Sabtu, 26 Februari 2011

Para Leluhur Orang Sunda dan Makamnya

segara ilmu
Para Leluhur Orang Sunda dan Makamnya

Pangeran Jayakarta (Rawamangun Jakarta)
Eyang Prabu Kencana (Gunung Gede, Bogor )
Syekh Jaenudin (Bantar Kalong)
Syekh maulana Yusuf (Banten)
Syekh hasanudin (Banten)
Syekh Mansyur (Banten)
Aki dan Nini Kair (Gang Karet Bogor)
Eyang Dalem Darpa Nangga Asta (Tasikmalaya)
Eyang Dalem Yuda Negara (Pamijahan Tasikmalaya)
Prabu Naga Percona (Gunung Wangun Malangbong Garut)
Raden Karta Singa (Bunarungkuo Gn Singkup Garut)
Embah Braja Sakti (Cimuncang, Lewo Garut)
Embah Wali Tangka Kusumah (Sempil, Limbangan garut)
Prabu Sada Keling (Cibatu Garut)
Prabu Siliwangi (Santjang 4 Ratu Padjadjaran
Embah Liud (Bunarungkup, Cibatu Garut)
Prabu Kian Santang (Godog Suci, garut)
Embah Braja Mukti (Cimuncang, Lewo Garut)
Embah Raden Djaenuloh (Saradan, Jawa Tengah)
Kanjeng Syekh Abdul Muhyi (Pamijahan Tasikmalaya)
Eyang Siti Fatimah (Cibiuk, Leuwigoong Garut)
Embah Bangkerong (Gunung Karantjang)
Eyang Tjakra Dewa (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
Eyang Prabu Tadji Malela (Gunung Batara Guru)
Prabu Langlang Buana (Padjagalan, Gunung Galunggung
Eyang Hariang Kuning (Situ Lengkong Pandjalu Ciamis)
Embah Dalem Salinggih (Cicadas, Limbangan Garut)
Embah Wijaya Kusumah (Gunung Tumpeng Pelabuhan Ratu)
Embah Sakti Barang (Sukaratu)
Syekh Abdul Rojak Sahuna (Ujung Kulon Banten)
Prabu Tjanar (Gunung Galunggung)
Sigit Brodjojo (Pantai Indramayu)
Embah Giwangkara (Djayabaya Ciamis)
Embah Haji Puntjak (Gunung Galunggung)
Dewi Tumetep (Gunung Pusaka Padang , Ciamis)
Eyang Konang Hapa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Terong Peot (dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Sayang Hawu (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Djaya Perkasa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Prabu Geusan Ulun (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Nyi Mas Ratu harisbaya (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Eyang Anggakusumahdilaga (Gunung Pusaka Padang Ciamis)
Eyang Pandita Ratu Galuh Andjarsukaresi (Nangerang)
Embah Buyut Hasyim (Tjibeo Suku Rawayan, Banten)
Eyang mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana, Malangbong Garut)
Embah Purbawisesa (Tjigorowong, Tasikmalaya)
Embah Kalidjaga Tedjakalana (Tjigorowong, Tasikmalaya)
Embah Kihiang Bogor (Babakan Nyampai, Bogor )
Aki Wibawa (Tjisepan, Tasikmalaya)
Embah wali Mansyur (Tomo, Sumedang)
Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya)
Sunan Rumenggang (Gunung Batara Guru)
Embah Hadji Djaenudin (Gunung Tjikursi)
Eyang Dahian bin Saerah (Gunung ringgeung, garut)
Embah Giwangkarawang (Limbangan Garut)
Nyi Mas Layangsari (Gunung Galunggung)
Eyang Sunan Cipancar (Limbangan garut)
Eyang Angkasa (Gunung Kendang, Pangalengan)
Embah Kusumah (Gunung Kendang, Pangalengan)
Eyang Puspa Ligar (Situ Lengkong, Panjalu Ciamis)
Kimandjang (Kalapa 3, Basisir Kidul)
Eyang Andjana Suryaningrat (Gunung Puntang Garut)
Gagak Lumayung (Limbangan Garut)
Sri Wulan (Batu Hiu, Pangandaran Ciamis)
Eyang Kasepuhan (Talaga Sanghiang, Gunung Ciremai)
Aki manggala (Gunung Bentang, Galunggung)
Ki Adjar Santjang Padjadjaran (Gunung Bentang, Galunggung)
Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk, Garut)
Embah Hadji Muhammad Pakis (Banten)
Eyang Boros Anom (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
Embah Raden Singakarta (Nangtung, Sumedang)
Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan, Lewo-Garut)
Embah Dalem Kasep (Limbangan Garut)
Eyang Imam Sulaeman (Gunung Gede, Tarogong)
Embah Djaksa (Tadjursela, Wanaraja)
Embah Wali Kiai Hadji Djafar Sidik (Tjibiuk, Garut)
Eyang Hemarulloh (Situ Lengkong Pandjalu)
Embah Dalem (Wewengkon, Tjibubut Sumedang
Embah Bugis (Kontrak, Tjibubut Sumedang)
Embah Sulton Malikul Akbar (Gunung Ringgeung Garut)
Embah Dalem Kaum (Mesjid Limbangan Garut)
Mamah Sepuh (Pesantrean Suralaya
Mamah Kiai hadji Yusuf Todjiri (Wanaradja)
Uyut demang (Tjikoneng Ciamis)
Regregdjaya (Ragapulus)
Kiai Layang Sari (Rantjaelat Kawali Ciamis)
Embah Mangun Djaya (Kali Serayu, Banjarnrgara)
Embah Panggung (Kamodjing)
Embah Pangdjarahan (Kamodjing)
Syekh Sukri (Pamukiran, Lewo Garut)
Embah Dipamanggakusumah (Munjul, Cibubur)
Aki Mandjana (Samodja, Kamayangan)
Eyang Raksa Baya (Samodja, Kamayangan)
Embah Dugal (Tjimunctjang (
Embah Dalem Dardja (Tjikopo)
Embah Djaengranggadisastra (Tjikopo)
Nyi Mas Larasati (Tjikopo)
Embah Dalem Warukut (Mundjul, Cibubur)
Embah Djaya Sumanding (Sanding)
Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding)
Embah Djaga Alam (Tjileunyi)
Sembah Dalaem Pangudaran (Tjikantjung Majalaya)
Sembah Dalem Mataram (Tjipantjing)
Eyang Nulinggih (Karamat Tjibesi, Subang)
Embah Buyut Putih (Gunung Pangtapaan, Bukit Tunggul)
Embah Ranggawangsa (Sukamerang, bandrek)
Eyang Yaman (Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
Embah Gurangkentjana(Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
Embah Gadjah Putih (Tjikawedukan Gunung wangun)
Ratu Siawu-awu (Gunung Gelap, pameungpeuk Sumedang)
Embah Mangkunegara ( Cirebon )
Embah Landros (Tjibiru Bandung)
Eyang latif (Tjibiru Bandung)
Eyang Penghulu (Tjibiru Bandung)
Nyi Mas Entang Bandung (Tjibiru Bandung)
Eyang Kilat (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Umar (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Soleh (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Ibrahim (Tjibiru Bandung)
Uyut Sawi (Tjibiru Bandung)
Darya binSalmasih (Tjibiru Bandung)
Mmah Hadji Sapei (Tjibiru Bandung)
Embah Hadji Sagara Mukti (Susunan Gunung Ringgeung)
Eyang Istri (Susunan Gunung Ringgeung)
Eyang Dewi Pangreyep (Gunung Pusaka Padang Garut)
Ratu Ayu Sangmenapa (Galuh)
Eyang Guru Adji panumbang (Tjilimus Gunung Sawal)
Eyang Kusumah Adidinata (Tjilimus Gunung Sawal)
Eyang Rengganis (Pangandaran Ciamis)
Ki Nurba’in (Sayuran, Gunung Tjikursi)
Buyut Dasi (Torowek Tjiawi)
Embah Buyut Pelet (Djati Tudjuh Kadipaten)
Embah Gabug (Marongge)
Eyang Djayalaksana (Samodja)
Nyi Mas Rundaykasih (Samodja)
Nyi Mas Rambutkasih (Samodja)
Eyang Sanghiang Bongbangkentjana (Ujung Sriwinangun)
Eyang Adipati Wastukentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
Eyang Nila Kentjana (Situ Pandjalu, Ciamis)
Eyang Hariangkentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
Embah Dalem Tjikundul (Mande Cianjur)
Embah Dalem Suryakentjana (PantjanitiCianjur)
Embah Keureu (Kutamaneuh Sukabumi)
Ibu Mayang Sari (Nangerang Bandrek Garut)
Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek Garut)
Embah Sayid Kosim (Gunung Alung Rantjapaku)
Embah Bang Sawita (Gunung Pabeasan Limbangan Garut)
Uyut Manang Sanghiang (Banten)
Eyang Ontjar (Nyampai Gunung Bungrangrang)
Eyang Ranggalawe (Talaga Cirebon)
Ibu Siti Hadji Djubaedah (Gunung Tjupu Banjar Ciamis)
Mamah Sepuh ((Gunung Halu Tjililin Bandung )
Embah Sangkan Hurip (Ciamis)
Embah Wali Abdullah (Tjibalong Tasikmalaya)
Mamah Abu (Pamidjahan Tasikmalaya)
Embah Dalem Panungtung Hadji Putih Tunggang Larang Curug Emas (Tjadas Ngampar Sumedang)
Raden AstuManggala (Djemah Sumedang)
Embah Santiung (ujung Kulon Banten)
Eyang Pandita (Nyalindung Sumedang)
Embah Durdjana (Sumedang)
Prabu Sampak Wadja (Gunung Galunggung Tasikmalaya)
Nyi Mas Siti Rohimah/Ratu Liongtin (Jambi Sumatera)
Eyang Parana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Singa Watjana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Santon (Kulur Tjipatujah, tasikmalaya)
Eyang Entjim (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Dempul Wulung (Djaga Baya Ciamis)
Eyang Dempul Walang (Djaga Baya Ciamis)
Eyang Giwangkara (Djaga Baya Ciamis)
Embah Wali Hasan (Tjikarang Bandrek, Lewo Garut)
Embah Raden Widjaya Kusumah (Tjiawi Sumedang)
Dalem Surya Atmaja (Sumedang)
Eyang Rangga Wiranata (Sumedang)
Eyang Mundinglaya Dikusumah (sangkan Djaya, Sumedang)
Eyang Hadji Tjampaka (Tjikandang, Tjadas Ngampar Sumedang)
Eyang Pangtjalikan (Gunung Ringgeung Garut)
Eyang Singa Perbangsa (Karawang)
Embah Djaga Laut (Pangandaran)
Raden Ula-ula Djaya (Gunung Ringgeung Garut)
Raden Balung Tunggal (Sangkan Djaya, Sumedang)
sembah dalem wirasuta (Majalaya )
Embah Raja Peduni (majalaya)
Eyang santoan Qobul (Banjaran, bandung)
pangeran qudratulloh di gunung cabe / g. sunda pelabuhan ratu
prabu ciung wanara di belakang SMU 7 Bogor komplek Bantar jati
raden mbah jangkung kp. cilumayan – sisi cibereno , bayah – banten

Leluhur-leluhur dari pihak wanita. Yang ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan Situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur
1. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang
2. Ibu Ratu Siti Dewi Hasta
3. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari
4. Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci
5. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon
6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati
7. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat
8. Ibu Ratu Siti Dewi Niti Suari Sunan Ambu
9. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Poerbasari
10. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning
11. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat
12. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung
13. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya
14. Eyang Sepuh Prabu Ismaya
15. Syech Sulton Jannawiyah
16. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi (Lingga Buana) – Kakek dr Sri Baduga Maharaja Siliwangi
17. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana (Ayahanda dr Prabu Siliwangi)
18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon

sejarah
Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh, setelah pada tahun 17 M Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menginjakkan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas maka kemudian Sri Panggung Pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan.
Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan Kitab Sindil, dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan Kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para Dewa dan memuat ajaran ajaran Pitutur (berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari) , Pituduh (berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat) , Pibakalen (berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian).
Sampurasun rampes. Neda maaf ka Gusti Pangeran nu Maha Agung nyuwun hampurakeun ka luluhur sepuh jeung pinisepuh nu kasebat Tataran Sunda

Buat di Cianjur saya tau karena saya aslinya. Eyang Dalem Cikundul putra dari Eyang Dalem Arya Wangsa Goparna dari Nangka Beurit Sagalaherang subang dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul beserta sanak saudara dan keturunan2 beliau termasuk Camat Cikalong Pertama dan Cicitnya yang Pendiri Silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Djajaperbata Bin Dalem Aom Rajadiradja.
Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan2 dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamnisasi dari Banten dan Cirebon. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul nu linggih di Bukit Babakan Jati Cianjur yanb\g jadi tempat favorit saya buat tirakatan karena sekalipun di pinggir kota tapi jauh dari mana2 jadi biasa fokus kalau buat ritual. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adimanggala di makamkannya ada 2 karena beliau punya ilmu Panca Sona yang legendaris itu,untuk dari leher kebawah dimakamkan di tepi sungai cikondang dibawah pohon mangga di tengah2 sawah,kalau kepalanya ada di bukit cikondang dan tempatnya wingit&angker banget bagi yang ingin tirakatan. Perlu diketahui saya punya babad dan silsilah ketrurunan Eyang Dalem Cikundul/Raden Jayasasana dari beliau kebawah dan dari beliau keatas. Ok dekian dulu buat sekarang

Eyang Nurbaya Eyang Nurbayin, itu ceritanya beda lagi kang kalau beliau dari Kadipaten Cibale Agung yang letaknya dekat jangari cianjur beliau merupakan abdi dalem disana yg pada waktu itu di pimpin oleh kerabat Eyang Dalem Cikundul yaitu keturunan dari adik ayah beliau yang bernama Panembahan Girilaya yang mempunyai putra bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta yang merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung sebelum Kadipaten Cikundul dibentuk. Salam Buat keturunan2 Eyang Dalem Cikundul. Ngomong2 ada yang punya Ilmu Sahadat Cianjur/Sahadat Rasa Cikundul

Ada Revisi..Makam Eyang Surya Padang tuh adanya di Gn Gambir Cikalong dan selain beliau dimakamkan juga sesepuh dari kerajaan pajajaran yang bernama Eyang Gambir Sawit yang dimakamkan di puncak Gn Gambir sedangkan Eyang Surya Padang sendiri dimakamkan di kaki gn nya. Penunggu Gn Gambir sendiri berupa siluman harimau yang besarnya segede kerbau jantan dan itu banyak org2 skitar atau yang berziarah ke makam beliau kebetulan melihat. Untuk Eyang Gentar Bumi makam beliau ada di kaki Gn Halimun beliau merupakan salah satu panglima perang pajajaran pada masa Prabu Nusya Mulya alias Prabu Seda Raja terakhir Pajajaran sebelum diluluh lantakan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten.Eyang Gentar Bumi juga salah satu sepuh yang menguasai Ilmu Sahadat Sukawayana yang terkenal itu dan merupakan kunci masuk ke alam ghaib kerajaan pajajaran yang ada di sukawayana dan goa kuta maneuh sukabumi.

