HIKMAH

WIRID NURUL HIKMAH Posted in WIRID NURUL HIKMAH on 10 December 2010 by wongalus risang mukti
risang.mukti@gmail.com Assalamu alaikum kepada wongalus para sesepuh dan pembaca yang saya hormati. Kejahatan sihir/santet sejak jaman dahulu sampai sekarang tak ada matinya.Kali ini saya menulis amalan untuk mengatasi kejahatan black magic. Kalau sebelumnya saya pernah menulis MELEPAS IKATAN GAIB 1 DAN MELEPAS IKATAN GAIB 2 amalan tersebut masih sebatas untuk penyembuhan diri sendiri belum bisa digunakan unt penyembuhan orang lain. Kali ini WIRID NURUL HIKMAH insya alloh dapat digunakan unt membantu orang yang sekaligus sbg pelindung diri dari kejahatan black magic.Inilah wirid nurul hikmah yang saya maksud:sebelumnya kita tawasul dulu kepada: 1.ila hadrotin nabiyil mustofa muhamadin saw wa ala alihi wa ashobihi lahumul fatehah.
2.Wa ila hadroti khulafair rosyidin abu bakar,umar.Usman,ali
rodhiyallohu anhumul fatehah.
3.Ila hadroti malaikatil muqorobina jibrila,wa mikaila,wa isrofila.Wa izroila alaihimu salam lahumul fatehah.
4.Ila hadroti sayidina khidir alaihi salam balya bin mulkan lahumul fatehah.
5.Ila hadroti sulthonul auliai syeh abdul qodir jaelani rodiyallohu anhu lahul fatehah.
6.Ila hadroti abi bakri syakron lahul fatehah.
7.Ila hadroti syaikhona muhamad toha bin deyeng alhaaj,muhamad saki alhaaj,tobagus Encung,abah midi abdi rohman,abah nasridin wa abdil ghofar,rodhyallohu anhumul
fatehah.
8.Ila hadrotin abaina wa umahatina wa ajdadina wa aqorobina wa ila hadrotin syeikhina wa ila mas ajazina lahumul fatehah. Lalu baca AL-FATEHAH … 1x.BAQOROH 1-5…1x. Al- IKLAS FALAQ NAAS …1x. NURUL HIKMAH TINGKAT SATU:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIiM.
HAWWATU ‘ALA NAFSI WA AHLI WA MAALI WA MAA MALAKAT BIYYADI SAM ’I SURUKUN MIN SUURILLAHI TA ’ALA.SAKFUHA LAA ILAHA ILLALLOH WADAROKUHA
MUHAMADURROSULULLOH
WAKIFLUHA BIQUROTILLAHI LAA HAULA WALAA QUATA ILLA BILLAHIL ALIYIL ADHZIIM 77X. selama seminggu. NURUL HIKMAH TINGKAT2:
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.BISMILLAHI
WA BILLAHI WALHAMDULILLAHI WALAA ILAHA ILLALLOH HUWALLOHU AKBAR.ALLOHU AKBAR KABIIROU
WALHAMDULILLAHI KATSIRO WA SUBHANALLOHI BUKROTA
WA ‘ASIILA BISMILLAHI SYAFII BISMILLAHI WAFII BISMILLAHIL KAAFI BISMILLAHIL
MU’AFI.BISMILLAHILADZII LAA YADZURU MAA ASMIHI SYA ’IUN FIL ARDHI WALAA FIS SAMAA ’I WAHUWAS SAMI ’UL ‘ALIIM.YAA HAYYU YAA QOYUUM
77X SELAMA SEMINGGU. Cara
pengamalan dan penggunaan:NURUL HIKMAH SATU DIAMALKAN SAMBIL PUASA 7HR DAN TAWASUL PLUS AMALAN DI WIRID TIAP MALAM 77X. Setelah selesai puasa doanya saja tanpa tawasul dibaca 3x. LALU NURUL HIKMAH 2 DIAMALKAN SAMBIL PUASA JUGA SELAMA 7 HARI PLUS TAWASULNYA. SETELAH PUASA CUKUP DIAMALKAN DOANYA SAJA TANPA TAWASUL SEHABIS SHOLAT 3X.UNTUK PENYEMBUHAN SANTET ORANG LAIN SEDIAKAN AIR KIRA2 2 LITER(AIR MASAK) DLM SUATU WADAH LALU BACA TAWASULNYA DULU DILANJUTKAN DOA NURUL HIKMAH 1 77x lalu tiupkan ke air dan lanjutkan NURUL HIKMAH 2 77X LALU TIUPKAN KE AIR. Ambilah air tadi dan bagi menjadi 2 bagian masing2 satu liter satu liter.Yang satu liter campurkan diember besar yg telah berisi air unt memandikan sisakit.Cara memandikan:jangan
memandikan si sakit dalam keadaan bugil.Suruhlah dia duduk bersila/duduk dikursi plastik siramkan tiap gayung air pelan2 lewat ubun2.Ingat menyiramnya harus selalu lewat ubun2 dan menyiramnya pelan2. Suruhlah si sakit dzikir alloh.,dr awal smpe mandi selesai. Tanda2 dia kena santet waktu
dimandikan merasakan airnya
panas atau dingin sekali walau
mandinya siang hari.Atau dia
sesak mendadak sulit bernafas
atau batuk2 lalu muntah2 atau kejang2 waktu dimandikan.
Setelah mandi sisakit badanya
gemetar seluruh pori2nya
terasa berdenyut2 dan ada
hawa keluar dari bagian
tubuh tertentu. Sedangkan air yg masih sisa yang satu liter
tadi masukan wadah agar
diminum dikit demi sedikit
oleh si sakit. Kalau si sakit tdk
kena santet walaupun bnyk
org pintar yg didatangi mengatakan dia kena santet
waktu dimandikan tdk
merasakan reaksi apapun.
Berikan jg si sakit dzikir2 unt
perlindungan unt menghadapi
bila ada serangan lanjutan.Semoga
bermanfaat.Banyak jalan
menuju sembuh. @@@

