Sabtu, 05 Februari 2011

rajah pamunah

Thursday, August 6, 2009
Rajah Pamunah

Pun sapun ka Maha Agung
Ka Gusti Nu Welas Asih
Gusti pamuntangan beurang
Gusti pamantengan peuting
Sajatining pati hurip
Sajatining kasucian


Pun sapun Awignam Astu
Paralun ka Budeur Awun
Ka Rumuhun ka Karuhun
Sunda Salaka wiwitan
Sunda Sembawa munggaran
Sunda Pakuan angkeuhan
Pun sapun ngala deuk menta

Seja amit kami mipit
Ka sakumna lelembutan
Nu narindak teu narapak
Nu nyoara tan rupana
Muga hurip napsi-napsi

Pun sapun ngungkab mandepun

Saksi tulis daun nipah
Carita Parahiyangan
Gurit tambaga lalayang
Gurit saksi batu tulis
Tamperkeun saripatina

Pun sapun nyarungsum galur
Siksakandang Karesian
Kacaangan kahibaran
Ku Pustaka Wangsakerta
Muga jembar nya panalar
Balungbang baranang siang

Pun sapun…
Ampun paralun…

______________________________________________________________________________________

Tidak ada komentar:

Posting Komentar