Pangeran Jayakarta (Rawamangun Jakarta)
Eyang Prabu Kencana (Gunung Gede, Bogor )
Syekh Jaenudin (Bantar Kalong)
Syekh maulana Yusuf (Banten)
Syekh hasanudin (Banten)
Syekh Mansyur (Banten)
Aki dan Nini Kair (Gang Karet Bogor)
Eyang Dalem Darpa Nangga Asta (Tasikmalaya)
Eyang Dalem Yuda Negara (Pamijahan Tasikmalaya)
Prabu Naga Percona (Gunung Wangun Malangbong Garut)
Raden Karta Singa (Bunarungkuo Gn Singkup Garut)
Embah Braja Sakti (Cimuncang, Lewo Garut)
Embah Wali Tangka Kusumah (Sempil, Limbangan garut)
Prabu Sada Keling (Cibatu Garut)
Prabu Siliwangi (Santjang 4 Ratu Padjadjaran
Embah Liud (Bunarungkup, Cibatu Garut)
Prabu Kian Santang (Godog Suci, garut)
Embah Braja Mukti (Cimuncang, Lewo Garut)
Embah Raden Djaenuloh (Saradan, Jawa Tengah)
Kanjeng Syekh Abdul Muhyi (Pamijahan Tasikmalaya)
Eyang Siti Fatimah (Cibiuk, Leuwigoong Garut)
Embah Bangkerong (Gunung Karantjang)
Eyang Tjakra Dewa (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
Eyang Prabu Tadji Malela (Gunung Batara Guru)
Prabu Langlang Buana (Padjagalan, Gunung Galunggung
Eyang Hariang Kuning (Situ Lengkong Pandjalu Ciamis)
Embah Dalem Salinggih (Cicadas, Limbangan Garut)
Embah Wijaya Kusumah (Gunung Tumpeng Pelabuhan Ratu)
Embah Sakti Barang (Sukaratu)
Syekh Abdul Rojak Sahuna (Ujung Kulon Banten)
Prabu Tjanar (Gunung Galunggung)
Sigit Brodjojo (Pantai Indramayu)
Embah Giwangkara (Djayabaya Ciamis)
Embah Haji Puntjak (Gunung Galunggung)
Dewi Tumetep (Gunung Pusaka Padang , Ciamis)
Eyang Konang Hapa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Terong Peot (dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Sayang Hawu (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Embah Djaya Perkasa (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Prabu Geusan Ulun (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Nyi Mas Ratu harisbaya (Dayeuh Luhur, Sumedang)
Eyang Anggakusumahdilaga (Gunung Pusaka Padang Ciamis)
Eyang Pandita Ratu Galuh Andjarsukaresi (Nangerang)
Embah Buyut Hasyim (Tjibeo Suku Rawayan, Banten)
Eyang mangkudjampana (Gunung Tjakrabuana, Malangbong Garut)
Embah Purbawisesa (Tjigorowong, Tasikmalaya)
Embah Kalidjaga Tedjakalana (Tjigorowong, Tasikmalaya)
Embah Kihiang Bogor (Babakan Nyampai, Bogor )
Aki Wibawa (Tjisepan, Tasikmalaya)
Embah wali Mansyur (Tomo, Sumedang)
Prabu Nagara Seah (Mesjid Agung Tasikmalaya)
Sunan Rumenggang (Gunung Batara Guru)
Embah Hadji Djaenudin (Gunung Tjikursi)
Eyang Dahian bin Saerah (Gunung ringgeung, garut)
Embah Giwangkarawang (Limbangan Garut)
Nyi Mas Layangsari (Gunung Galunggung)
Eyang Sunan Cipancar (Limbangan garut)
Eyang Angkasa (Gunung Kendang, Pangalengan)
Embah Kusumah (Gunung Kendang, Pangalengan)
Eyang Puspa Ligar (Situ Lengkong, Panjalu Ciamis)
Kimandjang (Kalapa 3, Basisir Kidul)
Eyang Andjana Suryaningrat (Gunung Puntang Garut)
Gagak Lumayung (Limbangan Garut)
Sri Wulan (Batu Hiu, Pangandaran Ciamis)
Eyang Kasepuhan (Talaga Sanghiang, Gunung Ciremai)
Aki manggala (Gunung Bentang, Galunggung)
Ki Adjar Santjang Padjadjaran (Gunung Bentang, Galunggung)
Eyang Mandrakuaumah (Gunung Gelap Pameungpeuk, Garut)
Embah Hadji Muhammad Pakis (Banten)
Eyang Boros Anom (Situ Lengkong, Pandjalu Ciamis)
Embah Raden Singakarta (Nangtung, Sumedang)
Raden Rangga Aliamuta (Kamayangan, Lewo-Garut)
Embah Dalem Kasep (Limbangan Garut)
Eyang Imam Sulaeman (Gunung Gede, Tarogong)
Embah Djaksa (Tadjursela, Wanaraja)
Embah Wali Kiai Hadji Djafar Sidik (Tjibiuk, Garut)
Eyang Hemarulloh (Situ Lengkong Pandjalu)
Embah Dalem (Wewengkon, Tjibubut Sumedang
Embah Bugis (Kontrak, Tjibubut Sumedang)
Embah Sulton Malikul Akbar (Gunung Ringgeung Garut)
Embah Dalem Kaum (Mesjid Limbangan Garut)
Mamah Sepuh (Pesantrean Suralaya
Mamah Kiai hadji Yusuf Todjiri (Wanaradja)
Uyut demang (Tjikoneng Ciamis)
Regregdjaya (Ragapulus)
Kiai Layang Sari (Rantjaelat Kawali Ciamis)
Embah Mangun Djaya (Kali Serayu, Banjarnrgara)
Embah Panggung (Kamodjing)
Embah Pangdjarahan (Kamodjing)
Syekh Sukri (Pamukiran, Lewo Garut)
Embah Dipamanggakusumah (Munjul, Cibubur)
Aki Mandjana (Samodja, Kamayangan)
Eyang Raksa Baya (Samodja, Kamayangan)
Embah Dugal (Tjimunctjang (
Embah Dalem Dardja (Tjikopo)
Embah Djaengranggadisastra (Tjikopo)
Nyi Mas Larasati (Tjikopo)
Embah Dalem Warukut (Mundjul, Cibubur)
Embah Djaya Sumanding (Sanding)
Embah Mansur Wiranatakusumah (Sanding)
Embah Djaga Alam (Tjileunyi)
Sembah Dalaem Pangudaran (Tjikantjung Majalaya)
Sembah Dalem Mataram (Tjipantjing)
Eyang Nulinggih (Karamat Tjibesi, Subang)
Embah Buyut Putih (Gunung Pangtapaan, Bukit Tunggul)
Embah Ranggawangsa (Sukamerang, bandrek)
Eyang Yaman (Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
Embah Gurangkentjana(Tjikawedukan, Gunung Ringgeung Garut)
Embah Gadjah Putih (Tjikawedukan Gunung wangun)
Ratu Siawu-awu (Gunung Gelap, pameungpeuk Sumedang)
Embah Mangkunegara ( Cirebon )
Embah Landros (Tjibiru Bandung)
Eyang latif (Tjibiru Bandung)
Eyang Penghulu (Tjibiru Bandung)
Nyi Mas Entang Bandung (Tjibiru Bandung)
Eyang Kilat (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Umar (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Soleh (Tjibiru Bandung)
Mamah Hadji Ibrahim (Tjibiru Bandung)
Uyut Sawi (Tjibiru Bandung)
Darya binSalmasih (Tjibiru Bandung)
Mmah Hadji Sapei (Tjibiru Bandung)
Embah Hadji Sagara Mukti (Susunan Gunung Ringgeung)
Eyang Istri (Susunan Gunung Ringgeung)
Eyang Dewi Pangreyep (Gunung Pusaka Padang Garut)
Ratu Ayu Sangmenapa (Galuh)
Eyang Guru Adji panumbang (Tjilimus Gunung Sawal)
Eyang Kusumah Adidinata (Tjilimus Gunung Sawal)
Eyang Rengganis (Pangandaran Ciamis)
Ki Nurba’in (Sayuran, Gunung Tjikursi)
Buyut Dasi (Torowek Tjiawi)
Embah Buyut Pelet (Djati Tudjuh Kadipaten)
Embah Gabug (Marongge)
Eyang Djayalaksana (Samodja)
Nyi Mas Rundaykasih (Samodja)
Nyi Mas Rambutkasih (Samodja)
Eyang Sanghiang Bongbangkentjana (Ujung Sriwinangun)
Eyang Adipati Wastukentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
Eyang Nila Kentjana (Situ Pandjalu, Ciamis)
Eyang Hariangkentjana (Situ Pandjalu Ciamis)
Embah Dalem Tjikundul (Mande Cianjur)
Embah Dalem Suryakentjana (PantjanitiCianjur)
Embah Keureu (Kutamaneuh Sukabumi)
Ibu Mayang Sari (Nangerang Bandrek Garut)
Eyang Prabu Widjayakusumah (Susunan Payung Bandrek Garut)
Embah Sayid Kosim (Gunung Alung Rantjapaku)
Embah Bang Sawita (Gunung Pabeasan Limbangan Garut)
Uyut Manang Sanghiang (Banten)
Eyang Ontjar (Nyampai Gunung Bungrangrang)
Eyang Ranggalawe (Talaga Cirebon)
Ibu Siti Hadji Djubaedah (Gunung Tjupu Banjar Ciamis)
Mamah Sepuh ((Gunung Halu Tjililin Bandung )
Embah Sangkan Hurip (Ciamis)
Embah Wali Abdullah (Tjibalong Tasikmalaya)
Mamah Abu (Pamidjahan Tasikmalaya)
Embah Dalem Panungtung Hadji Putih Tunggang Larang Curug Emas (Tjadas Ngampar Sumedang)
Raden AstuManggala (Djemah Sumedang)
Embah Santiung (ujung Kulon Banten)
Eyang Pandita (Nyalindung Sumedang)
Embah Durdjana (Sumedang)
Prabu Sampak Wadja (Gunung Galunggung Tasikmalaya)
Nyi Mas Siti Rohimah/Ratu Liongtin (Jambi Sumatera)
Eyang Parana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Singa Watjana (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Santon (Kulur Tjipatujah, tasikmalaya)
Eyang Entjim (Kulur Tjipatujah, Tasikmalaya)
Eyang Dempul Wulung (Djaga Baya Ciamis)
Eyang Dempul Walang (Djaga Baya Ciamis)
Eyang Giwangkara (Djaga Baya Ciamis)
Embah Wali Hasan (Tjikarang Bandrek, Lewo Garut)
Embah Raden Widjaya Kusumah (Tjiawi Sumedang)
Dalem Surya Atmaja (Sumedang)
Eyang Rangga Wiranata (Sumedang)
Eyang Mundinglaya Dikusumah (sangkan Djaya, Sumedang)
Eyang Hadji Tjampaka (Tjikandang, Tjadas Ngampar Sumedang)
Eyang Pangtjalikan (Gunung Ringgeung Garut)
Eyang Singa Perbangsa (Karawang)
Embah Djaga Laut (Pangandaran)
Raden Ula-ula Djaya (Gunung Ringgeung Garut)
Raden Balung Tunggal (Sangkan Djaya, Sumedang)
sembah dalem wirasuta (Majalaya )
Embah Raja Peduni (majalaya)
Eyang santoan Qobul (Banjaran, bandung)
pangeran qudratulloh di gunung cabe / g. sunda pelabuhan ratu
prabu ciung wanara di belakang SMU 7 Bogor komplek Bantar jati
raden mbah jangkung kp. cilumayan – sisi cibereno , bayah – banten

Leluhur-leluhur dari pihak wanita. Yang ada di situs Medang Kamulan Ciamis dan Situs Medang Kamulan di Gunung Padang Cianjur
1. Ibu Sakti Pertiwi Gilang Gumilang Herang
2. Ibu Ratu Siti Dewi Hasta
3. Ibu Ratu Siti Dewi Banjaransari
4. Ibu Ratu Siti Dewi Pohaci
5. Ibu Ratu Siti Dewi Ratna Nastuna Larang Lancang Kamurang Galuh Pakuwon
6. Ibu Ratu Siti Dewi Cakrawati
7. Ibu Ratu Siti Dewi Sekar Jagat
8. Ibu Ratu Siti Dewi Niti Suari Sunan Ambu
9. Ibu Sakti Pertiwi Dewi Poerbasari
10. Ibu Ratu Siti Dewi Cempo Kemuning
11. Ibu Ratu Siti Dewi Ayu Jendrat
12. Eyang Sepuh Tunggal Dewa Sinuhun Rama Agung
13. Eyang Sepuh Prabu Manikmaya
14. Eyang Sepuh Prabu Ismaya
15. Syech Sulton Jannawiyah
16. Sri Baduga Maharaja Prabu Wangi (Lingga Buana) – Kakek dr Sri Baduga Maharaja Siliwangi
17. Sri Prabu Dewa Naskala Ningrat Kencana (Ayahanda dr Prabu Siliwangi)
18. Hyang Makukuhun Wali Haji Sakti Galuh Pakuwon

sejarah
Syahdan menurut hikayat tutur kata para sepuh, setelah pada tahun 17 M Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menginjakkan kakinya di Gunung Padang dan mengukuhkan situs Salaka Domas maka kemudian Sri Panggung Pertama beserta keluarga dan bala tentaranya membuat keraton kerajaan di Gunung Padang yang diberi nama Medang Kamulan.
Sri Panggung Pertama bergelar Sri Ratu Prabu Gung Binathara Adjar Kusuma Padangi menikahi Siti Dewi Hasta yang bergelar Ratu Sindil karena menciptakan Kitab Sindil, dan memiliki putri Sri Ratu Dewi Nyi Mas Ayu Jendrat yang menciptakan Kitab Nila Sastra Ayu Jendrat yang dikenal sebagai kitab para Dewa dan memuat ajaran ajaran Pitutur (berisi tutur riwayat berdirinya kerajaan atau nagari) , Pituduh (berisi petunjuk aturan hidup dalam masyarakat) , Pibakalen (berisi pembekalan manusia dari lahir hingga proses kematian).
Sampurasun rampes. Neda maaf ka Gusti Pangeran nu Maha Agung nyuwun hampurakeun ka luluhur sepuh jeung pinisepuh nu kasebat Tataran Sunda