power of WIRID

POWER OF WIRID Posted in +PERPUSTAKAAN UTAMA+ on 11 December 2010 by wongalus 1 Votes Ngatimin
mistik_sejati@yahoo.co.id Nuwun sewu ki wong alus
kepareng Derek latihan dadi
wong apik nebaraken winih
wonten blog wong alus
kagem sedulur sedulur sedoyo
kususipun seluruh alam amin. SETIAP aktivitas tiada yang
tidak membuahkan hasil.
Itulah kata para ahli hikmah.
Begitu halnya dengan
aktivitas rohani, setiap olah
rohani tentu membekaskan sesuatu bagi pengamalnya.
Tetapi hasil itu kadarnya
tergantung dari factor
pendorong yang amat
kompleks. Ibarat alat tulis, setiap goresan
tentu meninggalkan bekas.
Tetapi alat tulis yang dipegang
oleh orang yang ahli –melukis umpamanya —hasilnya tentu berbeda dengan hasil goresan
orang awam. Begitu halnya,
suatu amalan akan
menghasilkan yang berbeda,
tergantung dari siapa yang
mengamalkannya. Ayat kursi yang diamalkan
oleh orang yang saleh tentu
hasilnya berbeda ketika ayat
itu diamalkan oleh orang
awam. Jadi, yang
menentukan itu bukan jenis amalannya, tetapi siapa yang
“dibalik” amalan itu. Dalam kehidupan sehari hari manusia
pun melihat adanya
perbedaan – perbedaan yang dilakukan satu orang dengan
orang lain, walau
menggunakan alat yang sama. Si A bisa menorehkan tanda
tangan (saja) hasilnya sudah
bisa untuk membeli mobil, si B
menorehkan ribuan tanda
tangan tetapi hanya
mendapatkan sekadar uang lelah, bahkan si C tidak
mendapatkan apa – apa. Mengapa bisa demikian ?. Jawabnya adalah soal
pangkat. Semakin tinggi
pangkat seseorang semakin
banyak yang mampu
dilakukannya. Begitu halnya
di dalam berdoa atau beramal yang berkaitan dengan
suprantaural (gaib) pangkat
dalam kerohanian
menentukan hasil yang
hendak diraihnya. Artinya, semakin tinggi
tingkat spiritual Anda
semakin banyak hal – hal yang mampu dilakukan.
Karena itu dua orang yang
menghadapi problem yang
sama —jenis maupun bobotnya — yang seorang cukup membaca ayat kursi
sebanyak 117 kali dan
problemnya sudah berhasil,
sedangkan orang lain baru
berhasil setelah
menyelesaikan hitungan 313 kali. Bahkan boleh jadi, ada
orang lain yang sudah mampu
menyelesaikan problemnya
hanya dengan tiga atau tujuh
kali ayat kursi.
Bagaimana meningkatkan pangkat kerohanian itu ?
caranya adalah berupaya
meningkatkan ketakwaan
yaitu menjalankan perintah
dan mencegah apa pun yang
dilarangNYA. Karena itu banyak kelompok oleh rohani
yang mencanangkan rambu
rambu kepada pengikutnya,
seperti anjuran untuk
memperbanyak ibadah — sunnah disamping yang wajib
—. Upaya menghindari dari dosa
dosa besar serta menambah
intensitas pendekatan itu
secara tidak langsung akan
menghantarkan manusia pada
kelas spiritual yang makin tinggi. Dari kegiatan riyadhah
itu memiliki bias pada
perubahan hati —sebuah organ manusia yang menentukan
apakah manusia itu menjadi
baik atau buruk —karena dengan gerak hati pula
seluruh anggota badan yang
lain menjadi bergerak dan
bertindak. Wirid atau mengamalkan
amalan ritual yang dilakukan
secara rutin dna benar serta
diikuti dengan tata laku yang
menunjangnya adalah
memancarkan cahaya –cahaya halus pada hati. Semakin
banyak cahaya itu makin
banyak pula cahaya yang
meneranginya. Seorang guru hikmah berkata
bahwa dalam hati manusia itu
terdapat dua wilayah yang
satu dengan yang lain saling
bertempur untuk menguasai.
“Wilayah ” yang dimaksud itu adalah kekuasaaan setan yang
disebut Khotir Syaithoni, dan
wilayahnya malaikat yang
disebut Khotir Malaki. Seseorang yang hatinya lebih
didominasi khotir syaithoni
memiliki kecenderungan
untuk selalu berbuat hal hal
yang buruk, sedangkan hati
yang penuh dengan khotir malaki mempengaruhi
manusianya untuk selalu
berbuat yang baik baik.
Wirid itu dimaksudkan untuk
menyuplai hati dengan cahaya
– cahaya positif (Khotir Malaki). Sehingga dengan
dominannya khotir malaki
itu, kekuasaan setan makin
terdesak atau menipis, dan
hati yang terbebas dari khotir
syaithoni ini adalah hati yang peka terhadap cahaya cahaya
halus, atau dalam istilah
sederhananya disebut hati
yang memiliki kekuatan
batin. Hati yang demikian itu tidak
hanya mempengaruhi sikap
positif pada perilaku
manusianya. Tetapi
jugamenjadi sumber inspiriasi
dalam karya karya teknologi batin. Dan menjadi modal
paling besar seseorang yang
ingin membangkitkan
kemampuan alam bawah
sadarnya. Bahkan
terbebasnya hati dari khotir syaithoni menyebabkan
manusia itu memiliki
kemampuan melihat alam
malakut (alam gaib)
sebagaimana tersurat pada
sabdi Rasullah SAW. “Andaikan setan – setan itu tidak mengerubungi hati anak
anak Adam. Niscaya mereka
dapat melihat Alam Malakut
yang ada di langit. (HR.
Ahmad)
Karena itulah, Wirid atau bentuk – bentuk riyadhoh lain —sepanjang yang terkait dengan ibadah—memiliki fungsi pokok menyuplai
pancaran pada hati.
Sedangkan dari aspek lain,
aktifitas itu memiliki fungsi
samingan di antaranya :
- Menabung energi gaib. - Bentuk olah pernapasan dan
konsentrasi.
- Melatih istikomahnya hati.
- Memprogram batin,
memvisualisasikan kehendak.
- Dll. Percayakah Anda bahwa
wirid itu bisa menabung
kekuatan ? Dalam sebuah
hadis Qudsy Allah berfirman
banya mengingat Allah dikala
engkau suka (tidak ada bahaya) menyebabkan Allah
akan mengingatmu dikala
susah. ARtinya, aktivitas
mengingat Allah —melalui wirid atau zikir — menyebabkan Allah akan
mengingat pengamal zikir/
wirid itu di kala sudah
(bahaya).
Itu pula yang membuat
keyakinan para ahli hikmah bahwa riyadhoh juga sebuah
upaya menyimpan energi.
Sedangkan pada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh
Hakim : Tidak sesuatu yang
paling mulia dalam pandangan Allah, selain berdoa kepada-
Nya, sedang kita dalam
keadaan lapang. Terbukti
orang – orng yang rajin mengamalkan wirid wirid
tertentu, semakin pada
intensitasnya, makin sering ia
mengalami hal hal gaib yang
secara nalar hal itu mustahil
mampu dilakukannya. Selain itu, wirid juga diyakini
merupakan bentuk dari
latihna konsentrasi dan olah
nafas, tetapi hal ini sering
tidak dimengerti oleh
pengamalnya. Dan sebagaimana kita ketahui,
jauh sebelum ilmu pernafasan
atau tenaga dalam dikenal
banyak orang, metode ilmu
wirid sudah menerapkan
dasar dasar dari olah pernafasan dan konsentrasi
itu. Itulah sebabnya, mengapa
banyak ahli wirid kemudian
memiliki kemampuan adi
kodrati baik yang berkaitan
dengan kewaskitaan (tembus
pandang) kanuragan (kekuatan fisik) dan lain lain.
Dan penyelidikan ilmu modern
meyakini adanya efek dari
aktivits olah nafas ini. Hikmah dari wirid, menurut
para ahli ilmu batiniah —selain yang sudah tersebut di atas — adalah melatih hati bersifat
istiqomah, yaitu
mempertahankan amalan baik
dari rasa bosan. Sehingga,
menurut para hukama
kelebihan yang dimiliki para ahli wirid itu justru karena
karamah yang timbul dari
istiqomah. Sehingga
muncullah pepatah : Al
Istiqomah khoirul min ali
karomah yang artinya Istiqomah itu lebih mulia dari
seribu karomah (kemuliaan). Hikmah lain dari ketekuknan
wirid adalah terpogramnya
hati kepada salah satu tujuan.
Kesimpulannya, wirid adalah
memprogram kehendak
batin. Dan geraknya hati itu juga bagian dari kehendak
(persangkaan) dan doa
manusia. Karena itu wirid
merupakan sarana untuk
meraih sesuatu yang
terkandung dalam hati. Ketika seseorang berkehendak
sesuatu, maka ucapan dari
mulut hanyalah sebuah
sarana. Intinya justru pada
hati itu. Karena itu pula, dari
jenis amalan wirid yang sama tidak harus menghasilkan
hikmah/ manfaat yang sama. Seperti wirid ayat kursi ada
yang meyakini mampu
mendatangkan hajat yang
berkaitan dengan rezeki,
tetapi pada pihak lain ada
yang meyakini untuk menolak niat jahat, untuk
bela diri atau benteng gaib
suatu lokasi agar terhindar
dari tangan jahil.
Mengapa bisa demikian ?
Bukankah amalannya terdiri dari ayat yang sama ? Tentu,
karena yang menentukan itu
tidak semata mata ayatnya,
tetapi kehendak hati
seseorang ketika
mengamalkan ayat itu ditujukan untuk tujuan yang
bagaimana.
Karena keyakinan bahwa
wirid itu tergantung program
kehendak pengamalnya, lalu
muncullah ilmu ilmu yang mengklasifikasikan hikmah
dari amalan itu. Muncul pula
ahli yang diyakini masyarakat
mampu memberikan
petunjuk cara cara
pengamalan, dan informasi itu kemudian dijadikan pedoman
yang menimbulkan
keyakinan hati.
Dengan demikian, dalam
aktivitas wirid itu seluruh
aspek pengolahan batin tercakup seluruhnya. Mulai
dari aspek doa, istikomah,
olah pernapasan dan
konsentrasi dan pengerahan
visualisasi batin menuju pada
satu titik tujuan.

Kamis, 09 Desember 2010

RAJAH KOLOCOKRO 9 December 2010 by wongalus Rate This KI CIPTO HUSODO
purboleksonojati@yahoo.co.id Rajah
Kolocokro
ini
bermanfaat
untuk
tumbal rumah
atau
dipendam
dalam
tanah
yang angker
akan tawar. Caranya: dilipat rajahnya di bungkus plastik baru di pendam atau ditaruh diatas pintu. Sangat ditakuti baik jin dan syetan. Dulu syeh subakir untuk numbali tanah jawa memakai rajah ini. Rajah ini apabila ditaruh diatas pintu atau dimana saja yang penting atas akan berujut orang tua berjubah dan bersorban apabila ditanam ditanah majupat maka akan berujut ular, harimau / berujud hewan yang ganas bila ada orang jahat mau masuk dalam pekarangan kita. Cara mengamalkan: 1.sholat hajat 2 rokaat bacaanya Rokaat 1. Al fatikah dan ayat kursi Rokaat 2. Al fatikah dan al Ikhlas Selesai sholat tawasul
kepada: Kanjeng nabi Muhamad SAW, syeh Abdul kodir jaelani, malaikat muqorobin, kanjeng nabi kidir
AS, Syeh Subakir, abi wa umi, sedulur 4, man ajazani …. Baca alfatikah 21 kemudian berdoa ya Allah ya rohman ya rohim saya mohon ridhomu saya minta ………..( terserah untuk numbali tanah angker atau pagar rumah sendiri dengan rajah sambil dipegang kalau lebih sempurna copyan rajah diolesi minyak jafaron Semoga rajah ini bermanfaat sedulur sedulur kwa semua. Maaf rajah kolocokro banyak fersinya tergantung dari mana
sumbernya ada kolocokro sangyang wisnu, syeh subakir. ada honoco…dibalik dan yang islam kaf ha ya ….semua manfaatnya sama. Amalan saking guru kulo bapak Mandri saking dusun rowo Branten lan bapak Mandri pikantuk saking simbah KH. Nur saking Kudus ulama ingkang di takuti jaman belanda. @@@