Buat di Cianjur saya tau karena saya aslinya. Eyang Dalem Cikundul putra dari Eyang Dalem Arya Wangsa Goparna dari Nangka Beurit Sagalaherang subang dimakamkan di Bukit Pasir Gajah Majalaya Cikundul beserta sanak saudara dan keturunan2 beliau termasuk Camat Cikalong Pertama dan Cicitnya yang Pendiri Silat Cikalong Eyang Mama Haji Ibrahim Djajaperbata Bin Dalem Aom Rajadiradja.
Eyang Surya Padang dimakamkan di seberangnya yaitu di Gunung Sawit beserta Eyang Sawit yang konon masih keturunan2 dari para prajurit Pajajaran yang hijrah akibat Islamnisasi dari Banten dan Cirebon. Eyang Gunung Jati alias Eyang Dalem Arya Kidul nu linggih di Bukit Babakan Jati Cianjur yanb\g jadi tempat favorit saya buat tirakatan karena sekalipun di pinggir kota tapi jauh dari mana2 jadi biasa fokus kalau buat ritual. Eyang Dalem Arya Cikondang alias Eyang Dalem Arya Adimanggala di makamkannya ada 2 karena beliau punya ilmu Panca Sona yang legendaris itu,untuk dari leher kebawah dimakamkan di tepi sungai cikondang dibawah pohon mangga di tengah2 sawah,kalau kepalanya ada di bukit cikondang dan tempatnya wingit&angker banget bagi yang ingin tirakatan. Perlu diketahui saya punya babad dan silsilah ketrurunan Eyang Dalem Cikundul/Raden Jayasasana dari beliau kebawah dan dari beliau keatas. Ok dekian dulu buat sekarang

Eyang Nurbaya Eyang Nurbayin, itu ceritanya beda lagi kang kalau beliau dari Kadipaten Cibale Agung yang letaknya dekat jangari cianjur beliau merupakan abdi dalem disana yg pada waktu itu di pimpin oleh kerabat Eyang Dalem Cikundul yaitu keturunan dari adik ayah beliau yang bernama Panembahan Girilaya yang mempunyai putra bernama Eyang Lumaju Agung Dalem Marta yang merupakan pendiri Kadipaten Cibale Agung sebelum Kadipaten Cikundul dibentuk. Salam Buat keturunan2 Eyang Dalem Cikundul. Ngomong2 ada yang punya Ilmu Sahadat Cianjur/Sahadat Rasa Cikundul

Ada Revisi..Makam Eyang Surya Padang tuh adanya di Gn Gambir Cikalong dan selain beliau dimakamkan juga sesepuh dari kerajaan pajajaran yang bernama Eyang Gambir Sawit yang dimakamkan di puncak Gn Gambir sedangkan Eyang Surya Padang sendiri dimakamkan di kaki gn nya. Penunggu Gn Gambir sendiri berupa siluman harimau yang besarnya segede kerbau jantan dan itu banyak org2 skitar atau yang berziarah ke makam beliau kebetulan melihat. Untuk Eyang Gentar Bumi makam beliau ada di kaki Gn Halimun beliau merupakan salah satu panglima perang pajajaran pada masa Prabu Nusya Mulya alias Prabu Seda Raja terakhir Pajajaran sebelum diluluh lantakan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten.Eyang Gentar Bumi juga salah satu sepuh yang menguasai Ilmu Sahadat Sukawayana yang terkenal itu dan merupakan kunci masuk ke alam ghaib kerajaan pajajaran yang ada di sukawayana dan goa kuta maneuh sukabumi.

ilmu TABDIL

ILMU TABDIL
(Merubah Kertas, Daun Menjadi Uang)"ghaib99".

Artikel ini di copy paste dari blogfree “GHAIB99″. Disana secara lengkap disebutkan satu persatu ilmu dan tata caranya. Dan untuk melengkapinya tentunya anda hubungi langsung penulis artikel seperti tertera datanya di akhir artikel ini. Semoga bermanfaat untuk anda.

Ilmu Tabdil berasal dari kata Baddala Yubaddilu Tabdilan Yang berarti mengganti yaitu mengganti kertas, daun menjadi uang. Di dalam semua kitab hikmah tidak ada Ilmu Tabdil yang sanggup bikin uang sampai Ratusan Juta apalagi Milyaran dalam semua kitab di batasi hanya ada yang 2 lembar, 4, 8, 10, 45 dan 50 lembar. Alhamdulillah di bawah ini saya sertakan Ilmu Tabdil yang berkemampuan membikin 50 lembar uang yang berlaku yang diambil dari kitab SYUMUSUL ANWAR syeikh Ibnu Haji At Tilmtsani Al MAghribi Hal 148 di dalam Bab Ilmu Tabdil & Taqsis, didalam kitab ini sendiri ada 17 ilmu tabdil & Taqsis, didalam kitab ini sendiri ada 17 Ilmu Tabdil mudah-mudahan Ilmu ini bermanfaat bagi para pengunjung untuk menambah bekal Ibadah anda. Inilah Ilmu Tabdil hasil Vote Pengunjung berikut tata caranya. Perlu diketahui bahwa ilmu tabdil dibawah ini merupakan ilmu yang paling mudah, karena tidak pakai puasa dan Azimahnya pendek serta jumlah ulangannya tidak sampai 1000x ulangan. Kelemahan ilmu ini adalah tidak berfungsi apabila si pemakai tidak dalam kesulitan / kepepet (seperti banyak hutang dan lain-lain)

Inilah Ilmu Tabdil yang dimaksud:

1. Tulislah Wifiq Musallisul Ghozali pada secarik kain yang berwanrna putih.
2. Tulis Disekeliling Wifiq Musallisul Ghozali Ayat Tabdil berikut:

“NAHNU KHOLAQNA HUM WA SYADADNA ASROHUM WA IDZA SYI’NA BADDALNA AMSALAHUM TABDILA”

3. Taruhlah pada kain tersebut 50 lembar potongan kertas disertai 1 lembar Uang Asli yang berlaku di Pemerintahan setempat sebagai contoh (Bisa Dolar, Euro, Founds dsb)
NB: “Potongan kertas ukurannya harus sesuai dengan contoh uang, meski beda sedikit tidak menjadi masalah”.
4. Ikatlah kain berisi potongan kertas & uang contoh benang sutra (warna bebas).
5. Peganglah kain yang telah di ikat tersebutdengan Tangan kanan lalu bacakanlah pada kain tersebut Azimah di bawah ini: sebanyak 600 kali.

“BARSAGHIN WA NUHDIN NAMU SYALAKHIN AZIZIN MA MIN SYARYATIN”.
di baca sebanyak 600X

6. Bukalah ikatan kain tersebut dan lihatlah potongan kertas tersebut maka sudah berubah menjadi uang yang anda inginkan sesuai uang contoh.

Ilmu diatas ini bisa juga digunakan oleh orang yangsedang bepergian tanpa membuat Wifiq dan ayat Tabdil, benang sitra. Berikut ini tata caranya:

1. Guntinglah 4 lembar kertas sesuai uang contoh
2. Genggamlah 4 lembar kertas dan 1 lembar uang Asli (sebagai contoh)
3. Bacalah Azimah di atas 600x
4. Buka genggaman tersebut Anda akan melihat 4 lembar kertas telah berubah menjadi Uang Asli sesuai Contoh.
NB : Nominal uang tergantung Uang Contoh nya. Jadi Usahakan yang nominalnya Tinggi Seperti 500 Euro.

Bagi Anda yang belum tahu wifiq Musallisul Ghozali Silahkan Anda hubungi nomor HP 022 73443999 (flexi)

Azimah Uang Balik

Azimah Uang Balik Februari 13, 2011
Posted by copypasteilmuonline in Azimah Uang Balik.

Azimah Uang Balik
(Khusus di buat pada tanggal Masehi yaitu 1 januari)
“artikel di copy paste dari blogfree ghaib99 asuhan haji asef”

Azimah ini khusus dibuat hanya pad sati januari tepatnya saat tahun baru masehi tanggal 1 januari dengan tanpa puasa membuatnya terbilang sangat mudah, kelemahannya tidak permanen hanya 41 hari saja. dan membikinnya 1 tahun hanya 1 kali. Inilah tata cara membuat uang balik yang mudah mudahan bermanfaat bagi pengunjung dan sebagai hadiah tahun baru Islam 1431 H buat anda semua. Inilah tata cara Azimah Uang balik yang dimaksud.

1. Tulislah Wifiq Murobbi’ pada kertas berwarna hijau (wifiqnya disertakan di bawah) bagi anda yang ingin arabnya saya akan mengirimkan file wordnya dengan font nono soft arabic ke alamat e-mail anda gratis karena saya sudah mencoba tetapi tetap saja tidak bisa tampil arabnya.

2. Tulislah di sekeliling Wifiq Murobbi’ ayat 260 dari surat Albaqoroh tetapi tidak full 1 ayat cukup sampai kalimat sa’ya (Wa idza qolola ibrohimu robbi sampai dengan kalimat fa uhunna ya’tinaka sa’ya).

3. Asapilahtulisan tersebut dengan bukhur sudan ( Kemenyan Sudan ) bisa di beli di toko2 kitab atau pesan ke penulis harga RP 250.000,- termasuk ongkos kirim.

4. Siapkanlah 2 lembar Uang dengan Nominal tertinggi tulislah pada uang tersebut. Uang pertama di tulislah (JAMI’) pada Uang yang Yang Kedua tulislah (JA’IL)

5. Simpanlah Uang yang tertulis (JA’IL) dibawah sajadah tepat di jidat anda ketika sujud.

6. Taruh Uang yang tertulis (JAMI’) pada kertas hijau yang sudah anda tulis wifiq dan ayat tadi lipat kertas berisi uang tersebut dan simpanlah lipatan tersebut di atas sajadah tepat di jidat anda ketika sujud.

7. Sholatlah anda di atas sajadah tersebut 12 rekaat dengan 6 x salam yang dibacakan di tiap-tiap rekaat ba’da Fatihah ayat 260 dari sura al-baqoroh 70x (persis dengan ayat yang di tulis di kertas wa idz qolola ibrohimu robbi sampai kalimat fad uhunna ya’tinaka sa’ya)

8. Setelah Sholat 12 rekaat bacalah Azimah dibawah ini tanpa hitungan sampai terbit matahari (tanggal 2 januari) tidak boleh tertidur.

Inilah Azimah yang harus anda baca :

“YA SALUM AZIB SYARWATIN BI HAQQI SOFYAKALIN”

Setelah tertib Matahari Lihatlah oleh anda uang yang tertulis JA’IL yang anda simpan dibawah sajadah telah pindah / berkumpul pada lipatan kertas yang ada uangnya yang tertulis (JAMI’), Belanjakanlah Uang yang tertulis (JA’IL) (yang pindah) sekehendak anda walaupun anda belanjakan uang tersebut dalam sehari 70x uang tersebut tetap akan kembali pada uang yang tertulis (JAMI’).

Uang tersebut janganlah anda belanjakan uang tersebut kepada seorang Muslim, apabila uang tersebut anda belanjakan pada seorang muslim maka uang tersebut tidak akan kembali lagi pada anda.

Ilmu Azimah Uang Balik ini saya ambil dari kitab Syumusul Anwar halaman Halaman 104 di dalam bab Menarik Uang, Ilmu ini tidak saya kurangi atau di lebihi baik dalam tata cara maupun dalam Azimah dan ayat seadanya dari kitab aslinya dan penulis telah mencobanya beberapa kali yang Alhamdulillah telah merasakan manfaatnya, ilmu ini juga banyak beredar di kalangan paranormal an dimaharkan sampai jutaan rupiah.

Tulislah disekeliling wifiq ini ayat 260 surat Albaqoroh, Demikianlah ilmu Azimah Uang Balik ini saya ijazahkan pada pengunjung Blog ini, saran saya apabila ada izin Allah anda akan berhasil dengan ilmu ini sodaqoh kanlah sebagian dari hasil anda untuk menolong orang2 yang mebutuhkan ini bisa menyebabkan uang balik yang anda miliki bisa bertahan lama dan bai anda yang kesulitan membeli bukhur sudan dan wifiq murobbi’ serta arabnya silahkan hubungi penulis artikel ini dengan nomor 022-73443999 home 022-85920746

belajar sabar

BELAJAR SABAR
Patramantra
(tanpamantra@yahoo.co.id)

Assalamu alaikum wr.wb

Banyak orang selalu menyarankan kita untuk hidup dengan sabar. Menghadapi segala apapun harus dengan sabar. Ada yang mengolongkan sabar ke dalam kategori sifat, watak atau karakter…..yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa mengubah sifat maupun watak kita menjadi orang yang sabar…….?

Mungkin selama ini kita selalu menyangka, kalau orang yang sabar itu tidak bisa marah, tidak mudah tersinggung, tidak pernah kecewa. Ternyata semua dugaan ini salah. Orang sabar itu bisa marah, bisa tersinggung, kecewa, sedih juga. Hanya saja yang membedakan, orang tersebut sudah bisa mengendalikan dirinya. Sehingga ia tidak berlarut-larut terhanyut oleh keadaan emosinya.