Rabu, 08 Desember 2010

tips pengaktifan INDRA KE 6

TIPS PENGAKTIFAN INDERA KEENAM By wongalus 1 Votes Rony Robofics Diavolo Huruhara
zhiloverz@gmail.com Assalamu ‘alaikum wr.wb. Salam ta ’zim dan salam sejahtera bagi seluruh anggota
majelis silaturahmi K.W.A di manapun njenengan semua berada. Pada kesempatan kali ini saya ( Rony Robofics Diavolo Huruhara) akan sedikit mengulas tentang indera ke 6 beserta “Kelebihan & Kekurangannya ” yang Insya Allah akan menambah cakrawala pengetahuan kita semua tentang hal yang masih banyak orang menanggapnya sebagai sesuatu yang tabu untuk di perbincangkan. Sebenarnya indera ke 6 atau dalam bahasa gaulnya di sebut “The Sixth Sense”, adalah kemampuan seseorang untuk menangkap sinyal-sinyal ghaib ataupun hal-hal yang belum terjadi. Sinyal-sinyal ini dapat berupa apa saja, bisa berupa wangsit,bisikan ghaib,penglihatan, atau bahkan pertanda melalui mimpi. Indera ke 6 sering di identikkan dengan kemampuan untuk melihat makhluk halus, padahal sebenarnya fungsi dari indera ke 6 sendiri jauh melebihi hanya sekedar melihat makhluk halus. Karena kemampuan melihat makhluk halus hanya merupakan bagian / percabangan dari kemampuan indera ke 6 itu sendiri. Seperti intuisi, namun jauh lebih tajam. Apabila intuisi merupakan suatu hasil pengalaman, indera ke 6 tidak mengenal adanya pengalaman. Indera ke 6, sejatinya adalah kemampuan terpendam dari manusia. Karena pada hakekatnya kita dapat mendayagunakan
kemampuan indera ke 6 ini bila saja kita semua mengetahui caranya. Terlepas dari itu semua, indera ke 6 sangat bisa sekali untuk di kembangkan dan di miliki oleh siapapun. Karena kini telah begitu banyak metode yang di kembangkan agar seseorang dapat menguasai indera ke 6 itu sendiri. Indera ke 6 dapat muncul / bangkit bila seseorang senantiasa mampu mengolah pikiran,jiwa,raga,rasa dan juga karsanya. Hal ini dapat di tempuh dengan cara meditasi / bertapa / tafakur. Kesemua cara itu bisa di pelajari, yang di butuhkan hanyalah ketekunan dan kemauan dan tentu saja kesungguhan hati dalam menjalankannya dengan niat Lillahi ta ’ala. Dengan cara-cara tersebut, akan terjadi suatu “loncatan fungsi indera”, yaitu dari panca indera ke indera ke 6. Loncatan indera ini bisa kita ibaratkan seperti orang tidur, karena tak seorangpun yang dengan kesadaran penuh, bahwa dirinya telah tertidur. Batas kesadarannya sangat tipis sekali. Perbedaan budaya antara Timur dan Barat membuat munculnya perbedaan persepsi tentang indera ke 6 ini. Budaya barat yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional berpendapat bahwa indera ke 6 ini lebih di kategorikan sebagai suatu kemampuan yang merupakan salah satu percabangan dari kekuatan pikiran bawah sadar manusia yang belum banyak di gali. Sedangkan budaya timur, budaya yang tidak asing lagi dengan hal-hal yang bersifat Irasional atau ghaib, membuat indera ke 6 ini mendapatkan kedudukan “istimewa ” pada diri seseorang. Merupakan suatu karomah yang luar biasa yang hanya di miliki oleh orang-orang tertentu.
Bagi sedulur-sedulur semua yang mungkin ingin mengaktifkan kemampuan indera ke 6 secara sempurna, berikut ini saya paparkan beberapa tips pengaktifan indera ke 6.
1. Minum air rajah atau kapsul yang telah di transfer energi positif.
—— sisi positif : dapat membantu mengaktifkan cakra ajna (cakra mata ke 3) dan beberapa organ yang berperan dalam indera ke 6.
—– sisi negatif : sebenarnya cara ini bukan membuka cakra ajna, tapi justru merobek saluran antara cakra ajna dan cakra tenggorokan. Hal ini belum tentu akan membuat seseorang untuk dapat melihat sesuatu yang bersifat ghoib, karena cara ini akan menyebabkan seseorang berhalusinasi, sehingga belum tentu apa yang dilihatnya adalah hal ghoib, melainkan hanya sebatas halusinasi dan imaji belaka.
2. Menelan biji mata burung hantu atau gagak.
—— sisi positif : dapat membantu mengaktifkan cakra ajna (cakra mata ke 3) dan beberapa organ yang berperan dalam indera ke 6.
—– sisi negatif : sebenarnya cara ini bukan membuka cakra ajna, tapi justru merobek saluran antara cakra ajna dan cakra tenggorokan. Hal ini belum tentu akan membuat seseorang untuk dapat melihat sesuatu yang bersifat ghoib, karena cara ini akan menyebabkan seseorang berhalusinasi, sehingga belum tentu apa yang dilihatnya adalah hal ghoib, melainkan hanya sebatas halusinasi dan imaji belaka.
3. Meditasi pembukaan cakra ajna
—– sisi positif : Cara ini relatif lebih aman daripada cara 1 dan 2, namun harus tetap dalam pengawasan ahli.
—- sisi negatif: waktu penempuhan untuk mencapai hasil yang relatif ( tergantung dari bakat dan kesungguhan hati pengamalnya).
4. Di bangkitkan oleh orang yang kompeten (misal:Guru spiritual)
—sisi positif : hasil yang di peroleh instant, dan langsung dapat di gunakan.
—sisi negatif : terkadang biaya yang di patok untuk pengaktifan indera ke 6 ini terbilang gila-gilaan. Faktanya bahwa semakin mahal “mahar” yang di minta, justru lebih aman bagi penggunanya.
5. Dan masih ada cara lainnya yang belum tersebutkan di atas.
Menitik beratkan pada poin nomor 5, maka saya akan memberikan cara yang saya dapatkan dari seorang teman saya, cara ini sangat cocok bagi njenengan-njenengan yang lebih senang dengan aliran hikmah.
Setiap selesai shalat Maghrib dan pada malam hari, baca surat Al Fatihah, Al-ikhlas,Al- Falaq,An-naas,Ayat Kursi dan di lanjutkan dengan membaca amalan ini :
“Walau anna qur’anan suyyirat bihil jibalu au khuti ’at bihil ardhu au kullima, bihil mauta bal lillahil amru jami’a. la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim” Hal yang terpenting dan yang tersulit dalam melakukan amalan ini adalah bahwa semua bacaan (Al fatihah,Al- Ikhlas,Al-Falaq,An-naas,Ayat
Kursi, dan juga amalan “walau anna qur’anan….dst) harus di baca dalam SATU TARIKAN DAN TAHANAN NAFAS. Akan
lebih baik lagi apabila di awali dengan puasa biasa( puasa seperti bulan ramadhan) selama 3 hari sebelum melakukan amalan di atas. Dan perlu di ingat bahwa selama masa penyerapan ilmu ini, para sedulur di larang untuk :
- Berzinah
- Melihat,membaca, atau membuat sesuatu yang sifatnya menimbulkan nafsu syahwat / birahi.
- Minum minuman keras
- Dan segala bentuk pelanggaran kaidah keagamaan.
Apabila ingin melihat sesuatu yang bersifat ghaib di awali dengan membaca semua bacaan di atas lalu berdzikir dengan bacaan “Ya Allah Yaa khobir ”. Kebanyakan mereka yang berhasil mengamalkan ilmu- ilmu ghaib adalah mereka yang ketika membaca wirid, hanyut dalam keheningan dzikir mereka. Entah di sadari atau tidak, semua organ tubuh,pikiran,jiwa dan raganya menjadi lebih tenang mengendap ke dalam rasa. Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang di sebut sebagai “loncatan fungsi indera ”. Jadi bukan mereka yang telah menyelesaikan bacaan wirid sekian ribu kali, yang akan berhasil. Tapi sekali lagi, mereka yang bisa mengendapkan pikiran,jiwa dan raga mereka ke dalam keheningan dzikir yang sejatilah yang nantinya akan berhasil menguasai berbagai ilmu ghaib.
Pesan saya kepada para sedulur adalah jangan memaksakan diri untuk melihat hal-hal yang sifatnya ghoib dengan cepat. Namun apabila telah melihat hal-hal yang ghoib. Jangan pernah sekalipun sedulur terlena dan terbuai di buatnya, karena apabila salah langkah … nanti pada akhirnya sedulur semua akan jatuh pada jurang kemusyrikan.Semoga catatan sederhana ini dapat bermanfaat. Wassalamu ‘alaikum Wr.W. @@@

silat ghaib dgn AL FATIHAH

SILAT GHOIB DENGAN AL FATEHAH 8 December 2010 by wongalus 3 Votes Oleh sabakinkin
sabakinkin@gmail.com Mohon maaf sebelumnya saya di sini akan men-share manfaat al Fatehah dari sudut hikmah, sedangkan dari sudut hakikinya biarlah Allah yang menuntun kita. Semoga para sesepuh disini maklum hendaknya. Pengamal Suratul Fatehah insya Allah mampu melakukan gerakan-gerakan silat (beladiri) apapun tanpa harus melakukan latihan terlebih. Misalnya anda dapat meminta gerakan dari karate, taekwondo, silat cimande, cikalong dan cikaret, bahkan silatnya Sayiddina Aly atau Silatnya Nabi Musa AS, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mengambil khodam “Harimau Putih ”, Macan Kumbang, Gajah Wulung, Banteng-Wulung dan lain-lain. Salah satu cara adalah kita ambil dari kekuatan “al fatehah ” sebagai berikut: 1. Carilah tempat yang luas (lapang), agar kita bisa leluasa bergerak, namun sebelumnya pagarilah tempat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Selanjutnya konsentrasikan pikiran dan hati kita, kemudian bacalah dalam hati kunci dari al fatehah
“ Ya Maaliki yaumidin, iyyaka na’budu wa iyyaka nas’tain ” 3x – 11x dilanjutkan dengan membaca
Yaa Allah3x .. hamba mohon ………(apa yang di inginkan) 2. , kemudian mintalah gerakan yang kita inginkan, misalnya “Ya Allah ……. hamba niat mohon digerakkan (silat) ….(khodam harimau putih), tariklah nafas dengan mengucapkan lafal “Allah ” dalam hati serta “Hadlir” (3x). Permohonan bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing.
3. Rilek kan seluruh anggota tubuh kita, dalam hati terus membaca lafall “Allah …Allah … Allah …”. Bila mana gerakan mulai hadir ikuti gerakan tersebut sampai anda benar- benar bisa. Bila kita menginginkan berhenti bacalah “Allahu Akbar ”. 4. Setelah selesai latihan kuncilah tubuh kita dengan membaca:
Al-hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x dengan ibu jari memegang pusar kita, dengan maksud agar kekuatan-kekuatan ghoib tidak masuk ke dalam diri kita saat tidak kita inginkan.
5. Apabila anda takut kalau terjadi sesuatu, boleh anda latihan hanya dengan mohon gerakan-gerakan tangan saja misalnya, sehabis sholat atau dimana anda punya waktu senggang.
6. Pencak ghoib bisa juga kita salurkan pada seseorang, sehingga seseorang yang semula tidak dapat memainkan silat, tiba-tiba bisa melakukan berbagai gerakkan beladiri, caranya seperti diatas hanya permohonannya kita niatkan di masukkan pada orang tersebut.
7. cara diatas juga dapat digunakan untuk memanggil roh seseorang baik yang masih hidup ( saat mereka tidur) atau sudah mati, khodam atau makhluk ghoib di sekitar kita melalui seseorang mediator (seseorang yang siap kita masuki raganya) sehingga dapat kita tanyai apa yang ingin kita ketahui dari mereka yang kita panggil. Hanya saja saat kita mengucapkan kata .. hadlir3x … kita niatkan pada mediator dengan isyarat tangan seakan-akan memasukkan ghoib ketubuh mediator atau cukup kita pegang tubuh mediator yang ingin kita masuki ghoib tersebut. bila ingin menghentikan mediator dari pencak ghoib atau menyuruh ghoib yang ada pada mediator pergi kita cukup membaca “Allahu Akbar ” 1x dengan mengulum ibu jari kita. setelah selesai peganglah ubun-ubun mereka dengan membaca; Al- hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x nb. Apabila kita termasuk orang yang bebal mempelajari keilmuan apapun hendaknya kita memperbanyak istighfar. Insya Allah Kemampuan tersebut tidak hanya untuk yang disebutkan di atas saja, akan tetapi dengan idzin Allah Insya Allah
kita juga akan memiliki kemampuan seperti mencari sumber air, arah kiblat, menunjukkan barang yang hilang, tempat yang dihuni jin juga bisa juga untuk mencari penyakit dalam tubuh serta apapun yang ingin kita ketahui, mendeteksi tempat tempat pusaka dan dengan sekali tarikan kita bisa mengambilnya, dengan sekali tepukan tangan orang tertidur, mematikan mesin kendaraan atau listrik tanpa menyentuh, menetralkan strum listrik dan manfaat lainnya. Lakukan dengan penuh keyakinan akan kekuasaan mutlak Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Jangan mengandalkan amalan atau wirid kita Namun sebelumnya anda harus mengamalkan suratul fatehah terlebih dahulu selama
7 atau 11 hari, caranya adalah sebagai berikut; Selama 11 hari anda baca al fatehah 313 x tiap malam di atas jam 12 malam
Selama mengamalkan perbanyak istighfar untuk menghilang unsur unsur negatif dalam tubuh kita bisa karena dosa, bala’ ataupun lainnya sehingga terbuka simpul simpul hijab diri kita. Sebelum mengamalkan sebaiknya anda tawasul terlebih dahulu Rosulullah Saw, shohabat, Syekh Abdul Qodir al Jaelani dan lainnya namun anda tidak tawasul terlebih dahulu juga tidak mengapa. Setelah selesai amalkan al fatehah setiap habis sholat semampu anda. Sebenarnya masih banyak manfaat yang tidak bisa saya jelaskan di sini, yang terpenting adalah ilmu menuntut pemiliknya mengamalkan hingga ilmu tadi bermakna insya Allah bila anda mau mengamalkannya akan segera tau manfaatnya. Semoga bermanfaat Insya Allah amin. @@@