Adapun metode yang digunakan untuk mencapai kesabaran antara lain :

1. Metode psikis dan sugesti
yaitu metode penanaman konsep/prinsip, untuk menyadari bahwa :
* KEMARAHAN tidak akan pernah bisa menyelasaikan permasalahan dengan baik.
* KEMARAHAN tidak akan merubah keadaan dalam waktu seketika.
* Apakah sudah tepat dan layak kita marah kepada orang lain ? Padahal dia belum tentu sengaja berbuat untuk menyakiti hati kita.
2. Metode menunda, meredam kemarahan :
* Menarik napas dalam-dalam dan dilakukan berulang-ulang.
* Berdo’a atau membaca istigfar.
* Berwudhu atau mandi.

Hal tersebut di atas adalah beberapa teori dan metode yang bisa kita pakai untuk berlatih mengendalikan emosi.

Suatu ketika ada salah satu teman saya yang merasa heran dan resah dengan dirinya. Karena sudah umur 57 tahun tapi belum juga menjadi orang yang sabar. Dia selalu berteriak mengumpat mengucapkan kata-kata kotor. Marah karena melihat atau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya hanya menjawab, itu sih gampang. Ganti aja kata dalam mengumpat dengan astagfirullahil adzim, masya allah, ya allah…..dsb. Gampangkan………!!!

Dalam Islam pun sebenarnya sudah diajarkan cara pengendalian diri yaitu melalui puasa Ramadhan. Hal ini dilakukan selama satu bulan penuh dalam setahun. Hanya saja setelah berlatih mengendalikan diri selama satu bulan, apakah masih mau berusaha mengendalikan diri atau tidak…? Jawabanya terserah saudara

ilmu PENAKLUK MULTIFUNGSI

ILMU PENAKLUK MULTIFUNGSI
Posted on 26 February 2011 by wongalus
RAHMAD KADRI
kadri_rm@yahoo.com

Assalamualaikum WW

Bismillahirrahmannirrahim……salamun qaulam mir robbir rohim ya RASULLALLAH penghulu ku pemberi syafaat,.. Segala salam dan rindu kami hanturkan kepada penghulu kami dari umat mu semesta alam..dan salam hormat yang tiada pupus teruntuk semua sedulur, semua sesepuh dan pemilik blog KAMPUS WONG ALUS ini..

Dengan kerendahan hati menyadari diri yang masih sangat bodoh dalam bidang keilmuan, dan sekedar ingin berbagi pengetahuan keilmuan yang sangat sedikit yang saya miliki, izinkanlah saya untuk membagi peninggalan leluhur dari Minangkabau dengan harapan bias dimanfaatkan oleh saudara sekalian dan menjaga agar keilmuan ini tak hilang ditelan zaman.

Adapun ilmu yang saya paparkan adalah Ilmu Penakluk Multifungsi. Artinya dalam satu ilmu, jika dipenggal, akan menjadi beberapa ilmu yang Insya Allah bias berguna dan mudah untuk diamalkan. Adapun amalannya adalah:

ILMU KEWIBAWAAN

Sebelum keluar rumah baca:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
ALLAHUMA SIGANTAR ALAM
ALLAHUMMA SIGAGAR ALAM
MANIK MANTIKO INTAN TARUIH
KILEK (KILAT) SELATAN DI KANIANG (KENING) AKU
SUARO (SUARA) AKU SEPERTI GURUH
HARIMAU BURANSANG (GARANG) DI HARANG AKU
BERKAT LAILAHAILALLAH HAK (WAKTU MEMBACA HAK DIBENTAKKAN)

PENUNDUK

Doa diatas dibaca sampai Harimau buransang diharang aku, ditambahkan dengan:

TUNDUAN SEKALIAN NAN MELATO (TUNDUK SEMUA YANG BERJALAN DIATAS BUMI).

NAN GAGAH TUNDUAK, MAKO TUNDUAKLAH SI… (JIKA DITUJUKAN, DAN JIKA TIDAK DIGANTI DENGAN SELURUH ANAK CUCU NABI ADAM) KEPADO AKU.

BERKAT LAILAHAILALLAH HAK (SAMBIL MEMBAYANGKAN KEKUATAN DAN DERJAD KITA DIATAS ORANG YANG DITUJU).

PENGOBATAN

Setelah sampai pada bacaan NAN GAGAH TUNDUAK ditambah bacaan
NAN BISO TAWA (BISA/RACUN TAWAR) NAN ANGEK (PANAS) DINGIN.
MAKA DINGINLAH PENYAKIT DITUBUH SI….
BERKAT LAILAHAILALLAH.

Sesudah itu ditiupkan pada ais sambil membayangkan air tersebut akan menjadi obat dan mendinginkan penyakit dalam tubuh.

Semoga bermanfaat, Amiin.. @@

TATA CARA BESERTA PENJELASAN LENGKAP PEMBANGKITAN INTI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN

TATA CARA BESERTA PENJELASAN LENGKAP PEMBANGKITAN INTI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN
Posted on 19 February 2011 by wongalus
rajaryzal kelayang
rajaryzalkelayang@gmail.com

TATA CARA PEMBANGKITAN SENDIRI :

- dalam keadaan berwuduk,posisi duduk bersila boleh di sajadah atau di mana saja yg penting bersih
-lalu mulailah dengan cara seperti ini :

bismillahirrahmannirrahim….
assallammualaikum ibu ku bumi
assaammuaaikum bapak ku langit
adup namanya malam,tajoli namanya siang
hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuh ku
JIBRIL MENJAGA NYAWA - MIKAIL MENJAGA RAHASIA
ISROFIL MENJAGA HATI - IZRAIL MENJAGA JANTUNG
UMAR MENJAGA DARAH - USMAN MENJAGA DAGING
ALI MENJAGA TULANG - ABU BAKAR MENJAGA URAT
KUDU MENJAGA SENDI - KIDAM MENJAGA SELERANG
DEROJA MENJAGA BULU ROMA - KOMPEH MENJAGA KULIT
KIROMAN MENJAGA OTAK - KATIBIN MENJAGA BONAK
AKAD MENJAGA LENDIR - MUKKORROBIN MENJAGA LEMAK
NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA…..(kirimkan alfateha 3 x,boleh juga sebanyak yg kita mampu)

ini maqom/titik organ organ 16 tersebut bersemayam/bercokol/bertumpu

-NYAWA titik tumpunya di UBUN UBUN/UYENG UYENG (bhsa jawa)
-RAHASIA titik tumpunya di MATA
-HATI titik tumpunya di DADA (tengah antara 2 susu)
-JANTUNG titik tumpunya di UJUNG DADA (di bawah sedikit titik dada)
-DARAH titik tumpunya di SIDIK JARI TELUNJUK KANAN
-DAGING titik tumpunya di ATAS KELAMIN (cakra solar bhsa tenaga dalam)
TULANG titik tumpunya di TULANG RUSUK BELAKANG (sepanjang tulang rusuk)
-URAT titik tumpunya di NADI TANGAN KANAN
-SENDI titik tumpunya di DENGKUL KAKI
-SELERANG titik tumpunya PANDANGI BAYANG BAYANG TUBUH KITA SENDIRI
-BULU ROMA titik tumpunya di BULU TANGAN
-KULIT titik tumpunya di PIPI/WAJAH SEBELAH KANAN
-OTAK titik tumpunya di KENING DEPAN
-BONAK titik tumpunya di BELAKANG KEPALA (OTAK BESAR )
-LENDIR titik tumpunya di LOBANG HIDUNG SEBELAH KANAN
-LEMAK titik tumpunya di PINGGANG PERUT KANAN.

-titik tumpu dari 16 organ penting di tubuh manusia inilah yang di tekan dengan ibu jari tangan kanan,saat pembangkitan tersebut,menekannya harus kuat,cara penekanan tekan lalu geser sedikit ke belakang jempol jari tersebut lalu ulangi terus tekan dan geser kebelakang,lakukan cara pembangkitan ini jika ingin mengirimkan alfateha kepada satu2 malaikat,sebagai contoh : hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuhku,ALI MENJAGA TULANG NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA (bacalah alfateha 3 x atau boleh sebanyak yg kita mampu sambil jempol jari kita menekan RUSUK BELAKANG,tekan lalu geser/gesek ke belakang sedikit jempol jari tadi,lalu ulangi terus gerakan tersebut sampai alfateha yang kita baca selesai semua) biasanya jika bangkit malaikat penjaga tulangnya maka sangat terasa ada rasa hangat mengalir dalam seluruh tulang dan terkadang tenaga dari tulang terasa berlipat ganda.kelak jika sdh aktif malaikat penjaga tulang ini lah yang akan banyak berpungsi untuk ilmu beladiri dan mementalkan musuh jarak jauh tampa emosi,juga untuk lain2 yg berubungan dengan ilmu kadigdayaan diri.

-lakukan cara ini hanya jika akan memberi alfateha kepada satu satu malaikat 16,jika memberi alfatehanya dengan menyebut dahulu semua malaikatnya maka cukup alfatehanya saja langsung di tawasulkan/di kirimkan 3x atau sebanyak yg kita mampu,nanti jika akan menggunakan salah satu malaikatnya saja baru titik tumpu malaikatnya di gesek dgn jempol jari sambil memerintahnya…untuk berbagai keperluan diri.

TEHNIK PENGGUNAANNYA :

-jika sdh merasakan aktif malaikat 16 ini maka menggunaknnya : panggillah sekaligus perintahkanlah salah satu atau semua malaikat tersebut dengan cara : hai malaikat penjaga (……..) KU PERINTAHKN KAU….(…..) boleh dengan menahan napas baca dalam hati,lalu bernapaslah dengan napas masuk menyebut ALLAH napas keluar menyebut HU,secara terus menerus sampai objek yang menyerang terpental,tetapi jika dalam kondisi kepepet/terdesak maka cukup ucapkan HAI..lalu bernapaslah ALLAH napas masuk dan HU napas keluar,latih cara ini sesering mungkin agar nanti setiap kaget maka akan spontan terucap tehnik napas seperti ini. (kata HAI itu bukanlah kalimat say hallo tetapi 3 huruf semula jadi yg menjadi signal atau tanda panggil untuk malaikat 16 nya, H (simbol ALLAH),A ( huruf alif sebelum alif atau ba titik/kuk titik),dan I (adalah alif tegak,tegak alif tegak tubuh,sebelum bengkok alif belum kalah tubuh,belum hancur alif tak kan hancur tubuh) jadi kata H.A.I. yg di maksud di sini adalah kata/huruf yg perintahnya pasti di lakukan oleh ke 16 malaikat penjaga batang tubuh tadi.

cara standar untuk melihat sudah aktif apa belum..?

-panggillah malaikat 16 tersebut boleh juga salah satu malaikat saja lalu coba perintahkan untuk melemahkan tulang teman yg lagi duduk di kursi tentu dengan cara yg sdh saya jelaskan di atas,lalu lihat reaksi teman tersebut,jika dia sulit berdiri dari duduk di kursi tersebut atau berdiri seperti orang hamil (maksud saya kesusahan berdirinya) maka malaikat 16 di batang tubuh kita sdh aktif dan perintahkan tarik lagi malaikat 16 tersebut lalu dekati teman itu dan hembuskan napas kita sedikit saja mengarah ke lututnya maka insyaALLAH dia akan pulih kembali (mintalah maaf kepada teman tersebut dan jelaskan,ingat ini wajib jika tdk di lakukan saya akan berharap anda kehilangan kemampuan tersebut).

-tehnik dan cara ini juga untuk semua malaikat tersebut tetapi alangkah baiknya setiap menggunakannya seluruh nama2 malaikat 16 ini di panggil agar menjadi satu kesatuan daya yang ampuh,bukankah ber 16 itu jauh lebih kuat dari pada berdua atau bertiga saja jika melawan musuh.
-lama atau cepat bangkitnya tergantung dari si pengamal masing masing,WAJJADA MAN JADDA (SESIAPA BERSUNGGUH SUNGGUH DIA AKAN DAPAT).

UNTUK SAUDARA SAUDARA SAYA YANG NON MUSLIM (yg mau membangkitkan malaikat 16)

-carilah batok kelapa biasa yg muda,bakarlah hingga hangus menghitam lalu giling hingga halus sampai menjadi abu,lalu campurlah dengan bunga melati yang juga di giling serta sampai halus,letakkan bubuk tersebut pada kain biasa secara merata seperti persegi panjang lalu tulislah pada abu tersebut huruf H.A.I. lalu abu/bubuk batok kelapa tersebut usapkan ke telapak kaki sambil menahan napas dan memanggil nama2 malaikat tadi. 1 x napas untuk 16 nama malaikat lalu lepaskan napas lakukan cara ini 7 atau 9 x pernapasan,namun menaburkan bubuknya hanya 1 x saja.lakukan cara ini sekitar 3 atau 5 malam dan setelah itu boleh di test :

-peganglah kayu sebesar tangan anak umur 2 tahun lalu panggil lah malaikat penjaga darah kulit tulang dengan di awali kata hai malaikat penjaga………bangkitlah,kuatkanlah darah,kulit dan tulangku (tahan napas lalu pukulkan kayu tersebut ke badan kita,coba pelan2 dulu nanti jika sdh mulai terasa kebas/bius baru di kuatkan,nah jika dia aktif maka badan tdk akan mengalami kesakitan jika di pukul.)

-terakhir PEMBANGKITAN DARI SAYA LANGSUNG HANYA BISA 2 ORANG DALAM SATU HARI KARENA MEMBUTUHKAN TENAGA YANG SUPER EXTRA ITUPUN SAYA HARAPKAN DAPAT BERSABAR DAN SAYA SANGAT MEMILIH DALAM PEMBANGKITAN LANGSUNG,USAHAKAN BANGKITKANLAH SENDIRI DULU JIKA NANTI SDH AKTIF NAMUN INGIN MENDALAMI KHUSUS DAN SUNGGUH SUNGGUH BARULAH MEMINTA BANTUAN SAYA.

SELAMAT MERAIH BANGKITNYA KEKUATAN DIRI,DIRI YANG SEBENAR DIRI,KAJI YANG SEBENAR KAJI…salam hormat utk semua pengunjung KAMPUS WONG ALUS. AMIN. @@@
0.000000 0.000000
Posted in KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU | 426 Comments

ilmu PEMANGGILAN ROH YG BERGUNA UTK MENDAPATKAN KUNCI KUNCI ILMU

ILMU PEMANGGILAN ROH YG BERGUNA UTK MENDAPATKAN KUNCI KUNCI ILMU
Posted on 23 February 2011 by wongalus
GATOLOCO
fannyprisdiant@yahoo.co.id

Asalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh…….