silat ghaib dgn AL FATIHAH

SILAT GHOIB DENGAN AL FATEHAH 8 December 2010 by wongalus 3 Votes Oleh sabakinkin
sabakinkin@gmail.com Mohon maaf sebelumnya saya di sini akan men-share manfaat al Fatehah dari sudut hikmah, sedangkan dari sudut hakikinya biarlah Allah yang menuntun kita. Semoga para sesepuh disini maklum hendaknya. Pengamal Suratul Fatehah insya Allah mampu melakukan gerakan-gerakan silat (beladiri) apapun tanpa harus melakukan latihan terlebih. Misalnya anda dapat meminta gerakan dari karate, taekwondo, silat cimande, cikalong dan cikaret, bahkan silatnya Sayiddina Aly atau Silatnya Nabi Musa AS, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Bisa juga untuk mengambil khodam “Harimau Putih ”, Macan Kumbang, Gajah Wulung, Banteng-Wulung dan lain-lain. Salah satu cara adalah kita ambil dari kekuatan “al fatehah ” sebagai berikut: 1. Carilah tempat yang luas (lapang), agar kita bisa leluasa bergerak, namun sebelumnya pagarilah tempat tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Selanjutnya konsentrasikan pikiran dan hati kita, kemudian bacalah dalam hati kunci dari al fatehah
“ Ya Maaliki yaumidin, iyyaka na’budu wa iyyaka nas’tain ” 3x – 11x dilanjutkan dengan membaca
Yaa Allah3x .. hamba mohon ………(apa yang di inginkan) 2. , kemudian mintalah gerakan yang kita inginkan, misalnya “Ya Allah ……. hamba niat mohon digerakkan (silat) ….(khodam harimau putih), tariklah nafas dengan mengucapkan lafal “Allah ” dalam hati serta “Hadlir” (3x). Permohonan bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing.
3. Rilek kan seluruh anggota tubuh kita, dalam hati terus membaca lafall “Allah …Allah … Allah …”. Bila mana gerakan mulai hadir ikuti gerakan tersebut sampai anda benar- benar bisa. Bila kita menginginkan berhenti bacalah “Allahu Akbar ”. 4. Setelah selesai latihan kuncilah tubuh kita dengan membaca:
Al-hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x dengan ibu jari memegang pusar kita, dengan maksud agar kekuatan-kekuatan ghoib tidak masuk ke dalam diri kita saat tidak kita inginkan.
5. Apabila anda takut kalau terjadi sesuatu, boleh anda latihan hanya dengan mohon gerakan-gerakan tangan saja misalnya, sehabis sholat atau dimana anda punya waktu senggang.
6. Pencak ghoib bisa juga kita salurkan pada seseorang, sehingga seseorang yang semula tidak dapat memainkan silat, tiba-tiba bisa melakukan berbagai gerakkan beladiri, caranya seperti diatas hanya permohonannya kita niatkan di masukkan pada orang tersebut.
7. cara diatas juga dapat digunakan untuk memanggil roh seseorang baik yang masih hidup ( saat mereka tidur) atau sudah mati, khodam atau makhluk ghoib di sekitar kita melalui seseorang mediator (seseorang yang siap kita masuki raganya) sehingga dapat kita tanyai apa yang ingin kita ketahui dari mereka yang kita panggil. Hanya saja saat kita mengucapkan kata .. hadlir3x … kita niatkan pada mediator dengan isyarat tangan seakan-akan memasukkan ghoib ketubuh mediator atau cukup kita pegang tubuh mediator yang ingin kita masuki ghoib tersebut. bila ingin menghentikan mediator dari pencak ghoib atau menyuruh ghoib yang ada pada mediator pergi kita cukup membaca “Allahu Akbar ” 1x dengan mengulum ibu jari kita. setelah selesai peganglah ubun-ubun mereka dengan membaca; Al- hamdulillahi robbil ‘alamiin … 7x, tahan nafas Laa haula walaa quawwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim …. 1x nb. Apabila kita termasuk orang yang bebal mempelajari keilmuan apapun hendaknya kita memperbanyak istighfar. Insya Allah Kemampuan tersebut tidak hanya untuk yang disebutkan di atas saja, akan tetapi dengan idzin Allah Insya Allah
kita juga akan memiliki kemampuan seperti mencari sumber air, arah kiblat, menunjukkan barang yang hilang, tempat yang dihuni jin juga bisa juga untuk mencari penyakit dalam tubuh serta apapun yang ingin kita ketahui, mendeteksi tempat tempat pusaka dan dengan sekali tarikan kita bisa mengambilnya, dengan sekali tepukan tangan orang tertidur, mematikan mesin kendaraan atau listrik tanpa menyentuh, menetralkan strum listrik dan manfaat lainnya. Lakukan dengan penuh keyakinan akan kekuasaan mutlak Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Jangan mengandalkan amalan atau wirid kita Namun sebelumnya anda harus mengamalkan suratul fatehah terlebih dahulu selama
7 atau 11 hari, caranya adalah sebagai berikut; Selama 11 hari anda baca al fatehah 313 x tiap malam di atas jam 12 malam
Selama mengamalkan perbanyak istighfar untuk menghilang unsur unsur negatif dalam tubuh kita bisa karena dosa, bala’ ataupun lainnya sehingga terbuka simpul simpul hijab diri kita. Sebelum mengamalkan sebaiknya anda tawasul terlebih dahulu Rosulullah Saw, shohabat, Syekh Abdul Qodir al Jaelani dan lainnya namun anda tidak tawasul terlebih dahulu juga tidak mengapa. Setelah selesai amalkan al fatehah setiap habis sholat semampu anda. Sebenarnya masih banyak manfaat yang tidak bisa saya jelaskan di sini, yang terpenting adalah ilmu menuntut pemiliknya mengamalkan hingga ilmu tadi bermakna insya Allah bila anda mau mengamalkannya akan segera tau manfaatnya. Semoga bermanfaat Insya Allah amin. @@@

Senin, 06 Desember 2010

sedulur PITU

SEDULUR PITU 6 December 2010 by wongalus 3 Votes Warsono Gogon
mb4h.demitz@gmail.com Saya haturkan salam rahayu dumateng SEDULUR, akan saya
bahas sedikit tentang pengaktifan SEDULUR PITU. Pengaktifan pertama adalah : upacara ruwat pembersihan segala dosa yang pernah dilakukan mulai kanak kanak sampai dewasa. sedulur 7 pernah aktif semasa manusia itu masih bayi, karena bayi itu belum tercemar dengan dosa yang parah, maka sedulur 7 masih ikut secara gaib ngemong dan memberikan perlindungan , tetapi karena bayi itu bertumbuh dewasa dan sudah mengenal dosa maka gaib sedulur pitu akan terthimpit oleh dosa sampai mengalami kelemahan dan tidak aktif lagi. maka perlu pensucian secara ruwat .Dan yang kedua setelah diruwat harus suguh, kramas lodo merang ketan hitam dan suguh kembang mawar , telon , melati, dengan doa spt berikut : NIAT INGSUN SESUGUH NGGUGAH SEDULUR KU , KAKANG KAWAH, ADI ARI-2, ADI RAH, ADI PUSER, SEDULURKU MAR LAN MARTI, tangio marang ragaku, jangkungen kanti temah slamet. kanti panguasane Gusti kang Murbehing dumadi. lalu menepuk dada sebelah kiri. dan dengan iman mengatakan (tangio marang ragaku 3 x). Tentang ruwat / penyucen adalah : manusia harus di mandikan tujuh air sumber yang ada di wilayah jawa, bunga tujuh rupa,minyak tujuh bau, dan tujuh pengeling-eling yang diwedarkan oleh pemimpin ritual, untuk ngaweruhi pada dasarnya 7 hari Tuhan menyempurnakan
ciptaannya, 7gaib pula manusia terbentuk, bahkan 7 cakra mulia manusia terbekali kekuatan, dan 7 sedulur gaib manusia terlindungi, 7 mantra jawa manusia akan melihat gaib, 7 hari manusia akan menjalani waktu (senin s/d minggu) 7 patrap manusia akan mengalami kasampurnan, CARA RUWATNYA adalah mandi air 7 sumber dicampur bunga 7 rupa dan setetes minyak 7 bau
dengan niatan “SUN lelaku penyucen kanggo ragaku, jiwoku lan sukmoku kersaning Gusti kang murbeng dumadi” lalu mandi jam 12 malam. per air sumber akan mempunyai rasa yang tidak sama ditubuh anda. itulah cara sederhana ttg ruwat. Coba saja lakukan ruwat itu , secara otomatis akan datang 7 penjuru khodam tanah jawa , salah satunya sabdo palon noyo genggong yang berjanji akan membangkitkan manusia jawa dengan mendatangi Spiritual -2 jawa. karna beliau termasuk yang merawat tanah dan gunung ditanah jawa. nanti ada tandanya anda akan tahu. Sebenarnya bisa orang melakukan ritual sucen sendiri tapi lelaku itu berhasil atau tidak biasanya sulit untuk diketahui. caranya tetap gunakan 7 sumber mata air , 7 bunga, 7 minyak ( 1 minyak 1 cc Rp. 3000 ) dgn doa : ingsun lelaku penyucen kanggo ragaku, jiwoku lan sukmoku kersaning Gusti kang murbeng dumadi” lalu mandi jam 12 malam. kalau rasa dari 7 sumber itu berbeda-2 maka kemungkinan berhasil. Lalu sediakan kopi 1 gelas, air putih
1 gelas, dupa 7 dinyalakan, nasi putih 1 kepal ditaruh di piring kecil, jadikan itu sesuguh dikamar , pada saat sesuguh mengucapkan doa : “niat ingsun sesuguh ngaweruhi sedulurku kakang kawah, adi ari-2, adi rah , adi puser, sedulurku mar lan marti. tangio marang badanku, jangkungen ragaku nganti temah slamet ” lalu dilanjutkan puasa 3 hari mulai mulai selasa kliwon. nanti untuk mengetahui apakah sedulur pitu masuk ada doanya. Ini doanya plus sebagai sarana penyerang gaib yang digerakkan oleh sedulur mar dan marti : ambil nafas ditahan sambil membaca doanya dengan kaki bersila tangan posisi spt yoga. apabila belum bergerak ulangi lagi mantranya berkali2 dibaca dalam hati. SUN MATEK AJI MONTRO DIRGO
ROGOMULYO ROSO JATI INGSUN
PODO SEBO MARANG DUMADI
SURO DIRO JOYO NINGRAT
LEBUR DENING PANGASTUTI
HAYU HAYU HAYU RAHAYU
KERSANING GUSTI KANG MOHO SUCI Sedulur pitu akan menggerakkan raga kita dengan otomatis kalau kita tidak bisa melihat gaib maka sedulur pitu akan secara otomatis menyerang gaib negatif sesuai dengan perintah kita, PASTIKAN BERHASIL, KARNA INI TIDAK MAIN MAIN
ingat efeknya pada saat merapal akan terasa panas diruangan rumah bahkan keluarga sampean akan merasakan efek panas juga. beritahukan pada anak istri saat lelaku puasa. supaya tidak kaget semoga berhasil …. Gusti MOHO SUCI tansan amberkahi putro-putro jawi Amien. Air sumber boleh diambil dari daerah mana saja asal dari mata air asli, tuang ke dalam bak masing-2 satu sumber satu bak, bunga juga satu bak satu jenis bunga. mengenai minyak 7 rupa minyak jadikan satu mangkuk lalu usapkan di dahi sampai leher belakang setelah mandi 7 air smoga berhasil. RAHAYU Carito sedulur 7, saknaliko pitung sedulur lagi nglakoni topo broto ono ing jero GUA Garbo ya sesebutan gua purno dumadi suwene sangang wulan sepuluh dina, tansah kepikiran si kakang barep ya sesebutan kakang kawah kang duweni laku nitahake sabdone Gusti kudu ngiring lampah brojole sijabang bayi . saknaliko wektune si kakang kawah ajak-ajak sijabang bayi nglereni anggone topo kanti rerayu ” delengen padange jagad gumebyaring bumi duh adiku tansoyo endah yen siro gelem nyawang kerlap kerlip wernane sunar kasunyatan. tanpo den pikir jabang bayi tangi sarono wat wat sakuwat gonjing guwa jabang bayi tumungkul gandeng adine ari ari.rumongso den apusi mulo jabang bayi mular tinangisan, dudu gebyaring jagad endah nanging roso adem njejet kang karoso nanging si ADI ARI-ARI kang kanggonan wicaksono tansah kekudang, ojo nangis mengko dak rewangi sarono sukmo suci, tak belani kanti pecahing dodo wutahing ludiro, mula tekane adi RAH kang kasebut getih melu metu naliko asmane disebut gandeng adi puser, jangkep teko 5 sedulur kang ngrampungi topo broto banjur teko kang senebutan Sukmo putih empune panguripan yo Mar lan Marti kang tansah ngayomi tapaning sedulur limo MAR ateges roso samar sak durunge dulur limo lahir, MARTI ateges roso lego sak wise dulur limo dilahirno. tugase mar lan marti yoiku cipto gaib wenehi pengayoman mring guru cipto
(perlindungan kpd ibu) yang menghubungkan komunikasi gaib antara anak dan ibu.
apabila bayi mengalami bahaya maka ibu akan merasakannya itu tugas MAR dan MARTI. Jangan salah yang namanya empunya panguripan itu untuk kehidupan didalam gua Garbone ibu, karna secara umum bahwa empunya kehidupan itu Tuhan. lalu cipto
gaib itu roh suci yang kalau bayi sudah besar akan mendapatkan asmo (asmo) ini khusus untuk orang jawa / kejawen, makanya di arab tidak ada). ADI ARI ARI berjanji bakal ngayomi bayi nganti pecahing dodo wutahing ludiro, mulo diteruske anggone topo broto ing jero bumi, mulo iku ari ari mesti di pendem ngarep omah sarono lampu teplok ateges topo broto dolek pepadang nenuwun pengayomane Gusti Moho Suci kangge keslametane bayi. Ora ketinggalan den pesenke marang si adi puser kang empune kesarasan supoyo ngayomi lewat kesehatan. mulo yen bayi panas cukup den tempelke ing dadane bakal ora suwe temah saras. den pesenke marang adi rah yen bayi meneng bakal dikudang kudang nganti temah mesem mula bayi ngguyu dewe, den pesenke marang kakang kawahe kahanan pangane mulo yen bayi luwe/ngelak susu mesti tetek e ibune bakal kroso ngrangsemi lan metu susune.iku kabeh pesene adi ari-ari marang sedulure supoyo jogo sijabang bayine. nganti temah gede. Cekap semanten carito kulo saking Putro Jowo, budoyo jawi ingkang kebak misteri lan seni, mugo sedoyo sageto meguru marang guru carito kanti wicaksono. hayu hayu hayu rahayu kersaning Gusti Moho Suci. Yang membuat manusia selamat dunia akherat adalah diri kita sendiri, Tuhan sudah memberikan banyak jalan dan
itu di globalkan menjadi 2 pilihan antara yang BAIK dan Jahat, barang siapa memilih jalan baik maka mereka akan diselamatkan, dalam kebenaran itu Tuhan akan membimbing dengan berbagai Roh penolong contohnya ROH SUCI, NUR MUHHAMMAD, SATRIO SEJATI, ROH KUDUS, TEDJO SUCI itu adalah nama nama Roh Tuhan yang disertakan pada manusia yang memilih kebenaran. Kebenaran adalah laku spiritual yang intinya adalah manunggal dengan TUhan , maka banyak disebutkan sebagai manunggaling kawulo
marang Gusti. artinya menyatunya TUhan dalam bathin kita membuat kita selalu dibimbing Roh Tuhan dalam kebenaran ,tanpa ritualpun manusia bisa mensucikan diri dengan cara mengheningkan cipta selalu , atau lebih modern dengan berdoa meminta pengayoman dan pengampunan akan kehidupan kita mulai pagi hinga pagi. yang penting selama kita sebagai manusia mampu membuat hati Tuhan senang maka kita akan dilayakkan, artinya dalam hidup kita selalu menyenangkan hati tuhan. dengan perbuatan dan laku yang baik dan benar.
HANANIRO HANANINGSUN , WUJUD IRO WUJUD INGSUN, SIRO SIRNO MATI DENING SATRIO SEJATI, KETIBAN IDUKU PUTIH , SIRNO LAYU DENING ASMO SEJATI, Estu sebagai kadang jawa harus memegang teguh persatuan dan kesatuan darah kejawen untuk menyingkirkan liturgi dan pengertian yang telah dibelok kan ajaran asing kita harus senantiasa meminta kebijakkan dari Tuhan yang maha Kuasa , oleh sbab itu mari saudara-2 yang berdarah jawa kita kembali pada kebenaran sejati, bangkitlah ” wonten unen-2 “WIS WANCINE JOWO BANGKIT KADUNG KETITIK SILEME GABUS NGAMBANGE WATU ITEM ” sudah saatnya mereka yang berbaju putih-2 itu tenggelam dan yang berbaju hitam-2 akan bermunculan pertanda kejawen tlah bangkit menggenapi 500 tahun bangkitnya para manusia jawa dan bangkitnya gaib tanah jawa yang ditandai dengan gonjang ganjing bawono nuswantoro, eling marang sabdone Noyogenggong. nuhun rahayu. Untuk mengetahui kemana arah kita berdoa adalah kita harus tahu hari pasaran saat itu …misalnya Sabtu Legi=14 berarti kita berdoa menghadap ke selatan …(tapi kalo sholat kita tetap menghadap kiblat …doa bersama sedulur papat limo pancer plus kakang kawah adi
ari-ari bisa dilakukan kapan saja dan untuk keperluan apa saja …karena niat awalnya adalah doa dengan ditemani “saudara-saudara”…jadi bukan untuk digabung dengan lain- lain….ini adalah doa pribadi yang spesial kepada Tuhan)… kakang kawah adi ari-ari adalah pendamping kita yang paling setia..tidak pernah makan,minum,tidur …mereka yang selalu menjaga kita … kalo ingin bertemu ya harus kita sambati. @@@