Hormat saya pada para sesepuh di KWA……….SEMUA SESEPUH di KWA…..Semua Warga Bolo WONG ALUS.
Saya atas nama GATOLOCO dg nama ARIES PRISDIANT niat menjalin persaudaraan dg semua sedulur yg ada di KWA…..saya beniat memberi ilmu yg saya dapat dari guru saya almarhum ROMO HADI SUKMA JAYA………..yang mana beliau adalah guru saya dlm mempelajari ilmu kasepuhan……….
Ilmu ini bukan merupakan ilmu kesaktian atau kanuragan tetapi merupakan ilmu kasepuhan yg bisa di gunakan utk mendapatkan kunci kunci ilmu gaib…..bisa ilmu kesaktian,bisa ilmu kanuragan,bisa ilmu sihir dll…….adapun caranya adalah dengan cara memanggil roh seseorang tokoh yg sakti yg sudah meninggal……..jadi inti ilmu ini adalah utk mencari guru bagi tokoh yg kita yakini sakti yg nantinya bisa memberi kunci kunci ilmu tertentu…….
Memang ilmu tsb dinamakan ILMU PEMANGGILAN ROH oleh yg guru saya memang di namakan seperti itu………..
Adapun tentang Roh memang Urusan Allah……Dan sama sekali manusia tdk punya Hak utk itu…….

Disini saya sebagai murid hanya menjalani ilmu yg di ajarkan guru saya…..
JUJUR……selama ini saya tdk pernah melakukan tirakat khusus utk ilmu kesaktian dll…..
Saat saya kelas SMP…..saat itulah saya mengenal ajaran2 batin yg sifatnya ilmu kasepuhan……….
Sebenarnya ilmu Pemanggilan Roh tsb….termasuk ilmu yg penerapan dan penggunaanya berada dlm taraf ilmu Hakikat dan Makrifat…….
Jadi tdk ada yg namanya Tirakat seperti syarat2 yg biasa hrs ditempuh dln dapatkan ajian dll…..
JADI SYARAT UTAMA DLM ILMU TSB CUMA SATU………SABAR……..krn sabar merupakan kunci dari ajaran ilmu HAKIKAT…….

Sebenarnya ilmu pemanggilan Roh bukan Ilmu yg sulit…….Tp bagi mrk yg akrab dg Semadi atau Puja Brata…..mungkin mudah………KRN HANYA DIBUTUHKAN SATU AYAT DLM AL-QURAN……..yg di gunakan sebagai KENDARAANYA………
Tp yang namanya ilmu Pemanggilan Roh ini tdk se ekstrim bayangan anda…? bukan Roh hadir di depan anda macam film2 hantu yg ada di bioskop……
Tapi kita bertemu dg Roh tsb Ada di alam Semadi……..

Jadi ketika saya memiliki Ilmu Pemanggilan Roh……….banyak sekali kunci ilmu yg saya dapatkan krn nya…….
1.Dg Pemanggilan Roh saya bisa memanggil Roh Penyihir yg pernah hidup dan di beri Kunci Ilmu Sihir…….jadi bs punya keahlian menyihir meski kita tdk mendalami ilmu sihir……krn kita hanya Memanggil kekuatan tsb…..krn telah diberikan Password kunci Ilmu tsb oleh penyihir yg bersangkutan……jadi bagi anda yg ingin ilmu sihir tanpa khodam….bisa memakai kunci tsb yg anda dapatkan dr Pertemuan dg Penyihir tsb….
2.Dg Pemanggilan Roh saya Bisa Mencari Guru Pribadi……krn JUJUR dg ilmu tsb saya bisa mempunyai Guru Gaib…….beliau adalah Syech Siti Jenar…….dan Syech Gatoloco……Jadi anda bisa mencari guru yg menurut anda Tepat….tentunya anda hrs mengorek sejarah2 tokoh yg anda maksud tsb…….
3.Dg Pemanggilan Roh saya memanggil Sedulur Kembaran diri,Makdum sarpin,Sedulur Papat lima Pancer……..dg pertemuan tsb anda bisa dapatkan informasi yg sangat berharga bagi diri anda dari diri anda sendiri……
4.Dg sering melakukan Pemanggilan Roh mk Otomatis anda sering Semadi jadi nanti Mata KeTiga atau Indera Ke enam anda akan terbuka dg Sendirinya…….jadi bisa lihat terawangan meski anda tdk punya ilmu terawangan….krn ilmu Terawangan tentu pake Khodam….jadi anda bisa terawangan tanpa khodam……dg terbukanya Indera Ke enam
5.Dg Pemanggilan Roh,,,,manjadikan percaya diri bertambah krn dg seringnya Semadi mk jadi Semakin Dekat dg Allah……krn ilmu ini pada dasarnya Termasuk ilmu Hakikat Makrifat.
6.Bahkan dg Tingkatan Ke imanan tertentu…..kata guru saya bisa memanggil Rohnya PARA WALI…..tp jujur….saya tdk pernah memanggil Wali Songo dan Wali2 yg lain krn saya hanya bisa memanggil Syech Siti Jenar….yg katanya masyarakat jawa juga di anggap Wali.
7.Dg Pemanggilan Roh…….banyak sekali manfaat yg intinya kita bisa mendapatkan KUNCI KUNCI ILMU dari Roh yg kita Panggil……..jadi nantinya anda hrs cari informasi dulu ttg Roh Tokoh yg aka kita panggil……jadi ingin Ilmu kaya yg anda bisa Panggil tokoh yg menguasai ilmu tsb……..jadi intinya anda yg menentukan siapa yg anda panggil……
8.Dg Pemanggilan Roh mk dengan Mudah anda memanggil Tokoh Jin yg sakti…..dan tentunya bukan jin biasa atau jin rakyat jelata…..asal anda tau nama yg akan di panggil tsb…….
9.Bs dikembangkan sendiri oleh anda….asalkan……..intinya anda Tokoh yang anda Undang utk hadir………..

SEKARANG SAAT NYA PENJELASAN INTI……..

Ilmu Pemanggilan Roh adalah ilmu yg di gunakan memanggil Roh……yg Intinya adalah permohonan kita kepada Allah……..krn memang inti ilmu ini adalah Permohonan Kita kepada Allah……….
Ilmu Pemanggilan adalah Ilmu yg sangat Mudah krn hanya menggunakan SATU AYAT DLM AL-QURAN………Mungkin ilmu tsb termasuk Ilmu Hikmah juga…….tp beda pangamalan secara Ilmu syareat dan thoreqoh yg umumya banyak bgt yg di baca……
Dlm ajaran Ilmu hakikat dan Makrifat……umumnya tdk memakai ayat yg panjang….tp SABAR menjadi syarat yg Mutlak…krn sabar adalah ilmunya Nyawa…….

Langsung saja pada inti Pembelajaran…….

Dalam ilmu Pemanggilan Roh………..identik dg Manembah…..jadi intinya kita Menyatukan Diri kita Dg Allah……yg merupakan Dasar dari Ilmu Manunggaling Kawulo Gusti…..
JADI SYARAT MUTLAK TANPA PUASA DAN TIRAKAT…..
TAPI SYARAT MUTLAK ADALAH SEMADI…….

Tapi dlm semadi tersebut kita menggunakan satu ayat dlm Al-quran.

ADAPUN AYAT TERSEBUT ADALAH
” ALAA YA’LAMU MAN KHOLAQO,WAHUWAL LATIFUL KHOBIR ”

Terus Penerapanya bagaimana……

ANDA TENANGKAN DIRI ANDA SE RILEX MUNGKIN….
BERSIHKAN DARI ANGAN2….pertama tama memang ada…….tp lama lama pasti bisa rilex…..
LALU NIAT KAN MENYATU DG ALLAH……krn sesungguhnya yg paling dekat dg kita adalah ALLAH
LALU ANDA SEMADI PEJAMKAN MATA DLM POSISI DUDUK BERSILA DI DEKAT PINTU (Pintu bebas…..bs pintu kamar…..pintu dll…..baik pintu ditutup atau buak yg penting pintu……krn pintu tsb cuma perlambang saja) DG NIAT MENYATUKAN DIRI DG ALLAH……..

SETELAH SEMEDI RASA TENANG ADA……NIATKAN MINTA PADA ALLAH(DIBATIN SAJA) AGAR KITA BISA MEMASUKI “ALAM BUKROROWWASILAH” ATAU “ALAM AWANG UWUNG” atau alam di mana gambaranya adalah Alam yg ketika BELUM ADA LANGIT DAN BUMI………..
SETELAH NIAT TSB…..BACALAH AYAT TSB…..ALAA YA’LAMU MAN KHOLAQO WAHUWALATIFUL KHOBIR…….dlm hati saja……SAMPAI TERLIHAT ALAM BUKROTOWWASILAH……….Alam awang uwung…..alam ketika lm tercipta langit dan bumi…….YANG ADA DI ALAM SEMADI
SETELAH ANDA ” MELIHAT ALAM BUKROTOWWASILAH”…….( BARULAH ANDA NIAT MEMANGGIL ROH YG ANDA MAKSUD) PASTI CEPAT DATANGNYA JIKA SUDAH DI ALAM TERSEBUT……….SAAT DATANG……ANDALAH YG MENENTUKAN ARAH KOMUNIKASI YG BIASANYA MEMAKAI BATIN SAJA KETIKA BERKOMUNIKASI…..

SETELAH MINTA KUNCI KUNCI ILMU YANG DI KEHENDAKI………..

SEMOGA dg cara yg sederhana tersebut…..bisa mudah kunci kunci ilmu yg anda inginkan….ilmu apapun itu…..yang intinya ilmu yg anda dapatkan dari pertemuan tsb…..

Sebenarnya Ilmu tsb masuk dlm posisi ilmu Hakikat Makrifat…..
Ilmu Hakikat Ilmunya Nyawa…….artinya Nyata……..Yang punya adalah Nyawa…..sembayangnya SABAR………jd syarat mutlaknya adalah SABAR……..bersih dari angan angan……..bersih dari rasa sakit……..
Ilmu Makrifat Ilmunya Roso artinya Weruh (tau / melihat) Yang Punya adalah ROSO…..Sembayangnya TEMEN ATAU SUNGGUH SUNGGUH……….jd pantang putus asa atau gelisah atau nyerah di hati meski cuma sedikit di hati…….TANDA TANDA ILMU HAKIKAT MAKRIFAT YG SEMPURNA ADALAH WENING……sebagai wujud penyeimbang antara 4 ilmu…1.ilmu syareat ilmunya jasad
2.ilmu thoreqoh ilmunya hati
3.ilmu hakikat ilmunya nyawa
4.ilmu Makrifat ilmunya roso

jadi jk wening sudah menyatu bagi 4 aspek biasanya sekali menerapkan sudah bisa melakukan Ilmu Pemanggilan Roh……krn Ilmu Pemanggilan roh merupakan bagian dari ilmu Manunggaling Kawulo Gusti atau Wahdatul Wujud…..jadi ibaranya Ilmu Pemanggilan Roh seperti dasar latihan melatih ROSO yg jadikan KAJIAN DLM ILMU MAKRIFAT…….

Utk Ilmu pemanggilan Roh tsb saya ijazahkan bagi semua saudaraku di KWA semoga sukses………Yang mana sebelumnya saya cuma ijazahkan Pemanggilan Roh tsb pada seorang di KWA yg namanya Adalah Bapak Saraswanto Abdul jabbar yg di KWA di sebut sbg Ki Abdul Jabbar……yg maksud saya adlh agar beliau bisa memanggil roh dari MAKDUM SARPIN BELIAU SENDIRI……
Dan banyak email yg masuk ke email saya yg Ingin belajar ilmu Sihir…..dan ironisnya saya berada jauh……mk maksud saya adalah agar saudara tsb mencarinya sendiri dg lantaran Ilmu Pemanggilan Roh tsb……krn Saya sendiri AWALNYA juga dari ilmu ini……..banyak sekali MANFAATNYA……..yang mungkin bisa anda rasakan sendiri setelah menerapkanya…….krn ini adalah ilmu ttg RASA atau ROSO…..
Semoga Bermanfaat bagi semua sedulurku……..dan jk ada kesulitan saya akan bimbing semua saudaraku yg berminat di forum KOMENT…..

akhir kata Wassalaualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh…..@@@

hizib JALALAH

HIZIB JALALAH
Posted on 24 February 2011 by wongalus
Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alikum wr wb…santri Kampus Wong Alus yang kami muliakan. Hizib yang tertulis dibawah ini merupakan Ijazah dari KH. Ahmad Zaenuri Rosyid. Ponpes Nurul Huda, Botomulyo cepiring, Kendal- Jawa Tengah. Saat kami sekeluarga masih berdomisili di desa Johorejo- Kendal. Selama ini Hizib Jalalah ini hanya tersimpan rapi didalam arsip kami. Alangkah baiknya jika dibabarkan sebagai perbendaharaan keilmuan di Kampus Wong Alus, karena bacaannya yang sarat dengan manfaat. Semoga ditangan para ikhwan, ilmu ini dapat lebih berdaya guna didalam menuntaskan kesulitan yang ditemui didalam kehidupan. Amiin…

Kaifiatu ‘amal :

Riyadhohnya puasa bilaa ruuh ( tidak makan yang bernyawa / yang keluar darinya ) selama 3 hari. Dimulai pada hari selasa terakhir malam jum’at. Maghrib berbuka dengan air secukupnya. Ba’da sholat dibaca 7x dan tengah malam 41x. Selama berpuasa setiap akan membaca Hizib ini ( baik yang dibaca ba’da sholat fardhu atau tengah malam ) siapkan air didalam gelas. Dan setiap pembacaan 1x hembuskan bacaan tadi kedalam air yang sudah disiapkan. Gunakan air ini sebagai pembuka saat berbuka puasa.

Tata cara pengamalan :

Al-fatehah liridho illahi ta’alaa wa syafaa’atin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama wa libarokaati karoomaati auliyaa illahi ta’alaa was-sholihin wa ridho walidayni li qodho-i haajatii….( niat )…wa ila hadrotin nabiyyi Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi was sallama, wa nabiyullah Khidir Balya ibni Mulkan AS. Tsumma ila ruuhi Syech KH. Ahmad Zaenuri Rosyid, Kendal, wa Syech Maskun Jalil- Banyuwangi, wa Syech Mahrus ‘Ali, wa Syech Abdul karim- lirboyo Kediri. Bisirril al-fatehah…

Asyhaduallaa ilaaha ilallaahu wahdahulaa syariikalahu, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu.