ilmu PUKAU SEMULA JADI LENGKAP

ILMU PUKAU SEMULA JADI LENGKAP RAJA RYZAL KELAYANG
rajaryzalkelayang@yahoo.com Berpuluh tahun sdh ane menggunakn kalimat pukau/ gendam semula jadi ini, tak elok rasanya jika ane hanya menyimpannya sendiri. Ilmu pukau jenis ini sangat ampuh utk membentuk pemuda indonesia menjadi pialang bisnis dan wirausahawan walau negativenya jika di gunakan utk kejahatan maka akan menimbulkan kejahatan gendam yang sangat lama bahkan mampu membuat korban menangis hiba se hibanya memberikan hartanya sampai habis di badan….. Tetapi nilai baiknya beserta ke untungnnya sangat banyak sekali jika di gunakn untuk positive dibanding jika di gunakan utk kejahatn. Alhamdulillah selama ane gunakan dirantau selalu mangkus tidak pernah gagal sekalipun. Bahkn dengan pukau jenis ini ane pernah mendapatkn proyek pembangunan pelabuhan kapal laut batam centre dari seorang pebisnis Singapore. Ilmu pukau ini ane dapatkan dari kepala suku pedalaman Talang Mamak Inderagiri Hulu Riau waktu ane berumur 14 tahun dan kebetulan beliau adalah kakek ane sendiri pewaris tunggal ilmu kuno pedalaman talang mamak Raja Kerajaan Inderagiri yang masih tersisa hingga sekarang beliau bermukim di tengah hutan rimba pedalaman Riau dan ada yg meyakini beliau salah satu dari ketua manusia harimau sumatra krn tdk memiliki cekukan/parit di bawah hidung(mungkin hanya mitos tp biarknlah … hehe). Berawal saat ane sering beliau bawa ke pondoknya(tapi ini pondok sangat besar terbuat dari kayu kulim dan berbentuk istana inderagiri besar dn nyaman relifnya seperti candi borobudur). Nah di sana ane sering sekali melihat beliau menangkap ikan hanya dengan menyebut 3 kalimat lalu ikan tsb menjadi
sangat jinak dan lemah lalu belaiu tangkap dengan tangan, jadi tdk pernah selama bertemu beliau ane melihat dia membunuh hewan
atau ikan utk menangkapnya. Selalu hanya dengan menyanyikan 3 kalimat maka jinak dan menurutlah hewan atau ikan tsb … Nah suatu mlm pd tanggal 13 bulan February tahun 1994 beliau memanggil dan memberikan 3 kalimat pukau tersebut kepada ane, beliau bilang melihat ane akan merantau jauh maka dengan berat hati ilmu pukau tsb harus diberikn pada ane agar pewaris raja Inderagiri tdk mati atau kesusahan di rantau nan jauh….Nah utk memenuhi permintaan saudara saudara di KWA kemaren pada ane tentang ilmu semula jadi penarik rezeki setelah ane tulis ilmu kebal dari NTT kemaren maka ane ikhlaskan dah kalimat semula jadi ini utk dikuasai orang luar inderagiri. (penjelasan asli asal muasal kalimat ini, langsung dari kitab ilmu Samula Jadi Melayu Tuo yg di pegang kakek ane tsb) …Berpisahlah adam hawa 99 thn dan saat bertemu moyang hawa tertimbun dalam goa di tanah thursina,lalu datuk adam meminta pd ALLAH utk di bukakn pintu goa yg tertutup sebnyk 3 lapis,lalu ALLAH berucap dgn 3 kalimat yg di tirukn jg oleh datuk adam….maka terbukalah pintu goa dan bertemulah moyang kita datuk adam dn nenek hawa …..nah 3 kalimat itulah yg di jadikn ilmu pukau semula jadi td ….utk agar td kepeleset lg ni ane beberkan 3 kalimat pukau tsb …. KAJAMAH KATA BUMI
KASIBUN KATA LANGIT
SINTI RUHUM KATA ALLAH Mntuk mangkusnya silahkan di baca 999x selama 9 mlm di luar rumah dengan arah pandangan ke langit setelah itu pd malam terakhir pakailah tudung kepala/kain sapu tangan yg di letakkan di atas kepala selama membacanya stlh selesai membaca besok siang hanyutkan kain tersebut ke sungai saat melepaskan sapu tangn di air sungai ucapkn kalimat ini
“ASSALLAMUALIKUM DATUK RAJA BUJANG YG MERAJA DI HUTAN RIMBA,KABUL ALLAH KABUL AKU …BERKAT PENGHULUKU NABI MUHHAMMAD. Setelah itu silahkn d gunakan/ test …..kalau ane dulu testnya mencuri anak harimau dn induk harimaunya tetap saja diam, ada jg waktu di singapore ane test tampar orang di jalan stlh orang tsb menoleh dgn marahnya tiba2 setelah melihat ane tu orang hiba sehiba2nya malah ngajak ane makan dn kasih duit… huahauaa…. Agar ilmu pukau ini tdk di gunakn utk kejahatn kuncinya ane pegang dan silahkn sms ane minta kuncinya …07617811235 @@@ LANJUTAN KUNCI ILMU bismillahirrohhmanirrohhim………… maaf sodare2 semua yg telah sudi meng sms ane utk meminta kunci pukau tersebut dan mhn maaf terlambat bls berhubung semua nama dr sms yg masuk tsb ane buatkan dulu”nasi kunyit ”sebagai bagian dari pengijazahan dan kabul menyatunya pukau tsb krn dulu ane jg buat sperti itu awal di berikn kuncinya tp tenang aja ngk ada unsur bid’ah dlm nasi kunyit tsb sekedar menghormati budaya ane aja tu …heheee..hehee. lagian kalau di bls semua sms nya kasihan pasti akn ada yg lama bgt di blsnya harus antri dr 500 lebih sms…..makjang udh kyk dukun aja ane ini..huahaaaa…(becanda tu jgn di ambil hati). KUNCINYA
“Demi ALLAH aku bersumpah bahwa yang menjinakkan dan mengkayakan semua makhluk adalah ALLAH, ALLAH, ALLAH. ” di baca 99x setelah selesai dari semua prosesi yg ane tulis di atas dan membacanya dlm posisi harus hampir2 tidur. Cukup sekali saja. dan utk yg kepercayaannya bukan muslim ni kata kuncinya: Hai yang bermata putih dan bermata hitam tunduk kau kepada ADAM. 99x dgn cara yg sama dgn prosesi di atas. “dan jika di gabung maka mampu (ni menurut yg ane alami nyata) menjinakkn sekumpulan gajah krn sering ane buat utk mengambil mani gajah asli/geliga mustika yg ada di kening gajah dan bukan
mani gajah versi luaran (maksud ane mani gajah yg beredar skrng kn “sperma gajah ”ya jelas cwek yg di colek meludah malah ada yg menampar…heee.heee.). jadi silahkn di pilih kuncinya menurut request sodare masing2….. ni penjelasan kalimatnya agar puas memakainya: KAJAMAH itu nama asli bumi, nama bumi yg kita sebut sekarang kan nama buatan/ asing (ane rasa pungsi dari manusia yg tau nama semula jadi bumi pasti sodare2 sdh bisa memahaminya utk apa saja)mana bisa seseorang bekerjasama mengerjakn suatu proyek dgn si A sementara nama si A dia panggil z….(visualisasinya tu) KASIBUN itu nama asli langit di panggil oleh sang pencipta langit,contoh ”kasibun kun fa yakun ”bukan langit kun fa yakun dst sama dgn penjelasan no 1 SINTI RUHUM itu nama asli bayi manusia yg di berikan stelah 4 bulan spermatozoa menjadi bentuk wujud, dalam kandungan ibu…nama raja ryzal kn nama buatan manusia. Arti selanjutnya tdk dapat ane babarkan di sini karna berhubungan dgn adat keramat suku aslinya pamali menyebut2 arti keramat sebuah ilmu,nanti kalau ada waktu ketemu bru boleh di bicarakan. utk pertanyaan di atas ane jwb di sini aja ya …. -kainnya boleh kain apa saja, begitu jg warnanya yg penting sapu tangan -posisi tertenggadahnya … posisi duduk dgn wajah sedikit mengarah ke langit jgn
terlalu ke ats ntr pegal kepala ente ane kagak pandai ngobati tu kepala ”maaf bukn tukang pijit ”heheee.. -iya ini jg kalimat yg ane gunakan buat menina bobok kn gajah tunggal agar mau di ambil mustika mani gajahnya … -ilmu ini jg menurut yg ane alami mampu di gunakan sebagai pelet bahkn dulu slalu mangkus di gunakan pd cwek bule dan suku cina (maaf bukan bicara sara atau kesukuan) -sebenarnya jika sdh menyatu
ke tubuh sodare2 pukau jenis ini sangat bnyk pungsi lainnya
bahkn ratusan pungsi yg penting sodare2 sdh dapat stylenya(selahnya,rasanya
atau apalah bhsa indonesianya).maka oleh itu silahkn gali lebih dalam maka akan dpt jernih mata airnya. wasalam.terima kasih atas kesabarannya dan moga asin di lidah kakek ane asin di lidah sodare pukaunya. @@@ LANJUTAN ILMU bismillahirrohmanirrohhim
berkat penghuluku nur muhammad…. maaf ya sodare2 ane terlambat menjelaskan berhubung ada dinas yg hrus ane selesaikan di singapore kmren ….. cara yg pertama:
-kajamah kata bumi, kasibun kata langit, sinti ruhum kata ALLAH>di baca 999x di luar rumah boleh dimana saja asal wajah kita bisa memandang ke langit dan badan harus menyentuh bumi dalam posisi duduk,lakukan selama 9 mlm berturut2 tdk boleh putus,nah pd mlm terakhir membacanya memakai sapu tangan bersih warna dan jenis sapu tangan boleh apa saja,stlh selesai 9 mlm tersebut silahkan hanyutkan sapu tangan tsb ke
sungai jika tdk ada sungai boleh laut atau kolam yg penting sapu tangan tsb tenggelam atau di tenggelamkan(soalnya kalau timbul pasti di ambil orang kn rugi kita..hehee)boleh jg menghanyutkan sapu tangan tsb besok paginya/siangnya … Nah setelah itu selesai baru pd mlm berikutnya,saat mlm rasanya udah mau tidur/ mengantuk baringlah di kasur posisi sprti orang mau tidur (boleh terlentang,tengkurap tp jgn nungging ya..hehe)bacalah kuncinya 1 x saja sebnyk 99 x…usahakan selesai tu kuncinya sebelum kita terlelap …kuncinya hnya di baca satu kali saja. Setelah semua prosesi tsb selesai paginya sdh silahkan di test pukaunya,pukaulah yg ringan2 dulu nanti stlah mahir dan dpt stylenya baru pukau yg besar2 sprti harimau,gajah,atau minjam uang besar sm orang yg paling
pelit se kota …… Cara pukaunya: bacalah dlm hati(jgn teriak)kalimat “kajamah kata bumi,kasibun kata langit,sinti ruhum kata ALLAH ”3x lalu datangi atau bertemulah dgn objek yg akan di pukau.tdk menggunakan kalimat2 yg lain krn jika kalimat tsb sdh bekerja maka orang yg di pukau akan melihat ente sangat hiba…maka silahkn ni sampaikn permintaannya pd orang tsb …… Pukau ini efect nyatanya mengarah pd rasa hiba yg se hiba2nya sehingga orang yg terpukau akan hilang logikanya karna saking hibanya yg sangat….jadi beda dgn ilmu gendam yg efectnya pengasihan keras atau jg pemaksaan kehendak,pukau mangkusnya pd kelembutan,gendam
mangkusnya pd pemaksaan kehendak. bahkan pukau jenis ini jg ampuh(ni pengalaman ane sendiri)utk melunakkn sipat hewani/sipat buas manusia…..ane jamin kekuatannya lembut dn dingin Kalimat ini tdk ada khodam ataupun jin, ini kalimat semula
jadi yg sdh memiliki daya pukau alami semula jadi(dia berdiri sendiri)tanpa harus di sisipi jin atau khodam utk membuat dia menjadi kalimat ghaib,beda dgn mantra.kalimat semula jadi adalah kalimat yg di dapat dn di mengerti oleh zat ghaib, boleh di kata kata2 simbol yg di mengerti oleh zat ghaib sehingga tdk memerlukan puasa atau jin utk dia menjadi ilmu ghaib,sementara mantra adalah kalimat yg di buat oleh manusia
(ulama,wali,brahmana,pertapa
atau orang sakti) dan agar mantra trsbt dapat di mengerti oleh zat ghaib maka di perlukan puasa, jin atau khodam yg di tempatkn dlm mantra tsbt agar mantra tsb sejajr frekwensinya dgn frekwensi zat ghaib…..maka oleh itu ane berani jamin ente tdk akan menemukan wujud khodam atau jin setelah menyatu kalimat ini di badan (jawaban pertanyaan sodare2 kemaren) -Pukau jenis ini sepengalaman ane jika terkena memang agak lama efectnya di badan orang yg terpukau,pernah ane
coba test larikan anak gadis seorang dukun dgn pukau ini 3 hri ane sembunyikan dan setelah si dukun tau ane yg larikn anaknya ane datangi si dukun..malah tetap sja si dukun baik dan kasihan sm ane….(tp sumpah ngk ane apa2kn tu cwek dan hari ke 4 ane balikn dalam keadaan sehat malah ane kasih kerjaan di sebuah perusaan asing)namun utk melunturkn/mencabut
pukaunya dr tubuh orang….cukup “RAMBUT KITA SENDIRI 3 HELAI dn saat mencabut ucapakn kalimat ”KAJAMAH KU CABUT KAU TERCABUT ADAM 3x jg di
baca. Soal di buat utk kejahatan..ane tdk mencemaskan sedikitpun karna segala sesuatu di catat melalui niat awal, niat awal ane berzakat melalui ilmu (zakat ilmu)karna bnyk sekali di indonesia yg tdk byr zakat..hehee … Akankah seseorang yg berniat baik sedekah uang 500 rb di pemberhentian lampu merah jln sudirman kpd anak jalanan/pengemis …setelah itu si pengemis menggunakn uang sedekah itu sebagian utk makan sebagian utk nyabu/ narkotika sebagian lg di pakai buat booking cwek di pelacuran tepi jalan…..ikutkah si pemberi sedekah dosanya …? Yang terakhir tetaplah jadi orang indonesia yg ramah,legowo dan sakti ….sakti dalam berpikir,sakti dalam berkarir,sakti dalam bertehnology …….sakti dlm berkemajuan …..@@@ +kalau yg ane dulu ya duduk di bumi walaupun beralasan papan,sebaiknya duduk di bumi sja krn kalimat tsb mengandung nama semula jadi bumi + nah kalau di pantai atau pasir lebih bagus lg…menyatu dgn bumi dan alam,ntar kalau ada ikan atau udang yg jinak mendekat jgn di tangkap ya brother …..tu biasanya godaan utk menghentikn mangkusnya pukau biasanya @@@@

sirrul WAQI'AH

SIRRUL WAQI ’AH 6 December 2010 by wongalus 2 Votes Muhammad Fauzi
prima_asyifa@yahoo.co.id ass.. wr wb. Untuk menghadapi tahun baru islam saya ingin berbagi secuil ilmu dari beberapa guru sekaligus untuk Menanggapi respon dari teman-teman kwa yang sudah terlalu banyak kirim email ke saya, maka saya akan membabar mengenai Sirrul Waqi ’ah. Namun harus diingat ilmu yang berasal dari saya bukanlah ilmu jadi seperti Asr, RDR, ALR dan lainnya tetapi harus dgn tirakat yang sungguh – sungguh. Karena saya juga menerima dari guru saya juga pake tirakat seperti puasa biasa, mutih, bila ruh dan khalwat (menyendiri). Jadi teman-teman semua silahkan mau dijalankan atau tidak juga tidak apa-apa. Sirrul Waqi ’ah terdapat berbagai versi. Sedangkan yang saya punya berasal dari daerah banten tempat saya mondok di pesantren salafi. Yang saya tampilkan disini sirrul waqi ’ah yang versi 9 hari. Ada yang versi 41 hari dan 100 hari. Nama versi ini saya ambil karena banyaknya puasa yg harus dilakukan oleh sipengamal. Jadi silahkan Tanya diri anda mengenai kesiapan mental dan fisiknya. Cara mengamalkan untuk khusus perorangan :
Ambil 7 macam bunga terutama mawar dan melati sisanya bunga apa saja. Setiap bunga anda bacakan al-fatihah 7x Setiap selesai satu kali kemudian tiupkan kebunga
Minyak za’faron 1 atau 3 mili bacakan Alfatihah 7x
Mandi dengan 7 macam bunga dan minyak za’faron dicampur dalam satu bak air
Malam nya solat hajat 4 rokaat. Setelah selesai baca al- fatihah 41x baca surat waqi ’ah sebanyak- banyaknya. Slt hajat dilakukan tiap malam
Kemudian Puasa 9 hari bila ruh (ga makan yg bernyawa)
Baca surat Waqi ’ah 100x dalam sehari Bacaannya boleh dicicil setiap ba ’da solat 5 wkt. Jadi 9 hari 900x.
Selama mengamalkan usahakan memakai minyak misik putih
selama 9 hari sodaqohkan harta anda berapapun kpd siapapun (terutama fakir miskin) Baca Surat Waqi ’ah setelah selesai 100x ditutup dengan do’a: Solawat nariyah 7x
Solawat fatih 7x Allahummar Zuqna Rizqon Halalan thoyyiban mubaroka fiddun-ya wal akhiroh 7x Allahumma yassir lanaa rizqoon halalan thoyyiban mubaroka fiddun-ya wal akhiroh. Wa ajib da’watiy bihaqqis mikal ‘adzhiymil ‘adzhiym. Wa bihaqqi sayyidina muhammadin shollawlohu ‘alaihi wa sallam wa aalihi wa ashaabihit thoyyibiynat thoohihiriyn. Allahumma yassirlana rizqon halalan wa ‘ajjil liy bihi (yaa ni’mal mujiib 3x). Allahumma inni as aluka imanan daaiman, wa as-aluka Qolban khoosyi ’ah, wa as- aluka ‘ilman naafi ’ah, wa as- aluka yaqiynan shoodiqo, wa as-aluka diynan qoyyima, wa as-aluka ‘afiyah ming kulli baliyyah, wa as-aluka dawamal ‘aafiyah, wa as- aluka tamamal ‘aafiyah, wa as-aluka syukro ‘alal ‘aafiyah, wa as-aluka ghina ‘anin naas. 3x Allahumma maalikal mulki tu-
til mulka mang tasya-u, wa tangzi- ‘ul mulka mimmang tasya, wa tu ’izzu wa tudzillu mang tasya, biyadikal khoir , innaka ‘ala kulli syaiin Qodiir. 3x
Allahumma laa maani’a lima a’thoyta. Wala mu’thiya lima mana’ta. Wala roodda limaa Qodhoyta walaa yamfa ’a dzal jaddi minkal jaddi. Allahummash lih, liy diyniy alladzi huwa ‘ishmatu amriy. Wash lih liy dun-yaya allatiy fiyhaa ma ’asiy. Washlih liy akhirotiy allati ilaiha ma’adiy. Waj ‘alil ziyadatan liy fi kulli khoir. Waj ‘alil mauta roohatan liy ming kulli syarr. Allahumma inni a’udzubika ming zawali ni’matik, watahawwuli ‘aafiyatik, wa fujaa-ati niqomatik, wa jami ’I sa-khotik. 3x Allahumma inni as- aluka ………….(minta yg menjadi tujuan anda)
Washollawlohu ‘ala syaidina muhammadin wa ’ala alihi washohbihi ajma ’iin. Sirrul waqi ’ah ini dikenal juga sebagai pesugihan islami. Karena tidak menyimpang dengan ajaran islam. Biasanya para kiyai memberikan amalan ini kepada santrinya supaya mudah untuk menarik rizqi. Dengan tujuan supaya dunia (uang) yang datang menghampiri kita dalam keadaan tunduk dan hina sehingga para santrinya tidak perlu repot2 mengejar-ngejar dunia. jadi janganlah heran jika ada orang yang kerjaannya Cuma zikir saja tapi rizkinya ga ada habis2nya bahkan menumpuk. Bisa juga di gunakan untuk yg kepepet masalah pekerjaan, cari kerja, punya proyek, supaya menang tender, ada yg menggunakan ilmu ini dengan niat pengen punya mobil,,eh setelah selesai mengamalkan dalam wkt beberapa hari kemudian ada orang yang membelikannya mobil dan langsung diantarkan kerumahnya,hehehe Jadi semua ini tergantung niat maka berhati-hatilah jika ingin mengamalkannya luruskan niat dulu. Jika saya pribadi mengamalkan dgn niat
…… coz takut jika diniatkan kepada sesuatu nti jka trkabul
mmbuat sya jauh dari Allah. Namun guru sya membebaskan niat para santrinya untuk urusan apapun. Maka janganlah tertipu oleh dukun palsu yang bisa dana ghoib atau harta ghoib. Kebanyakan palsu tipuan trik sulap. sekalinya asli tetap pake tumbal. Untuk hizib Rifa ’I atau isim tunggal insya Allah menyusul coz lagi banyak tugas kuliah ni jadi ribet ngetiknya harus bisa mencuri-curi waktu,hehe Untuk umum jika tidak punya
banyak waktu cukup mengamalkan do ’a ini: Allahumma maalikal mulki tu-
til mulka mang tasya-u, wa tangzi- ‘ul mulka mimmang tasya, wa tu ’izzu wa tudzillu mang tasya, biyadikal khoir , innaka ‘ala kulli syaiin Qodiir. 7x setiap ba’da sholat 5 waktu. 41x ba’da sholat hajat selama 41 hari. Jika istiqomah anda mengamalkan do’a itu nanti Allah akan membukakan segala macam rahasia kehidupan anda seperti teman2 saya yang saya kasih amalan ini. Mereka merasakan manfaatnya setelah 2 minggu istiqomah mengamalkan bahkan ada yang Cuma 1 minggu maka alangkah bagusnya jika bisa sampai 41 hari. Selanjutnya cukup 3x dibaca per hari. Oya untuk sirrul waqi ’ah yang 41 hari dan 100 hari, harus ijazahan langsung (tatap muka) coz ada penyaluran energi hawa murni (pembangkitan energi tubuh) kepada sipengamal ilmu dari guru yang mengijazahkan. Silahkan anda cari guru yg mumpuni jangan seperti saya yang masih bejat dan doyan wanita,hehe. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada sesepuh semua atas kelancangan saya. @@@1