* Ifdhili minal anwaari faidhotan musyriqi
* ‘Alayya wa ahyi mayta qolbii bithoy-thoghot
* Ala wa albisannii haibatan wa jalaalah
* Wa kuffa yadal a’daa-i ‘anni bi-gholmahat
* Ala wahjubanni min ‘aduwwii wa zhoolimi
* Bi haqqi syamaakhin asymakhin salmatin samat.. 7x / 41 x

Faedahnya antara lain :

* Akan dikasihi Allah SWT.
* Akan disegani dan dihargai oleh orang banyak.
* Ucapannya Mustajab.
* Berwibawa dihadapan manusia. dll.

Demikianlah sedikit manfaat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakalloh fiikum…

Wabillahit-taufiq wal Hidayah, wassallamu’alaikum wr wb.

hizbul QURAN

HIZBUL QUR’AN
Posted on 25 February 2011 by wongalus
Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com

Assalamu’alaikum wr,wb…Segala puji bagi Allah Tuhanku dan Tuhan segala yang menjadi isi semesta ini. Yang mengumpulkan hati kita yang terserak dalam keindahan silaturahim. Semoga sholawat dan salam tetap dicurahkan kepada Junjungan kita Penutup para Nabi, pemilik Syafaat yang Utama, Pemilik rahasia Ketuhanan, Cahayanya cahaya, Tuanku dan Junjunganku Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW putra Sayyidina Abdillah bin Abdul Mutholib. ‘Amma ba’du…..
Santri Kampus Wong Alus yang kami mulyakan…artikel panjang dibawah ini merupakan bacaan (wirid) nya para Ahlil Qur’an. Sebagian para sahabat kami menyebutnya Hizbul Qur’an dan sebagian lagi menyebutnya Qolbu Qur’an. Disebut demikian karena isi dari bacaan ini merupakan bagian dari surat ( ayat ) yang ada didalam Al-Qur’an Al-Kariim. Wirid ini mengandung 114 ayat Qur’an .Dimana didalam setiap surat diambillah satu ayat. Sahabat kami para Hafizh ( penghapal Qur’an ) menyebutkan berbagai faedah yang mereka dapatkan dari mengamalkan bacaan ini. Alangkah baiknya jika kitapun turut beramal seperti mereka. Dan mendapatkan faedahnya sebagai karunia Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Harapan kami semoga artikel ini bermanfaat bagimu dan kehidupanmu, dengan itu dapat membuatmu menjadi lebih dekat dengan Ar-Rahman. Jadikanlah Hizbul Qur’an ini sebagai wasilahmu dalam mendapatkan semua keinginan dan kebutuhan, dengan wushulnya doamu maka Qobul yang kau harapkan akan semakin dekat. Insya Allah !!
Maka dahuluilah pembacaan Hizbul Qur’an ini dengan pembacaan Fatehah. Selanjutnya bacalah dia dari awal hingga penghabisan. Dan tutuplah dengan doa apa saja yang kau inginkan.
Alfatehah bil-Qobuuli wa tamaami kulli suulin wa ma’muulin wa sholaahis-sya’ni dhohiron wa bathinan dafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khoirin was-sholahi was-suruuri wa ilaa hadrotir rasuuli Sayyidina Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa sallama.Bisirril al-fatehah….1x
Bismillahir rahmaanir rahiim.

*
Maaliki yaumiddiin.Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’iinu.
*
Shummun bukmun ‘umyun fahum laa yarji’uuna.
*
Qul in kuntum tuhibbuunallaha fattabi’uunii yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunuubakum wallahu ghofuurur-rohiim.
*
Man yuthi-‘ir rasuula faqod athoo’allaha wa man tawalla famaa arsalnaaka ‘alaihim hafiidhoon.
*
A’lamuu annallaha syadiidul iqoobi wa annallaha ghofurur rohiim.
*
Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshoroo wahuwal lathiiful khobiiru.
*
Qoolaa robbanaa dholamnaa anfusanaa wa inlam taghfirlanaa watarhamnaa lanakuu nanna minal khosiriina.
*
Falam taqtuluuhum walakinnallaha qotalahum wamaa romayta idz romayta walakinnallaha romaa, waliyubliyal mukminiina minhu balaa-an hasanaan, innallaha samii’un ‘aliim.
*
Qullan yushiibanaa illa maa kataballahu lanaa huwa maulanaa, wa ‘alallahi falyatawakkalil mukminuuna.
*
Wa in yamsaskallahu bidhurrin falaa kaasyifa lahu illa huwa, wa in yuridka bi khoirin falaa rodda li fadhlihi yushiibu bihi man yasyaa-u min ‘ibaadihi, wahuwal ghofuurur rohiimu.
*
Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthonin mubiin.
*
Idz qoola yuusufu li-abiihi yaa abati inni ro-aytu ahada ‘asyaro kaukabaan wasy-syamsa wal qomaro ro-aytuhum lii saajidiina.
*
Salaamun ‘alaikum bimaa shobartum fani’ma ‘uqbad-daari.
*
Robbanaa innaka ta’lamu maa nukhfii wa maa nu’linu wamaa yakhfaa ‘alallahi min syai-i fiil ardhi walaa fis-samaa-i. Alhamdulillahil ladzii wahaba lii ‘alal kibari ismaa’iila wa ishaaqo, inna robbii lasamii’ud-du’aa-i.
*
Nabbi’ ‘ibaadii anni anaal ghofuurur rohiimu.
*
Ilaahukum ilaahun waahidun falladziina laa yu’minuuna bil akhiroti qulubuhum munikrotun wahum mustakbiruuna.
*
Wayas-aluunaka ‘anir-ruuhi, Qulir-ruuhu min amri robbii wamaa uutiitum minal ‘ilmi illa qoliilan.
*
Almaalu wal banuuna dziinatul hayawaatid-dunyaa, wal baaqiyaatus-shoolihaatu khoirun ‘inda robbika tsawaban wa khoirun amalan.
*
Wadz-kurun fiil kitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqoon nabiyyan. Wa rofa’naahu makaanaan ‘aliyyaan.
*
Qoola robbisy-rohlii shodrii. Wa yassir lii amrii.
*
Qulnaa yaa naaru kuuni bardaan wasalaaman.
*
Innallaha yudkhilul ladziina aamanuu wa ‘amilush-shoolihaati jannaatin tajrii min tahtihaal anhaaru, innallaha yaf’alu maa yuriidu.
*
Qoola robbi unshurnii bimaa kadz-dzabuuni.
*
Wa ‘adallahul ladziina aamanuu minkum wa ‘amiluus-shoolihaati la yastakh-lifannahum fiil ardhi kamaas takhlafal-ladziina min qoblihim walaa yumak-kinanna lahum diinahumul-ladzii artadhoo lahum wala yubaddi lannahum min ba’di khoufihim amnaan, ya’buduunanii laa yusy-rikuuna bii syaii-an, wa man kafaro ba’da dzaalika fa-uulaa-ika humul fasiquuna.
*
Walladziina yaquuluuna robbana hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a’yunin waj’alnaa lil muttaqiina imaamaan.
*
Fa-anjaynaahu waman ma’ahu fiil fulkil masyhuuni. Tsumma aghroqnaa ba’dul baaqiina. Inna fii dzaalika la-ayatan wamaa kaana aktsaruhum mukminiina.
*
Innahu min sulaimaana wa innahu Bismillahir rahmaanir rohiim. Alla ta’luu ‘alayya waktuunii muslimiina.
*
Walaa tad’u ma’allahi ilaahaan aakhoro laa ilaaha illa huwa, kullu syai-in haalikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja’uuna.
*
Qoola robbi unshurni ‘alal qoumil mufsidiina.
*
Walam yakul-lahum min syurokaa-ihim syufa’aa-u wa kaanuu bi syurokaa-ihim kafiriina.
*
Lillahi maa fiis-samaawaati wal ardhi, innallaha huwal ghonniyul hamiidu.
*
Walau taroo i-dzil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘inda robbihim robbanaa abshornaa wa sami’naa farji’naa na’mal shoolihaan inna muuqinuuna.
*
Wa tawakkal ‘alallahi, wa kafaa billahi wakiilan.
*
Walaqod aataynaa dawuuda minna fadhlaan, yaajibaalu awwibbii ma’ahu wathoiro, wa alannaa lahul hadiida. Ani’mal saabighootin wa qoddir fis-sardi, wa’maluu shoolihan inni bimaa ta’maluuna bashiirun.
*
Innallaha ‘alimu ghoibis-samaawaati wal ardhi innahu ‘alimun bi dzatish-shuduuri.
*
Salaamun qoulam mir-robbir rohiimin.
*
Subhaanallahi ‘ammaa yashifuuna.
*
Fasajadal malaa-ikatu kulluhum ajma’uuna.
*
Allahu khooliqu kulli syai-in, wahuwa ‘alaa kulli syai-in wakiilun.
*
Walaqod arsalnaa muusaa bi-aayaatinaa wa sulthoonin mubiinin.
*
Waman ahsanu qoulam mimman da’aa ilallahi wa ‘amila shoolihaan wa qoola innani minal muslimiina.
*
Allahu lathifun bi’ibaadihi yarzuqu man yasyaa-u, wahuwal qowiyyul ‘aziizu.
*
Adkhuluul jannata antum wa ajwaa-jukum tuhbaruuna.
*
Rahmatan mir-robbika innahu huwas-samii’ul ‘aliimu.
*
Hadzaa hudaan wal-ladziina kafaruu bi-aayaati robbihim lahum ‘adzaabun(m) mir-rijdzin aliimun.
*
Awalam yarau annallahal-ladzii kholaqos-samaawaati wal ardho walam ya’yaa bi-kholqihinna bi qoodirin ‘alaa an yuhyiyal mautaa, balaa innahu ‘alaa kulli syaii-in qodiirun.
*
innamaal hayaatud dunyaa la’ibun walahwun wa in tu’minuu watat-taquu yuktikum ujurokum walaa yas-alkum amwaalakum.
*
Innal-Ladziina yubaa yi’uunaka innamaa yubaa yi’uunallaha yadullahi fauqo aidiihim, faman nakatsa fa-innamaa yankutsu ‘ala nafsihi, waman aufaa bimaa ‘aahada ‘alaihullaha fasayu’tiihi ajroon ‘adhiimaan.
*
Innal-Ladziina yunaaduunaka min waroo-il hujurooti aktsaruhum laa ya’qiluuna.
*
Man khosyiyar-rohmaana bil ghoibi wajaa-a bi qolbin(m) muniibin.
*
Wamaa kholaqtul jinna wal insa illa liya’buduuni.
*
Qul tarobbashuu faa inni ma’akum minal mutarobbishiina.
*
Wa qouma Nuuhin(m) min qoblu, innahum kaanuuhum adhlama wa athghoo.
*
Fafatahnaa abwaabas-samaa-i bimaa-in(m) munhamirin.
*
Kullu man ‘alaihaa faanin. Wa yabqoo wajhu robbika dzuul-jalaali wal ikroomi.
*
Farauhun wa roihaanun wa jannatu na’iimin.
*
Wa maghfirootun(m) minallahi wa ridhwaanun, wamaal hayaatud-dunyaa illa mataa’ul ghuruuri.
*
A’addallahu lahum ‘adzaaban syadiidan, innahum saa-a maakaanuu ya’maluuna.
*
Walladziina jaa-uu min(m) ba’dihim yaquuluuna robbanaagh-firlanaa wali-ikhwaaninaal-ladziina sabaquunaa bil-iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghilaan(l) lil-ladziina aamanuu robbanaa innaka ro-uufur rohiimun.
*
Robbanaa laa taj’alnaa fitnatan(l) lil-ladziina kafaruu waghfirlanaa robbanaa, Innaka antal ‘azizul hakiimun.
*
Yaa ayyuhal-ladziina aamanuu hal adullukum ‘alaa tajiirotin tunjiikum min ‘adzaabin aliimin.
*
Yaa ayyuhaal ladziina aamanuu idzaa nuudiya lish-sholaati min yaumil jum’ati faas’au ilaa dzikrillahi wa dzaruul bai’a. Dzaalikum khoirul-lakum in kuntum ta’lamuuna.
*
Sawaa-un ‘alaihim astagh-farta lahum amlam tastaghfir lahum lan yaghfirollahu lahum, Innaallaha laa yamdil qoumal faasiiqiina.
*
Allahu laa ilaaha illa huwa, wa ‘alallahi fal-yatawakkalil mukminuuna.
*
Fadzaa qot wabaala amrihaa wa kaana ‘aaqibatu amrihaa khusroon.
*
In tatuubaa ilallahi faqod shoghot quluu bukumaa, wa in ta dhooharoo ‘alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibriilu wa shoolihul mukminiina, wal malaa-ikatu ba’da dzalika dhohiirun.
*
Qooluu balaa qod jaa-anaa nadziirun.
*
Inna lil-muttaqiina ‘inda robbihim jannaatin na’iimi.
*
Fa idzaa nufikho fish-shuuri nafkhotun waahidatun.
*
Innal insaana khuliqo haluu’aan.
*
Yursilis-samaa-a ‘alaikum midrooroon.
*
Qul inni laa amliku lakum dhorroon walaa rosyadaan.
*
Wadhrib ‘alaa maa yaquuluuna wahjurhum hajroon jamiilaan.
*
Wamah-hadtu lahu tamhiidaan.
*
Wujuuhun yauma-idzin-naadhirotun. Ilaa robbihaa naadhirotun.
*
Wa yathuufu ‘alaihim wildaanun(m) mukhol-laduuna idzaa roaitahum hasibtahum lu’lu-an(m) mantsuuroon.
*
Alam nakhluq-kum mimmaa-in(m) mahiinin.
*
Jadzaa am-minar robbika ‘athoo-an hisaabaan.
*
Wa ammaa man khoofa maqooma robbihi wanahaan nafsaa ‘anil hawaa.
*
Min ayyii syaii-in kholaqohu. Min nuthfatan kholaqohu faqoddarohu.
*
In huwa illa dzikrul-lil ‘aalamiina.
*
Yaa ayyuhal insaanu maa ghorroka birobbikal kariimi.
*
‘Ainaan yasyrobu bimaal muqorrobuuna.
*
Innahu dhonna an(l) lan yahuuro. Balaa inna robbahu kaana bihi bashiiroon.
*
Fa’aalul limaa yuriidu.
*
Yakhruju min(m) bainis-shulbi wattaroo-ibi.
*
Wa dzakarosma robbihi fashollaa.
*
Wa ilal jibaali kaifa nushibat.
*
Wajaa-a robbuka wal malaku shoffaan shoffaan.
*
Wahadainaahun-najdaini.
*
Faqoolalahum rasulullahi naaqotallahi wasuqyaahaa.
*
Wamaa yughnii ‘anhu maaluhu idzaa taroddaa.
*
Wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa.
*
Warofa’naa laka dzikroka.
*
Tsumma rodadnaahu asfala saafiliina.
*
Alam ya’alam bi-annallaha yaroo.
*
Khoirun(m) min alfi syahrin. Tanadz-dzalul malaa-ikatuh war-ruuhu fiihaa.
*
Wamaa umiruu illa liya’buduullaha mukhlishiina lahud-diina.
*
Asytaa-taan(l) liyurou a’maalahum.
*
Wa innahu lihubbil khoiri lasyadiidu.
*
Faa-ammaa man tsaqulat mawaadziinuhu. Fahuwa fii ‘iitsatir-roodhiyah.
*
Kalla saufa ta’lamuuna.
*
Watawaa shou-bish-shobri.
*
Wamaa adrooka maal huthomah.
*
Wa arsala ‘alaihim thoiroon abaabiila.
*
Alladzii ath’amahum min juu’in.
*
Fawailul-lil musholliina. Alladziina hum ‘an sholaatihim saahuuna.
*
Fasholli lirobbika wanhar.
*
Walaa antum ‘aabiduuna.
*
Yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaan.
*
Sayashlaa naaroon dzaata lahabin.
*
Allahus-shomadu.
*
Min syarri ghoosiqin idzaa waqob.
*
Ilaahinnaasi.