hizib MANSUBIL MAHABBAH, dan hakikat bersyukur

HIZIB
MANSUBIL MAHABBAH 6 December 2010 by wongalus 1 Votes Al-Habib Syeich bin Ahmad Bafaqih Al-Alawi rico_endo@yahoo.com Hizib ini ada dalam kitab Sabilal Muhtadin. Pengamal hizib ini tidak memerlukan puasa dan amalannya cukup diwirid selama tiga hari berturut-turut. Dan kalau belum ada reaksi, dilanjutkan sampai tujuh hari. lakunya :
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
BISMILLAAHI THORIIQUR- ROHMAAN ROFIIQIRROHIIMI YAHRUSUNII MIN KULLI SYAIIN YALMISUNII AYATUL KURSY TURSI SAIFII HASBIYALLAAHU TAHASH- SHONTU BI-YAASIIN TAWAKKALTU ALALLAAH FA ’SYIILUN SYALUUKHIYAA ASYLIIKHUUTHO
SYALKHUUTHO
WAKHOSYI ’ATIL ASHWAATURROHMAANI
FALAA TASMA ’U ILLAA HAMSYAN YAA SYECH THOYTHOWAL UHJUB ‘ANNII SYARROL JINNI WAL INSI BIHURMATI MAN YAQUULU LISYAIIN KUN FAYAKUUNU BISIRRI SIRRIKAL MASHUUNI WAL ‘ILMIKAL MAKNUUNI WA MAA FII HUKMIKAL MAKHZUUNI ‘ANIL ‘UYUUNI SAKHIRLII QOLBA (……… .BINTI……… ) WAKULLA HAAJATII YAAMAN LAAYU ’JIJUHU SYAIUN SAKHIRLII KULLA SYAIIN AQSAMTU ‘ALAIKUM BIMAA DA ’ALLAAHU BIHII ‘ALAS- SAMAAWAATI WAL AROODHIINA FAQAA LATAA ATAINAA THOO-I‘IINA WA- INNAHU LAQOSAMUN LAUTA ’LAMUUNA ‘ADZIIMUN WA SHOLALLAAHU ‘ALAA SYAIDINA MUHAMMADIN WA ALIHI WASHOHBIHI WASSALAM Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut
nama Allah yang menjalankan
rasa kasih sayang. Jagalah diri Saya dari tiap tiap sesuatu yang mengikat. Ayat Qursy menjadi perisai diriku. Pedangku adalah pertolongan Allah. Aku jagakan diri kepada Yaasiin. Dan aku pasrahkan diri kepada Allah. fa ’syiilun syaluukhiyaa asyliikhuutho syalkhuutho. Dan suaraku penakluk rasa kasih sayang. Maka janganlah kau dengar kecuali dengan menggigit yaa Syech thoythowal. Lindungilah aku dari kejahatan jin dan manusia. Dengan kemuliaan Dzat yang berkata kepada sesuatu jadilah maka terjadilah. Dan dengan kelembutan-kelembutan
Engkau yang bagaikan suara seruling. Dan dengan ilmu- ilmu Engkau yang hebat. Dan kebijaksanaan Engkau yang susah untuk dilihat. Taklukkan kepada Saya hatinya (……… binti …….) Dan setiap cita citaku Hai Dzat yang mengalahkan ( melemahkan ) sesuatu. Taklukkanlah kepada Saya tiap tiap sesuatu. Saya bersumpah kepada kalian dengan sesuatu yang telah Saya minta kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah berkata berikanlah apa yang aku cita citakan. Sesungguhnya semua ini adalah sebagai sumpah supaya kamu mengerti Allah yang Maha Agung. Semoga terlimpahkan sholawat dan salam kepada Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Kegunaannya Untuk Mahabbah
Cara mengamalkannya:
o Tidak usah dipuasai amalannya cukup diwirid saja selama 3 hari atau 7 hari. Dan bagi siapa yang akan dituju cukup dipanggil namanya.
o Selama mengamalkan pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah kepada :
1. Ilaa hadrotin nabiyyil mushthofaa muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam ….. al fatihah
2. Tsumma ilaa hadrotisy- syaikh abdul qodir zaelani rodiyallaahu anhum….. al fatihah
3. Tsumma ilaa hadroti Al- habib syeich bin ahmad bafaqih al-alawi …. al fatihah 4. Tsumma ilaa hadroti man ajaazani Al-Habib Umar bin Muchdor Syahab, Palembang….. al fatihah dan membaca amalannya sebanyak 41 x. Selama mengamalkan setelah selesai shalat lima waktu amalannya di baca sebanyak 3 x saja secara istiqomah. Hizib ini dapat dibaca kapan saja saat ada hajat. @@@ Posted in +PERPUSTAKAAN UTAMA+ | 23 Comments » HAKEKAT BERSYUKUR 6 December 2010 by wongalus Rate This bagong suwung
jimtomang@gmail.com Salam hormat menjura yang sedalam dalamnya ……untuk semua sesepuh kwa dan seluruh bolo wongalus. Mohon
maaf ini hanya sekedar coretan coretan seorang fakir ilmu semoga bermanfaat … Saudaraku. Akhlak dan adablah yang membedakan antara orang mu’min dan munafik, sekarang coba kita tengok pada wajah hati kita termasuk yang manakah pribadi kita ini? Adakah kita termasuk yang mentauhidkan
atau yang munafik. Segala sesuatu selain Allah adalah fitnah [cobaan] kecuali untuk sesuatu yang kita ambil atau manfaatkan untuk tujuan ibadah. Maka apabila dalam niatan kita dalam mengambil dunia baik maka dunia itu menjadi akhirat. Bukannya islam mengajarkan kita hidup susah tanpa memilki dunia akan tetapi mengajarkan umatnya untuk tidak terikat duniawi sehingga mencegahnya dari taat kepada Allah. Berapa banyak kita lihat seseorang yang di anugarahi kekayaan harta akan tetapi hati mereka tidak terikat olehnya, namun berapa banyak pula mereka yang di beri kesempitan oleh Allah akan tetapi hati mereka terikat duniawi. Ba’du ulama mengatakan Pada prinsipnya cinta dunia bukanlah meninggalkan dunia dari tangan kita akan tetapi meninggalkan hati kita dari keterikatan duniawi [semoga Allah menolong kita]. Maka janganlah setiap nikmat yang kita dapatkan kosong dari syukur kepada Allah. Para ulama sepakat bahwa untuk mengikat dunia hendaklah kita ikat dengan syukur kepadanya. Syukur kepada Allah bisa berupa pujian misalnya dengan mengucapkan hamdalah atau dengan sujud syukur akan tetapi lebih dari semua itu adalah dengan mengaplikasikannya secara real dalam kehidupan sehari hari, misalnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat serta melapangkan saudara saudara kita yang membutuhkan, ya tentunya sesuai kemampuan yang telah Allah berikan. Sebagian ulama mengatakan setiap sesuatu yang menjadikan kita lalai kepada Allah adalah fitnah yang menjadikan seseorang menjadi cemas, gelisah dan bertambah jauh dari Allah. Perbuatan perbuatan baik yang kita lakukan seperti sholat, puasa dan lainnya akan tetapi kita lalai karena sibuk dengan kenikmatan kenikmatan maka adalah kesialan. Semoga kita di jaga dari hal yang demkian itu. Dalam kitab hidayatul adzkiya ’ thoriqil auliya syekh Zainudin al ma’bary matan 172-173 mengatakan “para ahli ma’rifat sudah sepakat menyatakan bahwa sebaik baiknya taat kepada Allah yang Maha Tinggi adalah menjaga keluar masuknya nafas dengan “Allah …Allah …” dengan penuh rasa takut dan harap baik ketika di tengah keramaian ataupun sendiri ”. Saudaraku … Hati yang lalai menjadikan kita berat dalam menjalankan perintah perintahNYA, karena harapan dan cita cita kita kepada selainNYA. Sehingga dusta dan nifak menghiasi setiap gerak gerik kita. Saat sholat kita mengucapkan “ALLAHU AKBAR ” [Allah Maha Besar] kita berdusta karena dalam hati masih ada Tuhan selainNYA, segala sesuatu yang mana kita takut dan berharap kepadanya maka itulah tuhan kita. Maka jadilah hati tidak sesuai dengan lidah, perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Janganlah kita mengetahui ilmu dan hanya puas dengan namanya tanpa ada wujud nyata yang berupa amal. Qs. Ash-Shaff;2-3 “ Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan ”. Perintah ayat tsb hanya di peruntukkan orang yang beriman [percaya] yang tidak akan berani mengabaikan dan meremehkan satu huruf pun dalam al-Furqon. Jelas sekali amat besar kebencian Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia kerjakan [ kecuali ada udzur/alasan untuk kemashalatan] yang di perbolehkan oleh syari ’. Sedemikian besarkah kebencian Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia kerjakan?? Kadang kita sering
melakukan hal demikian baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari [semoga Allah mengampuni] yang menjadikan diri kita teramat berat untuk menjalankan ketaatan kepadaNYA. Tidak ada lagi rasa takut dan malu karena nifak telah mapan dalam setiap gerak gerik kita. Saudaraku … Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali taubat dan istiqomah di dalamnya sehingga Allah SWT menghiasi kita dengan iman, keyakinan dan amanah. Membenarkan atas dasar iman kepadaNYA dan RosulNYA menjadikan sebab turunnya karunia dan anugarah yang sempurna dan tiada batas. Allahumma amin. @@@..