Bil Qobul al-fatehah……. (tutup dengan surah Al-fatehah dan selanjutnya doa & pintalah hajatmu).
Ma’nanya ( Artinya ) :

1.
Yang menguasai di hari pembalasan.Hanya Engkaulah Yang Kami Sembah, Dan Hanya Kepada Engkaulah Kami Meminta Pertolongan.
2.
Mereka tuli, bisu dan buta, Maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).
3.
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4.
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.
5.
Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6.
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui.
7.
keduanya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.
8.
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
9.
Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”
10.
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11.
Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mukjizat yang nyata,
12.
(ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku.”
13.
(sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum”. Maka Alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
14.
Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang Kami sembunyikan dan apa yang Kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.
15.
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
16.
Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.
17.
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “roh itu termasuk urusan tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”.
18.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
19.
Dan Ceritakanlah (Hai Muhammad Kepada Mereka, Kisah) Idris (Yang Tersebut) Di Dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.Dan Kami Telah Mengangkatnya Ke Martabat Yang Tinggi.
20.
Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku.
21.
Kami berfirman: “Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah .”
22.
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
23.
Nuh berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku.”
24.
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.
25.
Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
26.
Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
27.
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Bahwa janganlah kamu sekalian Berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.
28.
Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
29.
Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”.
30.
Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa’at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
31.
Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
32.
Dan ( alangkah ngerinya ) jika Sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan Kami, Kami telah melihat dan mendengar, Maka kembalikanlah Kami (ke dunia), Kami akan mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang yakin.”
33.
Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
34.
Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada daud karunia dari kami. (kami berfirman): “hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama daud”, dan kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan.
35.
Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
36.
(kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
37.
Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
38.
Lalu Seluruh Malaikat-Malaikat Itu Bersujud Semuanya.
39.
Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.
40.
Dan Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,
41.
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?”
42.
Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa.
43.
Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan”.
44.
Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
45.
Ini (Al Quran) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab Yaitu siksaan yang sangat pedih.
46.
Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, Kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
47.
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau.
48.
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
49.
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
50.
(yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan Dia datang dengan hati yang bertaubat,
51.
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
52.
Katakanlah: “Tunggulah, Maka Sesungguhnya akupun Termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.
53.
dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
54.
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
55.
semua yang ada di bumi itu akan binasa.dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
56.
Maka Dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan.
57.
ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
58.
Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.
59.
dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”
60.
“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
61.
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
62.
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
63.
sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
64.
(Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja.
65.
Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.
66.
jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.
67.
mereka menjawab: “Benar ada”, Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan.
68.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
69.
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
70.
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
71.
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.
72.
Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak Kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan”.
73.
dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
74.
dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya.
75.
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.kepada Tuhannyalah mereka melihat.
76.
dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
77.
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
78.
sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
79.
dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
80.
dari Apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
81.
Al Qur’aan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
82.
Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah.
83.
(yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
84.
Sesungguhnya Dia menyangka bahwa Dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).(Bukan demikian), yang benar, Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
85.
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
86.
yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
87.
dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.
88.
dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
89.
dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris.
90.
dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.
91.
lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (“Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya”.
92.
dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
93.
dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
94.
dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.
95.
kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).
96.
tidaklah Dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
97.
Kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril.
98.
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.
99.
dalam Keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
100.
dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
101.
dan Adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,Maka Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
102.
janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).
103.
dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran.
104.
dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
105.
Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong.
106.
Yang Telah Memberi Makanan Kepada Mereka Untuk Menghilangkan Lapar.
107.
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat.(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.
108.
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
109.
Dan Kamu Tidak Pernah (Pula) Menjadi Penyembah
110.
Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.
111.
Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
112.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
113.
Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
114.
Sembahan manusia.

Catatan :
Bacalah dia kapan saja kau sempat, diwaktu dan disaat kau lapang, atau saat kau berhajat, atau saat kau dirundung kesusahan. Didalam perjalananmu atau saat kau bermuqim ditempat yang kau khawatirkan keadaannya. Sertakanlah kami didalam doamu. Barakalloh fikum…
Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb.
=== Tammat Hizbul Qur’an ===

Sabtu, 19 Februari 2011

NUR MUHAMMAD DILIHAT OLEH MALAIKAT KETIKA MAU BERSUJUD KEPADA ADAM

NUR MUHAMMAD DILIHAT OLEH MALAIKAT KETIKA MAU BERSUJUD KEPADA ADAM
Posted on 15 February 2011 by wongalus


Ustadz helmi
helmi.andrian17@gmail.com

Nabi Adam alaihisallam bertanya : “Ya,Allah mengapa para malaikat ini berdiri berbaris bershaf-shaf dibelakangku?”Allah subhana Wata’ala berfirman kepada Nabi Adam: Wahai Adam para malaikat itu berdiri dibelakangmu, karena tengah memperhatikan Nur kekasihku Muhammad

Dijelaskan bahwa Allah Subhana Wata’ala membagi Nur Muhammad menjadi empat bagian.Bagian pertama dari Nur muhammad, dijadikan Lauhih Mahfuz dan bagian kedua dari Nur Muhammad. Allah Subhana wata’ala menjadikan Qolam atau pena. Selanjutnnya, Bagian ketiga dari Nur muhammad, dengan Nur tersebut Allah subhana wata’ala menjadikan Arsyi.Arsyi adalah Mahkluk Allah subhana Wata’ala yang terbesar seperti digambarkan dalam firmannya yaitu “wahuwa Robbul Arsyil”adzhim Dia-lah Allah Subhana Wata’ala pemelihara Arsyi yang besar Makhluk terbesar ini pun berasal Nur Muhammad.

Bagian keempat dari Nur Muhammad tersebut Allah Subhana Wata’ala menjadi empat bagian pula dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian pertama dari Nur Muhammad yang keempat dengan nur itu Allah subhana Wata’ala menjadikan akal bagi manusia.

2. Bagian kedua dari Nur Muhammad yang keempat dengan Nur tersebut Allah Subhana Wata’ala menjadikan Ilmu pengetahuan.

3. Bagian ketiga dari Nur muhammad yang keempat dengan Nur itu, Allah Subhana Wata’ala menjadikan cahaya hati,cahaya siang dan cahaya Arsyi

4. Bagian keempat dari Nur Muhammad yang keempat, bagian Nur inilah yang kelak akan menjadikan fisik nabi kita, Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan lahir lahir ke dunia ini.Nur yang kelak menjadi Fisik nabi kita itu disimpan oleh Allah Subhana Wata’ala dibawah Arsyi selama 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ‘Alaihissalam

Ketika Allah Subhana Wata’ala menciptakan Nabi Adam ‘Alaihissalam, Nur yang tersimpan di bawah Arsyi yang kelak akan lahir menjadi fisik Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dipindahkan oleh Allah subhana Wata’ala ke dalam tulang sulbi Nabi Adam Alaihissalam selesai diciptakan ba’da ashar hari Jumat, langsung ditempatkan di dalam sorga. Allah subhana Wata’ala memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat terhadap Nabi Adam ‘Alaihissalam .

Saat para malaikat diperintahkan oleh Allah subhana Wata’ala untuk sujud menghormati Nabi Adam ‘Alaihissalam, Para malaikat pun segera berdiri dibelakang nabi Adam ‘Alaihissalam berbaris bershaf-shaf memnajang ke belakang nabi Adam ‘Alaihissalam. Secara rasio, nampak ada sesuatu yang janggal,yakni menghormati seseorang namun dari arah belakang, karena hal ini tidak pernah terjadi, itulah sebabnya Nabi Adam ‘Alaihissalam akhirnya bertanya kepada Allah subhana Wata’ala. Ya Allah mengapa para malaikat ini berdiri berbaris bershaf-shaf dibelakangku?”Lalu Allah subhana Wata’ala berfirman kepada Nabi Adam: Wahai Adam para malaikat itu berdiri dibelakangmu, karena tengah memperhatikan Nur kekasihku Muhammad, penutup para rasul dan nabi,karena Nur kekasihku akan ku keluarkan dari tulang rusukmu.

Berdasar keterangan ini banyak para ulama yang berpendapat bahwa secara zhohir para malaikat menghormat kepada Nabi Adam ‘Alaihissalam, namun pada hakikatnnya, para malaikat itu menghormat dengan ta’zim kepada nabi muhammad, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Setelah Nabi Adam “Alaihissalam mengetahui para malaikat berdiri di belakang mereka karenamelihat Nur Muhammad yang tersimpan di tulang sulbinya, maka Nabi Adam ‘Alaihissalam pun meminta pada Allah subhana Wata’ala agar Nur muhammad tersebut dipindahkan ke bagian depan dirinya. Maka dipindahkan Nur tersebut dari tulang sulbi ke kening Nabi Adam ‘Alaihissalam, Ketika Nur tersebut pindah, maka serentak malaikat pun pindah menghadap ke kening Nabi Adam “Alaihissalam. Lalu Nabi Adam ‘Alaihissalam meminta lagi kepada Allah subhana Wata’ala agar Nur tersebut dipindah ke bagian tubuhnya yang ia bisa melihat Nur tersebut. Lalu dipindahkan Nur Muhammad tersebut ke telunjuk Nabi Adam ‘Alaihissalam, sesaat kemudian nabi Adam ‘Alaihissalam melihat Nur tersebut sangat indah dan menakjubkan. Nabi Adam “Alaihissalam semakin takjub dengan Nur tersebut mana kala ia mendengar Nur tersebut mengucap tasbih kepada Allah subhana Wata’ala dengan tasbih yang sangat agung dan mulia.

Di kemudian hari setelah Allah subhana Wata’ala hawa, Nur Muhammad tersebut dipindahkan ke wajah hawa. Nabi Adam ‘Alaihissalam melihat Nur tersebut laksana matahari yang tengah memancarkan cahayanya dengan gemerlapan. Inilah makhluk pertama yang menjadi tempat persinggahan Nur Muhammad tersebut. Setelah Nabi Adam “Alaihissalam mempunyai anak, Nur tersebut pindah lagi ke salah satu anak Nabi Adam “Alaihissalam yang bernama Syits. Saat Nur Muhammad berada di tulang rusuk Syits, saat itulah Nabi Adam “Alaihissalam memohon perjajian kepada Allah subhana Wata’ala agar Nur Muhammad selalu berada di tulang rusuk-tulang rusuk laki-laki mulia dan suci bersih serta perempuan-perempuan mulia dan suci bersih. Sejak saat itulah nur muhammad selalu berpindah dari satu tulang sulbi laki-laki mulia dan suci bersih ke tulang sulbi laki-laki lain yg mulia dan suci bersih ke perempuan lain yg mulia dan suci bersih ke perempuan yg mulia dan suci bersih sampai ke tulang sulbi laki-laki mulia bersama Sayyydina Abdullah bin Abdul Tholib dan wanita mulia bernama Sayyidatina Aminah binti Wahab. Beliau lahir menjelang subuh, senin 12 Rabiul Awal sebagai pemimpin Para rasul dan penutup para Nabi, sebagai sumber rahmat bagi seluruh makhluk.***

Sumber kitab :
Madarijussu, Imam Nawawi hal.2-3

Jumat, 18 Februari 2011

untuk SEGALA HAJAT & AMALAN UTK MENGHADIRKAN WAK SEMAR

UNTUK SEGALA HAJAT

BISMILLAHROHMANIROHIM ALLAHUMMA KAHFI MUHAMMAD WASI WAKI MUHAMMAD WAROKHA MUHAMMAD SHOLUHU ALIHI WASSALAM BIROHMANTIKA ROHMANIROHIM BACA 15 KALI UTK PENGASIHAN BACA 25 KALI UTK PENGOBATAN BACA 75 KALI UTK CITA-CITA BACA 1000 KALI UTK KEINGIN AN [APA SAJA] PUASA 1 HARI

_____________________________________________________________________________________

AMALAN UTK MENGHADIRKAN WAK SEMAR

BISMILLAHROHMANIROHIM ALLAHUMMA GONO GINI GUNUNG WUNGKAT SAHA JATI BRAJA NAYA TATA SARA UNI…….BACA 100 KALI SYARAT.: SEDIAKAN KOPI PAHIT.AIR TEH MANIS,ROKOK KLOBOT,KEMBANG MAWAR 5 BUAH,SAMA KETAN KUNING YG DIATASNYA ADA AMPAS KELAPANYA puasa 3 hari UNTUK TRAWANGAN BISMILAHROHMANIROHIM ASSALAM SALAM YA ALLAH ASSALAM SALAM WASSALAM YA ROSULULLAH, ALFATIAHA 3 KALI terus baca kunciannya HURUF HIJAIYAH [ BA, SIN,WA,HA,HA,SIN,QOF] ALLA YA LAMU MAN KHOLAQO WA HUWAL YA LAHTIEF YA KHOBIR BACA 3 KALI YA LAHTIEF YA KHOBIR BACA 100 KALI PUASA 3 HARI,TAPI SEBELUM MENGAMALKAN SHOLAT TIDAK BOLEH BOLONG ALIAS GAK MALAS.
Niat Puasa : Niat ingsun puasa sunah ing dina[hari................]kersaning gusti ALLAH.

weruh sadurunge winarah

WERUH SEDURUNGE WINARAH

( MENGETAHUI SEBELUM TERJADI )

Bismillahirrahmanirrahim
Sir rasa cahyaning rasa mut maya tejaning maya
syarat laku puasanya :
3 hari mutih
usahakan tiap malam melakukan shalat hajat, tahajud, dan taubat
bacalah mantra ini sebelum tidur sebanyak 500 X
Insyaallah dengan pasrah dan mengharap ridhonya pasti akan berhasil (ingat jangan niat berpuasa karena
amalan ini tapi berpuasalah mengharap ridhonya

Rabu, 16 Februari 2011

inti TENAGA DALAM BATANG TUBUH MALAIKAT 16

INTI TENAGA DALAM BATANG TUBUH MALAIKAT 16
Posted on 16 February 2011 by wongalus==KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU==

RAJARYZAL KELAYANG
rajaryzalkelayang@gmail.com
07617811235


Bismillahirrahmannirrahim……salamun qaulam mir robbir rohim ya RASULLALLAH penghulu ku pemberi syafaat,assallammualaikum ya maulid nabi muhammadarasullallah,dalam hari maulid nabi ini segala salam dan rindu kami hanturkan kepada penghulu kami dari umat mu semesta alam..dan salam hormat yang tiada pupus teruntuk sesepuh sesepuh dan pemilik blog KAMPUS WONG ALUS ini…amin

Izinkan saya dalam hari yang baik ini membuka kan salah satu ilmu pengetahuan bathin warisan nenek moyang kita indonesia,tepatnya warisan orang bunian di pedalaman riau yang kerap di sangka kan bahwa mereka adalah golongan jin atau hantu,sesungguhnya sangatlah berbeda jauh apa yang di sangka kan itu tetapi ya mungkin karena tak kenal maka tak sayang,sehingga karena tidak banyak lagi anak cucu yang mengenal orang bunian maka mereka di sangka kan jin dan hantu hanya karena mereka memiliki pengetahuan pengetahuan ilmu yang berkarakter mendekati pengetahuan bangsa jin…

Pada tahun 80 an orang bunian masih sering turun atau datang ke tengah tengah kampung saya,biasanya pada hari Rabu karena memang hari rabu adalah hari pasar di desa saya,mereka berbelanja keperluan dapur dan pembayarannya selalu menggunakan benda benda ghaib/pusaka serta jimat barter dengan cara seperti itu sudah di pahami oleh para penjual dan toko toko di pasar tersebut bahwa mereka adalah orang bunian,selain itu ciri-ciri mereka adalah jari kakinya rapat menyatu seperti ikan tetapi hanya ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki saja yg menyatu,tidak di herankan pada waktu itu di desa saya jika ingin memiliki atau meminjam benda benda pusaka seperti,mirah delima,uang tongkat dan benda benda ghaib lain cukup dengan berjualan sayur di pasar dengan sabar maka benda benda tersebut dapat di miliki….

Sesungguhnya orang bunian bukanlah bangsa jin apalagi hantu(ini bisa di buktikan dengan datang ke kampung manusia bunian di desa saya,desa KELAYANG RIAU )juga banyak lagu serta budaya yang penciptanya adalah komunitas bunian,lagu lancang kuning jelas tdk di cantumkan siapa penciptanya dari komunitas manusia karena lagu tersebut memang di nyanyikan dan di gugah oleh orang bunian)orang bunian adalah manusia biasa yang terikat hukum hukum sebab akibat seperti manusia biasa namun mereka adalah orang orang berbudi luhur,beragama ketuhanan tunggal ( ALLAH saja ) di sebabkan mereka sangat menguasai ilmu ilmu kuno panglimunan (menghilang ) maka mereka ahli dalam menghilangkan jasad serta benda benda yang mereka pegang dan yang sangat perlu di pahami adalah bahwa mereka di jamin otentik nenek moyang semua suku melayu tanah sumatra,bugis dan malaysia yang menurunkan/melahirkan generasi generasi manusia moderen sekarang ini,dalam kitab sumpah si pahit lidah dari sumatra selatan jelas tertera bahwa nenek moyang sumatra bersumpah terbagi 2,satu golongan tetap memegang agama lama berupa ilmu ilmu semula jadi dan yang ke 2 berniat hijrah dengan menerima budaya moderen yang masuk ke desa,nah yang tetap memegang agama lama inilah yang men zahirkan/me panglimunkan komunitasnya ke alam bunian dengan maksud agar agama serta budaya asli mereka tidak terkontaminasi dengan ilmu atau budaya serta tipu daya moderen.jadi saya tidak bisa memungkiri bahwa nenek dan kakek moyang saya adalah orang bunian,dan saya memiliki sepupu bernama NUAR yg hidup di komunitas bunian hingga hari ini yang pernah memberikan saya ajian pelet rokok nanti bila ada masa akan saya posting.

Sebagai komunitas yang juga terikat oleh sebab akibat seperti juga manusia mereka juga memiliki pertikaian pertikaian dan oleh sebab itulah mereka juga memiliki ilmu beladiri ( membela diri saja jika di zalimi bukan ilmu musuh diri ya..ilmu buat cari musuh..he.he ) ada cukup banyak jurus jurus silat semula jadi yang biasa di pakai oleh orang bunian ini,ada silat pengian,silat harimau,silat campa,silat siti Rodiah ( sejenis tai chi saolin cina )dan dasar dari semua seni beladiri mereka itu adalah ilmu kaji 16 malaikat batang tubuh (kita orang moderen menamakannya tenaga dalam malaikat 16 )nah ilmu tenaga dalam malaikat 16 inilah yang berniat saya buka kan pada khalayak umum dengan maksud tentu niat dapat berbagi dengan saudara saudara sebangsa dan setanah air mana tau pengetahuan warisan nenek moyang ini dapat di gunakan untuk melawan kezaliman oknum oknum jahiliyah yang semakin marak di negri kita tercinta ini…..(atau sebagai penambah koleksi pengetahuan saja )

Karakter dari ilmu ini sangatlah banyak daya pungsinya,selain untuk tenaga dalam mementalkan musuh tampa tersentuh, pengobatan, pelarisan juga sangat ampuh untuk meningkatkan IQ intelegensi berpikir kita sampai pada level genius,sangat bagus juga untuk anak anak kita kelak. ini dasar kenapa ilmu malaikat 16 ini memiliki kegunaan vital dalam kebathinan,ada banyak kawan kawan belajar berbagai macam ilmu ghaib/kebathinan,dari yang bertapa di gunung gunung,berpuasa puluhan hari,memiliki mantra yang sangat panjang,jin khodam yang konon sangatlah dashyat,namun kerap kawan kawan tadi belum merasakan khasiat dari ilmu yang di tirakati, menurut hemat saya mantra atau tirakat hanyalah sebuah media ibarat panah sedangkan busurnya adalah batang tubuh/badan,walaupun terbuat dari emas panah tersebut jika busurnya tidak bisa di aktifkan maka panah yang begitu bagus tidak akan berpungsi untuk apapun,dalam tubuh itu terdapat ribuan simpul simpul tenaga ghaib yang bekerja siang malam menghasilkan dan memproduksi daya yang berhubungan dengan hal hal ghaib,seperti mimpi yang sangat ghaib adalah hasil dari simpul simpul ghaib dalam tubuh kita tadi,ribuan simpul simpul ghaib ini bertumpu pada ke 16 organ organ tubuh kita,16 organ penting dalam tubuh ini semula jadinya memang sudah di berikan penjaga atau yang berkuasa mengolah dan mematikannya,bahwa segala sesuatu itu ada rajanya/wakilnya memang dapat kita yakini,ke 16 yang di berikan kuasa menjaganya ini memiliki NAMA SERTA TEHNIK MEMERINTAHNYA jadi ke 16 organ organ penting dalam tubuh inilah yang siap sedia me maujudkan khasiat nyata dari ayat,mantra ataupun doa yang kita amalkan,jika 16 organ penting ini aktif melontarkan daya daya ghaib maka bismillah saja amalan yang si pengamal baca maka akan menjadi sebuah ilmu yang sangat dashyat daya gempurnya/khasiat nyata nya…agar kita sama sama mengetahui maka saya akan buka kan nama nama malaikat penjaga batang tubuh ini beserta cara mengaktifkan dan memerintahnya :

Bismillahirrahmannirrahim….

assallammualaikum ibu ku bumi assallammualaikum bapak ku langit adup namanya malam tajoli namanya sianghai malaikat 16 yang menjaga batang tubuh ku

JIBRIL MENJAGA NYAWA

MIKAIL MENJAGA RAHASIA

ISROFIL MENJAGA HATI

IZRAIL MENJAGA JANTUNG

UMAR MENJAGA DARAH

USMAN MENJAGA DAGING

ALI MENJAGA TULANG

ABU BAKAR MENJAGA URAT

KUDU MENJAGA SENDI

KIDAM MENJAGA SELERANG

DEROJA MENJAGA BULU ROMA

KOMPEH MENJAGA KULIT

KIROMAN MENJAGA OTAK

KATIBIN MENJAGA BONAK

AKAD MENJAGA LENDIR

MUKKOROBIN MENJAGA LEMAK

NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA…..

Jika sudah aktif malaikat 16 nya maka si pemiik ilmu ini cukup mengucapkan nama malaikat yang akan ia perintah lalu bernapas masuk menyebut kata ALLAH dan napas keluar menyebut kata HU,boleh test pada hewan untuk di pentalkan….(lebih mak nyoss jika di gabung dengan pernapasan tenaga dalam )jika untuk mementalkan hewan jarak jauh coba pandangi mau arah mana terpentalnya maka insyaALLAH dimana yg kita pandang maka di situlah hewan tersebut akan terpental.jadi tdk perlu menggunakan jurus jurus khusus nanti kelihatan sekali pendekar silatnya,lagian kalau sdh di serang musuh mana sempat lagi pasang jurus atau kuda2…he.he..he..

PENGAKTIFAN/PEMBANGKITAN ke 16 malaikat penjaga batang tubuh:

1)-kirimkanlah makanan alfateha kepada malaikat 16 batang tubuh ini 3 x setiap habis sholat fardhu,karena sumpahnya jika sesiapa mampu memberikan makan alfateha kepadanya maka si pengirim alfateha itu adalah sahabatnya,dan jika sdh bersahabat maka ke 16 malaikat ini dapat di perintah untuk berbagai keperluan sesuai dengan keahlian yang mereka jaga masing masing,selain untuk tenaga dalam pukulan jarak jauh ada 16 disiplin ilmu ghaib lain yang mampu di milki dan di gunakan oleh si pengamal.

2)-pengaktifan langsung dari saya melalui suara maksudnya saya perintahkan malaikat 16 yang sudah bangkit di batang tubuh saya untuk masuk dan membangkitkan malaikat 16 di batang tubuh si pengamal.cara yg kedua ini lumayan cepat aktifnya walau terkadang agak sulit memilih milih orang seperti apa yang mampu menerima pengaktifan langsung tersebut (karakter si pengamal harus benar2 saya yakini tdk brutal).

-ilmu warisan orang bunian ini sudah lulus test beberapa kali baik secara genetika logica mauhpun melalui kaji makrifat orang orang suluk,di singapore sampai sekarang masih buka IQ intelegensi center malaikat 16 (pusat meningkatkan IQ logika juga IQ bathiniah menggunakan tehnik malaikat 16 )

-ilmu malaikat 16 batang tubuh ini sangat bagus jika di gabung dengan berbagai imu ghaib yang tengah kita amalkan,silahkan di lihat efect nyata ilmu yg kita amalkan setelah di lambari/di gabung dengan ilmu kaji batang tubuh ini-

-jika sempurna malaikat 16 batang tubuh ini maka si pengamal mampu memerintah orang untuk bertindak sesuka kehendaknya,hanya dgn memerintahkan malaikat penjaga otak untuk mengusai otak orang lain,hembusannya mampu mematahkan tulang lawan hanya dgn memrintahkan malaikat penjaga tulang,panggilannya mampu mendatangkan orang untuk mengantarkan projek projek besar hanya dengan memerintahkan malaikat penjaga hati,bayang bayangnya saja (selerang) mampu membuat hewan ataupun orang terpukau,karena bayang bayang si pengamal adalah zat yang memiliki berbagai kemampuan untuk di daya gunakan ( yang ini terkusus untuk pelet si bayang bayang,si jundai jika di minang,pelet mata kucing hitam jika di palembang,bahkan ilmu panglimunan si bayang bayang jika di bugis atau tepatnya di desa jene ponto)

-sangat banyak sekali pungsi positive nya dari terbangkitnya malaikat 16 batang tubuh ini,yang tidak muat jika saya tuliskan di sini,tetapi semua anggota perguruan saya yg sdh saya bangkitkan langsung siap untuk membimbing dan menjelaskan daya pungsi lain karena mereka memang sdh sempurna saya beberkan pungsi pungsi lain tersebut

-silahkan di gabung dengan ILMU PUKAU SUKU TALANG MAMAK yang sudah saya posting maka insyaALLAH akan menjadi pukau yang dashyat (nyanyian orang bunian) tiada lain niat saya memposting ini agar saudara saudara saya semakin bangga menjadi orang indonesia,memiliki berbagai jimat hidup yang di waris kan oleh nenek moyang kita dengan niat agar anak cucunya tidak begitu sulit melawan arus hidup yang setiap hari semakin berat…salam hormat dan merunduk kan kepala kepada saudara2 saya yang sudah lebih dahulu memiliki kesaktian…..assallammualaikum. @@@


0.000000 0.000000
Posted in KAJI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN RIAU | 142 Comments